شاخص کل

شاخص کل مقاومت ۸۰۵۰۰ واحدی را شکسته است و مقاومت بعدی آن سقف کانالی صعودی است که در آن در حال نوسان می باشد و…

ادامه مطلب