در تابستان قیمت مواد بسته بندی از صنعت پتروشیمی افزایش یافت و در ابتدای پاییز قیمت شیر خام به ۲۰۰۰ تومان رسید. این عوامل هزینه را برای شرکت های لبنی افزایش داد.

شرکت های مورد اشاره افزایش نرخ هایی در پاییز دریافت کردند لذا مجموع درآمد آنها طی ۳ فصل ابتدایی سال ۱۳۹۷ روند صعودی گرفت. طی ۴ ماه اخیر، کمترین درآمد حاصل شده ۲۰۶ میلیارد ريال بوده لذا در یک حالت نرمال ۷۵۰ میلیارد ريال سود کسب خواهد شد.

ترکیب نرخ فروش و نرخ مواد اولیه در پاییز تقریبا به ثبات رسید اما در زمستان اندکی هم بهتر خواهد شد چون برخی از افزایش نرخ ها در پایان فصل پاییز تصویب شد.

با حاشیه سود پاییز و روند فروش ماه های اخیر این شرکت قاعدتا ۱۶۰۰ ريال eps خواهد داشت.

غگلپا در بهار ۲۶۶ ريال، در مجموع ۶ ماه ۴۳۲ ريال و در مجموع ۹ ماه ۱۰۰۵ ريال سود ساخت. در واقع تصور می کنیم سود پاییز در زمستان تکرار شود.

اگر این سود در زمستان تکرار شود، تقریبا در تمام فصول سال بعد هم با اندکی تفاوت محقق شدنی است. این شرکت با ارائه گزارش های اخیر توانسته تا حدی توجه بازار را جلب کند و قیمت سهم حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

@validhelalat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *