نرخ های فروش چکاپا طی اسفند تا اردیبهشت مسیر صعودی داشته اما نسبت به ۳ ماه اول سال مالی ( آذر، دی و بهمن) به طور متوسط ۶ درصد رشد کرده همچنین افزایش قیمت آخال منجر به رشد ۹ درصد هزینه مواد اولیه طی این مدت زمانی شده است بر همین اساس حاشیه سود ۴۰ درصد در سه ماه اول سال مالی به ۳۸ درصد در سه ماه دوم کاهش یافته است. لذا مجموع سود ناخالص عملیاتی محقق شده ۷۵۷ میلیارد ریال و eps محقق شده در ۶ ماه ۲۵۵ ریال است.

برای شش ماه دوم سال مالی

شرایط به طور کامل تغییر خواهد کرد ازین جهت که نرخ فروش با شتاب تندی در حال افزایش است اما به جز آخال، الباقی مواد اولیه نمی تواند رشد با اهمیت تجربه کند. در واقع درآمد حدود ۳۰ درصد رشد می کند و حاشیه سود به ۴۷ درصد می رسد لذا برای ۶ ماه دوم ۱۲۰۰ میلیارد ریال سود ناخالص کسب می شود که معادل ۴۵۰ ریال eps است که مجموع eps سال مالی جاری را به ۷۰۵ ریال می رساند اما این تمام ماجرا نیست.

از یک طرف کمبود کاغذ در داخل می تواند نرخ فروش را به شکل با اهمیتی رشد دهد، در مطلب جاری فرض ما این است که نرخ فروش ۲۰-۲۵ درصد نسبت به سه ماه اول سال مالی رشد کرده باشد، این یک فرض محافظه کارانه است ضمنا هیچ سودی از محل طرح توسعه در نظر گرفته نشده در حالی که قاعدتا شرکت باید بتواند در ۳ ماه آخر سال مالی از این طرح سود بسازد. اگر منطقی تر برخورد کنیم، چکاپا بدون طرح توسعه ۸۵۰ ریال در سال جاری باید سود بسازد. گزارش ماهانه خرداد برای ما بسیار مهم است، اگر نرخ های خرداد تا پایان سال مالی به طور متوسط ۲۵ درصد رشد را تجربه کنند، بدون طرح توسعه ۸۵۰ ریال سود دست یافتنی است.

در نهایت

در سه ماه اول ۱۲۵ ريال سود ساخت، انتظار داریم در سه ماه دوم که منتهی به اردیبهشت است ۱۳۰ ريال سود بسازد یعنی سود ۶ ماهه ۲۵۵ ريال باشد.

برای ۶ ماه دوم، نرخ فروش اگر به طور متوسط ۲۵درصد رشد کند،کل سال ۸۵۰ريال سود خواهد داشت و اگر طرح توسعه وارد مدار شود، این عدد می تواند رشد کند. اگر نرخ ها رشد نکند، طرح هم به بهره برداری نرسد کل سود سال مالی جاری ۷۰۵ريال خواهد بود. تقریبا گزارش ماهانه خرداد برای ما شفاف خواهد کرد که عدد سود سال جاری حدودا چقدر است.

ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *