چه کرده شیراز !! اسم این بندگان خدا بد دررفته شیراز در ابان ۷۸۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۴۸,۲۹۲,۳۲۶ ریال با بیش از ۱۰۰ هزار تن صادرات مهر ۳۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۴۶,۵۷۰,۷۴۷ ریال است . شهریور ۵۵۸۷ و مرداد ۵۰۸۶ میلیارد ریال بود. ۸ماهه ۴۱۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۲۵۰۰۶ میلیارد ریال بوده است.#شیراز

 

#کویر در شهریور با رشدی خوب ۶۸۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۰,۲۱۴ ریال بود  در مهر دوباره با رشد فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۱۸,۴۲۶ ریال بود در ابان بازبهتر شد و ۹۰۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۱۶,۸۷۹ ریال بوده در مجموع ۸ ماهه ۴۶۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۳۷۷ میلیارد ریال بوده است.

#کگل ابان بالای ۲۰۰۰ بود و ۲۰۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت نرخ گندله نیز بدون تغییر خاصی ۱۵,۹۰۷,۰۴۰ ریال بوده . در مهر ۱۸۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ گندله ۱۵,۹۱۲,۸۷۵ ریال است و جالب است که تغییر نکرده .
شهریور فروش بسیار خوب ۲۱۴۵۶ میلیارد ریالی داشته جمعا ۸ ماهه ۱۴۲۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۸۶۷۲۸ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

برای دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری و استفاده از سامانه آنلاین معاملات بورس و خرید و فروش سهام ، و همچنین ثبت نام در سامانه سجام ، به وبسایت www.kargozari.org مراجعه نمایید. با سامانه فارابیکسو ، شما به صورت همزمان می توانید در بازار آتی سکه ، زعفران و بورس اوراق بهادار معاملات آنلاین انجام دهید.

چه کرده شیراز !! اسم این بندگان خدا بد دررفته شیراز در ابان ۷۸۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۴۸,۲۹۲,۳۲۶ ریال با بیش از ۱۰۰ هزار تن صادرات مهر ۳۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۴۶,۵۷۰,۷۴۷ ریال است . شهریور ۵۵۸۷ و مرداد ۵۰۸۶ میلیارد ریال بود. ۸ماهه ۴۱۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۲۵۰۰۶ میلیارد ریال بوده است.#پ

کویر در شهریور با رشدی خوب ۶۸۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۰,۲۱۴ ریال بود  در مهر دوباره با رشد فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۱۸,۴۲۶ ریال بود در ابان بازبهتر شد و ۹۰۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۱۶,۸۷۹ ریال بوده در مجموع ۸ ماهه ۴۶۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۳۷۷ میلیارد ریال بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *