افزایش سرمایه در #فلات  گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمايه‌گذاري و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت کک طبس به عنوان شرکت وابسته گروه که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

#شپدیس در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۱۴۹۷۲ ریالی رسیده است  نرخ گاز را در ۶ماهه اول خود ۶۱,۸۹۹ ریال محاسبه کرده است .
مهم برای #وغدیر
سرمايه گذاري آپاداناايساتيس از زیرمجموعه های وغدیر در ۱۲ماهه به سود ۲۵۱۴۸ میلیارد ریالی رسیده است
مهم برای #فافق ارفع سازان کرمان در ۱۲ماهه به سود ۱۴۵۷  میلیاردریالی رسیده که ۳۲% بیش از مدت مشابه سال قبل است
#کسعدی ۵۹۰ ریال تقسیم کرد
#فرود در مجمع ۵۰۰  ریال تقسیم کرد
حضور #مرقام  در مزایده 
خدمات پشتیبانی ۲۶۴ دستگاه خودپرداز GRG بانک شهر 
تاريخ شروع مناقصه  ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 
طرف برگزارکننده  بانک شهر
#کحافظ بعد از افزایش سرمایه و با سرمایه جدید ۵۶۶ ریال سود محقق کرده بود
این سهم ۱۳۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۵۲ میلیارد ریال سود خالص ۳ماهه داشت
در ۶ماهه  سود عملیاتی با رشد ۳۴۳۷  سود خالص ۳۱۵۶ میلیارد ریال شد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۴۷۲۹ و سود خالص ۴۳۲۱ میلیاردریال شد
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۶۱۲۱ و سود خالص ۵۵۷۰ میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه در #فلات  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمايه‌گذاري و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت کک طبس به عنوان شرکت وابسته گروه که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
صنايع چاپ و بسته بندي تنديس مينو از زیرمجموعه های #غصینو  در ۱۲ماهه  ۲۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ودی و ثبت افزایش سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-162 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۱۵۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۳۰۳۵۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#فبیرا  باسلام احتراما، پیرو برگ اجرائیه (سابقه به پیوست)بشماره ۱۴۰۲۶۸۴۲۰۰۰۰۶۹۴۵۵۶ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ اجرای احکام شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، مبنی بر انسداد حساب بانکی شرکت نزد بانک تجارت در خصوص پرونده حقوقی شرکت ناب بابت استرداد ۱۰۴۶تن ورق حلب به استحضار می رساند، طی حکم شماره ۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۱۱۶۹۵۴۷۳ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳(سابقه به پیوست)قرار توقف عملیات اجرایی از ناحیه شعبه ۱۲۷ دادگاه حقوقی تهران، تا اطللاع ثانوی را صادر نمود. لذا اقدامات لازم جهت رفع مسدودی حسابهای بانکی در حال پیگیری و انجام می باشد.
#شبصیر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۶۰۴ ریالی رسیده است
#وگردش همچنان ملک می فروشد
انک گردشگری در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰،سیاست ها و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فروش اموال تملیکی و با استناد به آیین نامه معاملات بانک، نسبت به فروش و واگذاری املاک  و بر مبنای قیمت پایه مزایده به صورت نقد و یا نقد و اقساط مطابق   اقدام نماید
#فگستر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۲۶ ریالی رسیده است 
در خصوص علت کاهش سود عملیاتی به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه افشا گردید، با توجه به کاهش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۲ و کاهش نرخ های فروش، و همچنین افزایش نرخ خرید خوراک و مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین افزایش هزینه های تولید مثل گاز و برق و مواد کمکی که منجر به افزایش بهای ساخت محصولات میگردد، منجر به کاهش سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ در کلیه شرکت های فعال در این صنعت گردیده است.
#پاکشو  افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و استفاده از مزاياي معافيت مالياتي مربوط به افزايش سرمايه از محل سود انباشته ذيل بند ث ماده ۱۴ قانون تامين مالي توليد و زير ساخت ها که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#فرآور ۹ماهه به سود  ۵۴۱۷ ریالی رسیده بود در ۱۲ماهه این عدد ۶۳۶۰ ریال  شده است
#وتوکا به مجمع می رود
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پل خواجو،ميدان فيض،ساختمان يک اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار میگردد
#غگرجی در ۹ماهه به سود  ۲۳  ریالی رسیده بود  ۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۱۲ماهه به سود ۱۳ ریالی رسید و سود خالص نصف شد و ۳ ماهه اخر زیان شناسایی کرده است
#شلعاب در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۶۶ ریالی رسیده است
#ولساپا در ۱۲ماهه به سود  ۶۹ ریالی رسیده است 
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۲۸ و سود خالص ۸۸۹ میلیارد ریال بود و عملکرد قوی در سود خالص نداشت در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۳۵۳ و سود خالص ۱۳۶۱ میلیارد ریال بود
#بپاس در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۳۸ ریالی رسیده است
#فغدیر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، اتوبان حقاني، تقاطع همت، هتل ارم تهران، سالن سپهر برگزار میگردد
#کخاک در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۸۸۰ ریالی رسیده است
#شپاکسا  از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۸ بزرگراه شهيد متوسليان(فتح) شرکت پاکسان سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
سایر موارد
توضیحات:
تنفيذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت در دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
#پارسان  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ (بند ۴ )دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت دو ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#شگویا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ضلع غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز همايش‌هاي بين‌المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد
#شلعاب جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شهرک والفجر- بلوار فجر غربي- نبش کوچه ۶- جنب دانشگاه پاسارگاد- سالن مجمع اسلامي محبين اهل بيت (ع) برگزار میگردد
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #تپمپی از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
مهم برای #فخوز
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد در ۱۲ماهه به سود ۲۳۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده است
#کلوند  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن شهيد آويني مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش به نشاني تهران، خيابان‌ وليعصر‌(عج) بالاتر از خيابان جام‌جم نرسيده به چهارراه پارک وي برگزار میگردد
#دارو در مجمع  ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#سابیک 
در پایان مجمع به ازای هر سهم ۴۰۷۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
#فجوش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد – بولوار صادقيه – صادقيه ۱۲ -سالن کنفرانس هتل نوين پلاس برگزار میگردد
#شزنگ  پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ادامه می یابد.
#کنور جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان وليعصر (عج) نرسيده به چهار راه شهيد چمران (پارک وي) مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش برگزار میگردد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *