سصفها

در اسفند با فروش ۹۱ میلیارد ریالی مواجه شد و در بهمن با فروش ۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود در دی با درامد۱۰۸ میلیارد ریالی مواجه شده سهم اذر با فروش ۸۷ میلیارد ریال ۱۲ ماهه به عدد فروش ۱۱۱۷ میلیارد ریالی رسیده است این عدد در مدت مشابه ۸۷۹ میلیارد ریال بوده است/ سهم در ۶ ماهه با ۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و کمی کمک سود غیرعملیاتی به سود ۲۰۴ ریالی رسیده در ۹ ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۱۳۳ میلیارد ریال شده و سود هر سهم به ۹۵۲ ریال رسیده و به نظر پیشرفت خوبی را داشته است.

کپارس

در اسفند با فروش ۱۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود در بهمن با فروش بهتر ۱۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و دی ماه با گزارش نه خیلی خوب ۸۳ میلیارد ریالی مواجه شد . در آذر ماه جبران ماه قبل را کرد و ۹۶ میلیارد ریال فروش زد در آبان با کمی افت ۷۸ میلیارد ریال فروش زده در مهر ۹۷ میلیارد ریال فروش زده بود . جمع فروش به ۹۷۹ میلیارد ریال در ۱۲ ماهه رسید سهم در مدت مشابه سال قبل به فروش ۵۷۰ میلیارد ریالی رسید و گزارش خوبی است.

دزهراوی

هنوز منتظریم به روزهای اوج خود برگردد … سهم افزایش سرمایه داد ولی در اسفند فروش قوی نزد . سهم در اسفند ۲۳۷ میلیارد ریال فروش زد و از بهمن کمتر بود . در بهمن ماه به فروش نسبتا بهتر ۳۵۱ میلیارد ریالی رسید و کمی امیدوار کننده ظاهر شده است . ولی در دی فروش خیلی بالا نبوده ۱۷۲ میلیارد ریال فروش زد. انتظار از این سهم پرش های خوب در فروش است. دزهراوی در آذر هم خیلی موفق نبود و ۱۱۶ میلیارد ریال فروش زد در ابان ماه با فروش نه خیلی خوب ۱۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و در جمع۱۲ ماهه ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش زده است عدد در سال قبل بسیار بیشتر بود به امید سال بعد باید بود.

بتا سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *