کگل

کگل هم سرمایه را ثبت کرد. با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-125 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

کحافظ

کحافظ افزایش نرخ گرفت
افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت کاشی وسرامیک حافظ در مرحله سوم در سال ۱۳۹۹ از ابتدای آذر ماه به میزان ۲۵% به تناسب نوع ،ابعاد وطبقه بندی محصولات تصویب گردید

خکمک

خکمک در ابان با فروش ۳۷۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۸ ماهه به فروش ۳۰۳۱ میلیارد ریالی رسیده

بفجر

بفجر در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده ۱۶۱۶ ریال سود محقق کرده است

سهرمز

سهرمز عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده
موضوع مزایده: برگزاری مزایده نه باب از املاک خود واقع در جزیره قشم و دو باب در شهر تهران
با توجه به اگهی مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹به اطلاع می رساندکه با عنایت به عدم ارائه پیشنهاد قیمت از سوی متقاضیان، مزایده بدون حصول نتیجه برگزار گردید.

دسانکو

دسانکو فروش جالبی در مرداد و شهریور داشته کل ۴ ماهه قبل ۶۶۳ میلیارد ریال بوده مرداد به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۵۰۳ میلیارد ریال ولی مهر کمی افت کرد و ۴۳۱ میلیارد ریال شد دوباره ابان با رشد ۵۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۶۴ میلیارد ریال فروش ۸ ماهه داشته است مدت مشابه قبل ۱۱۳۳ میلیارد ریال بوده است

هرمز

هرمز در ۲ ماه اخیر عالی بوده
۵ماهه اول ۲۹۶۷۵ میلیارد ریال بود در یک ماه شهریور ۱۳۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مهر ۱۰۹۰۵ میلیارد ریال و ابان ۱۲۶۶۱ میلیارد ریال رسیده
۸ ماهه به جمع فروش ۶۶۴۱۷ میلیارد ریالی رسیده است
نرخ فروش شهریور ۸۵,۷۸۱,۷۳۶ ریال شده و و نرخ مهر ۹۹,۲۱۲,۶۸۸ و ابان ۱۰۷,۱۶۰,۰۱۸ ریال و رشد داشته .

وصندوق

وصندوق در ابان ۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۱۰۷۳۶۴۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق شده است

شغدیر

شغدیر در ابان شبیه مهر بود در ابان سهم ۲۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۴۴,۹۷۵,۱۹۵ ریال نرخ داخلی و ۲۰% بالاتر صادراتی
مهر ۲۴۲۷ میلیارد ریال و ۲۰۶,۴۵۸,۵۵۰ ریال نرخ دارد
شهریور ۱۸۴۵ و مرداد ۱۰۶۷ میلیارد ریال فروش داشته
جمعا ۸ ماهه ۱۲۱۲۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۵۳۷۶ میلیارد ریال بوده است

ساراب

ساراب در شهریور ۱۶۳ میلیارد ریال بود و مهر با رشد به ۲۰۵ میلیارد ریال رسید در ابان این عدد ۲۳۷ میلیارد ریال صادرات کلینکر با رشدی خوب به ۵۳۰ میلیارد ریال رسیده
جمعا ۸ماهه به فروش ۱۹۳۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۸۳۷ میلیارد ریال بوده است

فخوز

فخوز آبان کمی با افت فروش نسبت به مهر مواجه بوده و ۲۵۸۲۱ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ صادراتی ۱۰۶,۵۰۸,۵۹۴و داخلی ۱۰۱,۰۷۰,۹۵۷ ریال است
سهم در مهر با فروش بسیار خاص ۳۸۶۰۹ میلیارد ریالی مواجه شده نرخ داخلی ۹۴,۰۶۶,۳۵۳ و صادراتی هم کمی بیشتر بود
شهریور ۱۸۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و عدد خوبی داشته است . نرخ فروش ۸۰,۵۵۶,۸۱۵ ریال و صادرات ۷۴,۴۷۴,۱۷۵ ریال است
جمعا ۸ ماهه ۱۷۶۵۵۱ میلیارد ریال بوده . مدت مشابه ۱۰۲۱۳۴ میلیارد ریال بوده است

کاما

کاما در ابان خیلی خاص نبود و ۴۸ میلیارد ریال فروش داشت سهم فروش منظمی ندارد در هر صورت ۸ ماهه ۴۰۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است

خزامیا

در شهریور ۳۳۷۷ میلیارد ریال و بیش از ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است در مهر رکورد شکست و ۳۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است
در ابان فروش به ۲۷۲۷ میلیارد ریال رسیده و ۲۱۰۰ دستگاه داشته
جمعا ۸ ماهه ۱۹۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۱۴۲۶۰ میلیارد ریال بود

تملت

تملت در تیر با رشدی خوب ۷۰۱ میلیارد ریال شد و مرداد با کمی کاهش ۴۰۴ میلیارد ریال و شهریور ۴۲۸ میلیارد ریال بود در مهر به ۵۵۱ میلیارد ریال رسید و ابان ۴۷۱ میلیارد ریال
مجموع ۸ ماهه ۳۸۶۰ میلیارد ریال درامد داشته است کل سال قبل شرکت ۴۶۴۳ ریال بوده

فبیرا

فبیرا به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعلیق می گردد.

وپاسار

وپاسار تراز آبان را داده و ۱۷۹۴۴ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۲۵۰۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت است در جمع ۸ ماهه نیز تراز ۳۱۹۰۶میلیارد ریال تراز مثبت است

وسبحان

وسبحان در ابان ۱۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فولاد

آبان خوب فولاد فروش ۷۵۲۱۶ میلیارد ریال
در مهر ۶۷۳۴۸ میلیاردریال فروش داشته است ورق گرم با نرخ ۹۵,۰۱۱, ریال فروخته است .
شهریور ۵۵۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد ۴۲۹۱۳ میلیارد ریال بود . . جمع فروش۸ ماهه ۴۱۶۸۱۲ میلیارد ریال است
در۳ ماهه اول فروش فولاد ۱۲۶۶۸۵ و در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵۹ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم همین حالا به اندازه ۳ ماهه دوم است
ابان با نرخ ۱۰۸,۴۱۴ ریال ، شهریور ورق گرم ۸۲,۸۷۰ ، مرداد ۷۴,۶۳۷ ریال فروخته

سپاها

سپاها در مجمع ۱۷۵ ریال تقسیم کرد

مادیرا

سهمی که شهریور ۲۴۴۷ میلیارد ریال رسیده است در مهر به ۲۱۲۳ میلیارد ریال رسید و ابان ۲۰۴۵ میلیارد ریال
مجموع ۸ ماهه به فروش ۱۳۲۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
نکته جالب در مادیرا است که نرخ تیر با رشد ۴٠,٣۴۵,٧٨١ ریال و مرداد ۴۴,۰۹۸,۰۵۲ ریال و شهریور ۴۳,۴۷۸,۸۱۱ ریال و مهر ۴۳,۹۷۳,۳۴۹ ریال و ابان ۵۵,۴۹۳,۳۱۹ ریال است .

شیران

شیران ۳ ما اخیر بهتر بوده و ابان بهترین ماه این چند وقت در فروش
در ابان ۳۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش داخلی ۲۴۲,۵۵۹,۶۲۸ ریال
در مهر با فروش ۲۵۸۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش داخلی الکیل بنزن ۲۴۵,۵۸۷,۱۰۵ ریال است
شهریور ۲۳۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ نیز با رشد ۲۰۲,۳۸۳,۷۶۳ ریال شده
جمعا۱۱ ماهه ۲۲۹۷۲ میلیارد ریال فروش داشته .

بتا سهم
افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *