با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور: ۱ -اصلح ساختار مالی ۲ -کاهش نیاز شرکت به دریافت تسهیلت از بانک و در نتیجه کاهش هزینه مالی ۳ -استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته سال ۱۳۹۷ برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷ .که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلع رسانی می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *