خبرهای موثر

#خبرهای_موثر #بازار مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اعلام شرایط مساعد بورس برای افزایش قابل توجه، گفت: حتی اگر این بازار چندین بار بیش از ۱۰…

ادامه مطلب

كوير تاير (پكوير)

كوير تاير (پكوير) #پکویر شرکت کویرتایر که سال مالی آن منتهی به آذرماه است، در سال مالی گذشته ۳۳۲ میلیارد تومان فروش، ۵۱ میلیارد تومان…

ادامه مطلب

ارز

#ارز منابع مختلف خبری می گویند طرح جدید ارزی دولت به زودی رونمایی می شود اما تفسیر هرکدام از این خبرگزاری ها در خصوص طرح…

ادامه مطلب