شجم

شجم در مهر در اولین ماه سال مالی به فروش ۸۶۸ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش نیز ۲۵۰,۴۱۶ ریال بود در ابان این عدد با رشدی خوب ۱۸۲۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش اس بی ار ۳۱۵,۹۳۱ ریال است

فارس

فارس تا ابان ۲۱۰۸۶۹۰۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فاما

فاما در ابان ۴۶۹ و مهر ۶۶۰ و شهریور ۵۴۳ میلیارد ریالی به جمع ۳۲۵۳ میلیارد ریالی رسیده و از مدت مشابه سال قبل که ۱۶۳۰ میلیارد ریال بود بیشتر است

غپینو

غپینو در شهریور با رشدی خوب ۷۰۹ میلیارد ریل است در مهر نیز ۷۴۵ میلیارد ریال بوده است و ابان ۶۱۸ میلیارد ریال بوده
در ۸ ماهه ۴۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۸ماهه قبل ۲۹۸۷ میلیارد ریال بوده است .

فاذر

فاذر در ۶ ماهه ۸۵ ریال زیان شناسایی کرده است

فروی

فروی مقطعی می فروشد در مهر ۴۵ میلیارد ریال فروش زد در ابان ۱۰۴۴ میلیارد ریال
جمع فروش به ۲۹۰۷ میلیارد ریال رسیده است فروش بسیار خوبی در ابان زده است

چکاپا

چکاپا افزایش نرخ گرفت
کاغذ فلوتینگ یکی از محصولات دائمی تولید شرکت کاغذ پارس است که به دلیل افزایش تقاضا ناشی از مصرف بیشتر کاغذهای بسته بندی در ماه های اخیر ، افزایش نرخ ۲۵ درصدی داشته است.

شگویا

شگویا در ابان با فروشی خوب ۱۰۰۹۸ میلیارد ریال با نرخ ۲۶,۴۶۳ ریال فروخته است
مهر ۷۴۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش با رشد ۱۶۳,۹۶۵ ریال شده
سهمی که در شهریور ۸۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۹,۶۷۳ ریال است
جمع فروش۸ ماهه ۵۴۸۷۵ میلیارد ریال است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۳۱۳۳ میلیارد ریال بوده است و وضعیت بهتر بوده .

امین

امین در ابان ۳۳۹ میلیارد ریال درامد داشته و ۲ ماهه به ۶۴۳ میلیارد ریال رسیده است

شپاکسا

شپاکسا در شهریور ۱۰۲۹ میلیارد ریال بوده و مهر ۱۲۵۵ میلیارد ریال در ابان ۱۹۲۹ میلیارد ریال که از ۲ ماه قبل بهتر بوده
جمع فروش۱۱ ماهه به ۱۱۸۵۴ میلیارد ریال رسیده است.

ثبهساز

ثبهساز و مشاركت در ساخت پروژه مسكوني ۸ طبقه (نورافشار) شامل ۲ طبقه زيرزمين، ۱ طبقه همكف، ۵ طبقه مسكوني

وملل

وملل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه همت-شرق، خيابان شيرازجنوبي، نبش کوچه رضوان ساختمان موسسه اعتباري ملل برگزار میگردد

کفرا

کفرا در شهریور با رشدی خوب ۴۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۳۳۴ میلیارد ریال و ابان ۴۳۱ میلیارد ریال
جمعا ۸ ماهه ۲۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت
در مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۱۰ میلیارد ریال بود .
نرخ تیر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مرداد با رشد ۱۵۵,۷۸۶,۲۶۷ ریال و شهریور ۱۵۴,۱۹۳,۴۸۷
ریال و مهر ۱۲۲,۱۳۰,۸۴۱ ریال و ابان ۱۴۷,۶۱۰,۴۶۱ ریال است .

زپارس

زپارس با عنایت به مصوبه شماره ۶۰/۲۰۹۹۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ کارگروه تنظیم بازار، مجوز افزایش نرخ فروش شیر خام از مبلغ ۲۹٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ ریال با چربی ۳٫۲ و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار و تحویل درب دامداری صادر گردیده است.

امید

امید در ابان ۷۷ میلیارد ریال درامد دارد و ۱۱ ماهه به عدد ۵۷۵۶ میلیارد ریال فروش رسیده است

سیلام

سیلام در شهریور ۱۳۲ میلیارد ریال و مهر ۱۷۳ میلیارد ریال و ابان هم ۱۵۵ میلیارد ریل بوده و مجموع ۱۰ماهه ۱۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است.

فسازان

فسازان مهرو ابان خوبی داشته
سهمی که درشهریور ۱۱۸۶ میلیارد ریال و مهر ۱۰۷۹ میلیارد ریال و ابان ۱۲۸۱ میلیارد ریال فروش داشته
جمعا ۸ ماهه ۷۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته
مدت مشابه قبل این عدد ۳۳۱۶ میلیارد ریال بوده است .درنرخ شهریور ۸۶,۸۴۳,۳۰۹ ریال و مهر ۱۰۱,۱۸۶,۵۹۸ ریال و ابان ۱۰۱,۱۱۸,۰۹۵ بوده است

غشهداب

غشهداب در ابان ۲۳۶ و مهر بهتر بود و ۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که شهریور با فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۵۷۲ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش رب در شهریور ۱۱۲,۰۴۲,۷۱۸ ریال و مهر ۹۶,۶۰۴,۲۹۸ ریال و ابان ۱۱۷,۸۳۳,۹۵۲ ریال شده است

سغرب

سغرب در شهریور با رشد همراه بود و ۲۵۰ میلیارد ریال و مهر هم ۲۳۰ میلیارد ابان هم ۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است
شد۸ماهه ۱۴۵۰ میلیارد ریال بود

شصدف

شصدف در ابان ۴۸۳ میلیارد ریال فـروش داشته و جمعا در ۸ ماهه به ۲۸۰۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۲۰۹۲ میلیارد ریال بود

آریا

آریا مهر و ابان خوبی داشته است سهمی که
در شهریور ۱۳۵۶۳ میلیارد ریال فروش بوده و مهر با رشدی خوب به ۱۶۰۳۵ میلیارد ریال رسیده است و رشد کرده است ابان هم ۱۵۶۲۵ میلیارد ریال بوده و رشد نرخ را نیز داریم و عدد خوبی در فروش ۲ماهه اخیر داشته است
جمعا۸ ماهه ۹۲۳۸۸ میلیارد ریال بوده و از مدت مشابه ۵۵۰۴۶ میلیارد ریال است . گزارش خوبی برای سهم است

فخاس

فخاس گزارش بسیار خوبی در مهر زده بود ولی ابان افت کرد سهم در حالی که ۶ ماهه ۲۷۶۶۴ میلیارد ریال فـروش داشته در مهر این عدد به ۹۸۹۰ میلیارد ریال رسید و ابان۵۷۹۶ میلیارد ریال وجمعا ۸ ماهه ۴۳۳۵۰ میلیارد ریال فروش زد .مدت مشابه ۳۰۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشته

سفانو

سفانو در شهریور ۲۴۷ میلیارد ریال و مهر ۲۴۴ میلیارد ریال و ابان ۲۵۰ میلیارد ریال فـروش داشته و در یک خط بوده است. نهایت ۲۰۴۳ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل در۸ ماهه ۱۴۹۶ میلیارد ریال بوده است

فباهنر

فباهنر افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامين بخشي از منابع مورد نياز در خصوص اجراي طرحهاي توسعه مورد تایید حسابرس قرار گرفت

وبهمن

وبهمن تا اخر ابان ۸۶۴۵۴۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

پسهند

پسهند در ابان کمی بهتر شد ۱۹۲ میلیارد ریال فـروش داشت . مهر شبیه ماه قبل بود و ۱۸۸ میلیارد ریال
شهریور از مرداد اندکی بهتر بود و ۱۸۱ میلیارد ریال فروش زد مرداد ۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا به فروش ۱۲۶۴ میلیارد ریالی رسیده است

کماسه

کماسه هم به سمت تجدید می رود
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور استفاده ازظرفيت قانوني ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي و بخشنامه به شماره ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۴ تيرماه ۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي امکان استفاده از معافيت مالياتي در فرآيند تجديد ارزيابي دارائيها فراهم گرديده و همچنين اصلاح ساختار مالي ، بهبود نسبت هاي مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بتا سهم

#کدال_نگر   #سفانو   #فباهنر    #وبهمن     #پسهند    #کماسه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *