سخوز

سخوز در ۱۲ ماهه ۱۱۱۰ ریال محقق کرده است که ۱۶۴% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است و جز معدود گزارش های خوب گروه سیمان است . سخوز ۹ماهه ۷۵۹ ریال را محقق کرده است . سهم در ۶ ماهه خوب بودو ۵۰۲ ریال را محقق کرد در ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۷ ریال سود شناسایی کرده بود . سهم در ۳ ماهه ۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد .

در ۶ ماهه ۴۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۹ ماهه ۷۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۹۳ میلیارد ریال سود خالص داشت و در نهایت در ۱۲ ماهه ۹۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. وضعیت عملیاتی ۳ ماهه سوم بهتر بوده ولی با غیرعملیاتی به سود خوبی رسیده است.

زبینا

زبینا در ۳ ماهه ۳۸ ریال ، ۶ ماهه ۱۲۴ ریال و ۹ ماهه ۱۷۳ ریال و در نهایت ۱۲ ماهه ر یک رشد خوب ۲۹۹ ریال محقق کرده است . سهم ۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه و ۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۶ ماهه و۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی در۹ماهه داشت این عدد در ۱۲ماهه به ۶۵ میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی داشته است .رشد ۱۱۳% سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل را دارد.

قلرست

قلرست خیلی منظم در صورت های مالی عمل نمیکند ولی در هر صورت ۹ ماهه ۳۹۱ ریال محقق کرده است . ۱۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۵ میلیارد ریال سود خالص سهم در ۶ ماهه با ۲۶۹ ریال به ازای هرسهم محقق کرده بود ۸۷ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۱۰۷ میلیارد ریال سود خالص داشت به نظر باید به گزارش ۱۲ماهه رسید.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:

کد بورسی ( کد بورس ) - دریافت کد بورسی رایگان و غیر حضوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *