شسینا

شسینا از آن سهم های خاص است در فروردین سهم ۵۵ میلیارد ریال فروش زده است نرخ هگزامین به ۸۵,۵۸۶,۲۰۷ ریال رسیده . در اردیبهشت نیز فروش ۷۳ میلیارد ریال بود و نرخ هگزامین ۱۰۵,۴۳۲,۰۵۶ ریال بوده در خرداد به فروش ۶۷ میلیارد ریالی رسیده نرخ ۱۰۳,۲۸۱,۵۵۳ ریال بوده است.
در تیر فروش به ۶۴ میلیارد ریال رسید و نرخ هگزامین۱۰۴,۷۲۹,۰۹۷ ریال بود و مرداد به فروش کم ۵۸ میلیارد ریالی رسیده و نرخ هگزامین ۹۸,۴۶۲,۹۶۳ ریال شده و کم شده است . جمع فروش ۵ ماهه ۳۱۹ میلیارد ریال است . عدد در مدت مشابه سال قبل بسیار کمتر بود و ۱۷۶ میلیارد ریال است.

کفپارس

کفپارس از آن سهم های خاص بازار شده است سهمی که در اسفند عالی عمل کرد ۹۸ میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۱۰۵,۵۲۰,۵۱۳ ریال بود . در فروردین ۴۷ و در اردیبهشت ۶۰ میلیارد ریال درامد داشته و نرخ فروش ۱۱۸,۳۹۷,۶۹۵ ریال شده است.
خرداد فروش ۹۹ میلیارد ریال بوده و تیر به ۳۱ میلیارد ریال رسیده است .در مرداد به فروش ۳۵ میلیارد ریالی رسیده و هنوز جهش نداشته است.جمع فروش ۸ماهه ۴۶۹ میلیارد ریال بوده که در مدت مشابه این عدد ۱۶۹ میلیارد ریال بوده است . نسبت به مدت مشابه پیشرفت کرده ولی تیر و مرداد قوی نبوده است.

شپارس

شپارس در مرداد با فروش ۲۸۳ میلیارد ریالی کمی از ماه تیر که عالی بود عقب نشینی کرد . نرخ فروش نیز ۷۷,۷۰۶,۰۲۲ ریال است . تیر با فروش ۳۵۶ میلیارد ریالی یک ماه بسیار خوب را ثبت کرده و نرخ فروش ۶۹,۲۳۲,۴۷۶ ریال بود ورشد کرد .
در خرداد با فروش ۱۹۲ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۷۵,۳۹۵,۲۱۷ ریال بود .اردیبهشت با فروش ۳۷۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش ۶۹,۸۱۰,۵۷۶ ریال بوده . فروردین با افت فروش مواجه شدو ۱۴۲ میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش نیز ۵۹,۹۸۵,۶۹۵ ریال بود جمع فروش۱۱ ماهه ۳۱۰۶ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه این عدد ۱۷۱۸ میلیارد ریال بود و تحول خوبی را در جریان فروش دارد . به خصوص ۲ ماهه اخیر فروش عالی بودع است.

بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *