پتروشیمی نوری

پتروشیمی نوری ✅ پتروشیمی نوری که در آستانه عرضه اولیه سهام در بازار بورس تهران است؛ گزارش شهریور ماه را با شرایط متفاوتی نسبت به…

ادامه مطلب