تلیسه

تلیسه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-099 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۹۹۳,۹۴۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۴۶۴۳۹۴۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

کیسون

کیسون و تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم
موضوع قرارداد: قرارداد آب شیرین کن بندرعباس
طرف قرارداد: شرکت مهندسی توسعه آب آسیا
مبلغ قرارداد قبل از این الحاقیه ۱٫۶۸۵٫۶۹۰ میلیون ریال و ۳۱٫۴۷۴٫۰۲۳ یورو بوده است. با انعقاد این الحاقیه کل قرارداد به ۱۲٫۰۹۵٫۴۰۳ میلیون ریال و ۲۰ میلیون یورو رسیده است که شامل کارکرد تاکنون قرارداد به مبلغ ۳٫۱۱۷٫۴۰۳ میلیون ریال بعلاوه مبلغ این الحاقیه مشتمل بر ۸٫۹۷۸٫۰۰۰ میلیون ریال و ۲۰ میلیون یورو می‌باشد.

گتوشا

گتوشا به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تعلیق می گردد.

ولغدر

ولغدر به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ) متوقف می گردد.

وتوکا

وتوکا واگذاری حق تقدم افزایش سرمایه از ۲٫۷۷۲ به ۴٫۰۰۰ میلیون ریال شرکت آتیه فولاد نقش جهان به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور و تنفیذ هیات مدیره توکا فولاد. در ضمن قطعیت انتقال حق تقدم و دریافت وجه آن در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

کهرام

کهرام به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تعلیق می گردد.

شاراک

#شاراک مهر خوبی داشته و گزارش خوبی زده است سهمی که در تیر به فروش ۶۰۳۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ پلی پروپیلن ۱۵۱,۰۵۵,۰۴۴ ریال بوده و رشد کرده است
در مرداد هم فروش ۶۶۶۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۸۰,۶۰۲,۰۴۷ ریال شده
در شهریور با رشدی خوب ۸۹۸۹ میلیاردریال فروش داشت و نرخ به عدد خوب ۲۰۵,۷۲۷,۸۱۹ ریالی رسیده و مهر این عدد ۹۲۴۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲۵۴,۰۱۵,۰۳۳ ریال که رشد خوبی داشته است
جمعا ۷ ماهه ۴۶۵۱۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۳۸۰۰۷ میلیارد ریال بوده است.

شکلر

#شکلر در مهر با درامد ۲۷۰ میلیارد ریالی ۲ ماهه به عدد ۴۹۷ میلیارد ریالی رسیده که میتواند جالب باشد سال مالی شرکت تغییر کرده است.

کطبس

#کطبس در کل ۳ ماهه ۱۷۰ میلیارد ریال در تیر ۱۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است.
در مهر این عدد ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشت .در تیر نرخ فروش ۶,۲۸۲,۴۵۳ ریال شد و مرداد ۶,۶۱۲,۷۴۰ ریال و شهریور ۷,۵۳۵,۲۳۳ ریال و مهر با رشد نرخ ۸,۸۶۹,۱۲۱ ریال که رشد خوبی کرده
جمعا ۷ ماهه ۸۳۲ میلیارد ریال فروش داشت.

سیستم

#سیستم در مهر ۱۸۳ میلیارد ریال ، شهریور ۲۸۴ میلیارد ریال درامد داشته و جمعا به ۱۲۰۸ میلیارد ریال رسیده کل سال قبل ۱۴۸۹ میلیارد ریال بوده است و گزارش خوبی است.

شیراز

#شیراز در مهر ۳۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۴۶,۵۷۰,۷۴۷ ریال است
شهریور ۵۵۸۷ و مرداد ۵۰۸۶ میلیارد ریال بو د و نرخ فروش صادراتی شهریور ۳۹,۳۹۲,۳۵۲و مرداد ۳۵,۸۲۲,۶۳۳ ریال بوده و عدد خوبی صادر شده است. ۷ ماهه ۲۹۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۲۰۷۹۱ میلیارد ریال بوده است.

های وب

#های_وب ۶ ماهه خوبی داشت ولی مهر کمی کمتر از شهریور بود سهمی که مهر ۱۵۵۶ میلیارد ریال بوده شهریور ۱۷۲۷ میلیارد ریال در مرداد ۱۵۳۱ میلیارد ریال درامد داشت
۷ ماهه ۹۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و این در حالی است که کل فروش سال قبل شرکت ۶۲۵۷ میلیارد ریال است.

پرداخت

#پرداخت در تیر ۲۲۹۲ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۳۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۲۳۷۱ میلیارد ریال و مهر ۲۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشت . ۷ ماهه ۱۵۴۳۷ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل ۲۰۸۰۳ میلیارد ریال بوده است.

کیمیا

#کیمیا در مهر ۱۵۲ میلیارد ریال درامد داشته و به فروش ۱۰۸۰ میلیارد ریالی رسیده است . فروش مشابه قبل ان ۷۳۱ میلیارد ریال بوده است.

حسینا

#حسینا شهریور خوبی داشت ۸۸۵ میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر به ۵۹۹ میلیارد ریال رسید .سهم در مرداد ۵۶۴ میلیارد ریال درامد داشته در تیر ۵۹۷ و در خرداد در ۵۸۸ میلیارد ریالی بوده . سهم ۷ ماهه به فروش ۴۰۴۴ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۵۳۷۶ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *