فخوز

فخوز این ماه هم عالی بوده ! موج جدیدی در راه است ؟!
فخوز گزارش بسیار خوبی را زده است سهم در فروردین ۱۱۳۴۹ میلیارد ریال فروش زده است در فروردین ۱۷۴ هزار تن شمش با نرخ ۳۳,۰۹۷,۲۲۲ ریال صادر کرده است . شمش داخلی نیز ۳۷,۹۶۱,۹۸۰ ریال بوده . در اردیبهشت با فروش بیشتر ۱۳۳۴۲ میلیارد ریال فروش مواجه بود . بلوم و بيلت صادراتی ۳۸,۱۹۴,۲۷۰ و داخلی ۴۰,۱۸۸,۳۳۰ ریال بوده. در خرداد با فروش ۱۳۳۵۵ میلیارد ریالی. ۱۵۰ هزار تن صادرات داشته است . نرخ صادراتی ۴۵,۳۰۲,۵۸۳ و نرخ داخلی ۴۱,۲۱۰,۶۱۰ ریال است در تیر با فروش عالی ۱۴۳۷۹ میلیارد ریالی رکورد شکست ۱۶۳ هزار تن صادر کرده و نرخ صادراتی ۴۵,۴۲۴,۶۰۵و نرخ داخلی ۳۷,۷۲۳,۷۹۹ ریال است در مجموع گزارش خوبی است و ۴ ماهه ۵۲۴۲۷ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه این عدد ۲۹۲۱۷ میلیارد ریال بوده و گزارش خوبی است.

ساینا

ساینا گزارش ۶ ماهه داده است و نسبت به دوره مشابه ۹ برابر رشد سود خالص داشته است. سهم در ۳ماهه ۴۶۰ میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی ۱۰۷ میلیارد ریالی و سود خالص ۶۵ میلیارد ریالی را داشته سهم ۱۳ میلیارد ریال زیان متفرقه داشته است و در نهایت ۶۵۵ ریال سود هر سهم محقق کرده در ۶ماهه فروش ۷۹۲ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۱۵۴ و سود خالص ۱۰۹ میلیارد ریال و در نهایت ۱۰۹۰ ریال سود محقق کرده است گزارش خیلی جذابی از نظر عملیاتی نیست.

لابسا

لابسا در تیز در فصل تابستان به فروش ۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش نیز ۱۵,۵۴۰,۶۲۵ ریال است . خرداد با فروش اندکی کمتر از اردیبهشت ۲۲۱ میلیارد ریال فروش زده است . نرخ فروش خرداد ۱۵,۶۴۰,۴۵۳ ریال است اردیبهشت با فروش بسیار خوب ۲۹۷ میلیارد ریالی مواجه بوده نرخ فروش ۱۵,۹۰۷,۹۲۵ ریال بود سهم فروردین ۱۳۰ میلیارد ریال فروش زده بود نرخ فروش ۱۵,۹۰۸,۲۵۵ ریال بوده . جمع فروش۴ ماهه ۸۸۲ میلیارد ریال است در مدت مشابه این عدد ۵۹۹ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *