سکرد

سکرد دو ماهی است که شرایط فروش خوبی را دارد ولی روند فروش را با هم مرور میکنیم . در اولین ماه از سال مالی ۹۳ میلیارد ریال فروش زده است و در آبان ۷۸ میلیارد ریال فروش زده است در اذر این عدد ۴۸ میلیارد ریال شده و در دی نیز ۳۷ میلیارد ریال فروش زده در بهمن فروش به ۴۸ میلیارد ریال رسیده و اسفند با رشدی خوب ۷۸ میلیارد ریال شد و در فروردین به ۷۰ میلیارد ریال رسیده است و جمع فروش ۴۵۵ میلیارد ریال است شبیه دوره مشابه سال قبل است ۴۳۰ میلیارد ریال فروش زده بود. سهم حدود ۳ هزار تن سیمان را با نرخ ۱,۶۷۶,۳۱۲ ریال صادر کرده است.

سشرق

سشرق در اولین ماه سال مالی خود ۱۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است در آبان به ۱۵۳ میلیارد ریال و در اذر ۱۶۹ میلیارد ریال فروش رسیده در دی این عدد ۱۴۹ میلیارد ریال بود و در بهمن ۱۶۲ میلیارد ریال در اسفند با رشد ۲۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است در فروردین این عدد ۱۷۰ میلیارد ریال بوده و جمعا ۱۱۸۳ میلیارد ریال فروش زده است این عدد در مدت مشابه ۸۶۷ میلیارد ریال بوده است . به نظر با توجه به نیمه تعطیل بودن فروش بدی نیست.

ثتران

ثتران ساخت و آماده بهره برداری نمودن پروژه های مسکونی و تجاری _ مسکونی و آماده سازی مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی و طراحی و آماده سازی ره باغ مبلغ قرارداد ۶۹۶ میلیارد تومان است .
تقسیم کلیه واحدها براساس متراژ مفید و به تناسب قدرالسهم ها پس از ۱۵% پیشرفت فیزیکی و پیش فروش واحدها بعد از ۲۰% پیشرفت فیزیکی ضمن رعایت قانون پیش فروش .

شرح جزئيات قرارداد: آورده شرکت در این قرارداد هزینه عملیات ساخت به همراه محوطه سازی و اجرای دیوار محوطه ، انجام آماده سازی مربوطه مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی ، طراحی و تهیه نقشه ها و هزینه های نظام مهندسی تجهیز کارگاه و آزمایشات مصالح و بتن و انجام آماده سازی مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی پروژه مسکونی به مساحت نا خالص ۱۲۹۸۴۰ مترمربع و پروژه تجاری مسکونی به مساحت ناخالص ۴۹۹۶۲٫۷۶ مترمربع به انضمام طراحی و اجرای ره باغ براساس طرح مصوب مرکز شهر و مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی کل مبلغ آورده شرکت به میزان ۵٫۴۵۷٫۱۲۷ میلون ریال می باشد.

فملی

فملی در فروردین با فروش خوبی مواجه نبوده و فقط ۳۳۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است . البته ۲۱ هزار تن تولید کاتد داشته ولی فقط ۳۷۰۰ تن فروش داشته است . نرخ فروش ۶۴۶,۳۶۳,۸۵۴ ریال بوده و نرخ مفتول ۶۹۸,۲۴۲,۵۴۹ ریال است . در اسفند نرخ فروش کاتد ۶۱۴۷۴۶۰۶۳ ریال است . در اسفند عدد فروش ۱۸۲۶۵ میلیارد ریال بوده . در بهمن ۱۲۸۳۱ میلیارد ریال فروش داشته . باید کمی صبر کرد موجودی بسیار خوبی دارد.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *