نوسان گیری از نرخ ارز : اولین شرط باقی ماندن در بازار

ما مطالبات خرد فعالین اقتصادی کف بازار را آنالیز می کنیم ، ما وظیفه دیگری برای خود قائل نیستیم

ما وارد دیالوگی نمی‌شویم که به سر خوردگی فعالین اقتصادی کف بازار ؛ منجر شود

عده ای بگونه ای به مطالب ورود می کنند که به سرخوردگی فعالین اقتصادی کف بازار منجر میشود ما با اینها زاویه داریم

کسانی که در کف بازار نیستند سه دسته اند :

یک – بازنشستگان هستند که از دید یک بازنشسته به اقتصاد نگاه می کند ، ما از دید یک بازنشسته به اقتصاد ورود نمی‌کنیم

دو- در جایی استخدام هستند و از دید یک کارمند به اقتصاد نگاه می کنند و نه از دید یک فعال اقتصادی که تنها دغدغه اش فروش است

مکمل دو – فعال اقتصادی که در کف بازار حضور دارد اگر زنجیره ای که در آن فعال است دغدغه اش فروش نباشد از بازار اخراج میشود

سه – کسانی که در کف بازار بوده اند و الان در کف بازار نیستند

کسانی که در کف بازار بوده اند و الان نیستند به این خاطر است که در زنجیره ای فعال بوده اند که آن زنجیره در فروش موفق نبوده است

شماری که به سبب نداشتن مهارت زنجیره شغلی شان در فروش ، از بازار اخراج شده اند تفکر بیزینسی آنها چسبندگی دارد ؛ یعنی در مقابل واقعیت های جدید مقاومت می کنند

پذیرش واقعیت های جدید کف بازار مبتنی بر پذیرش یک نکته است : اینها باید بتوانند با نرخ ارز با همه نوسان های رو به بالا و رو به پایین آن کار کنند و اینها این را بلد نیستند

اینها تا به ما مراجعه می کنند اول یک نرخ قطعی برای ارز می خواهند تا بتوانند کار کنند در حالیکه یک نرخ قطعی و ثابت وجود ندارد

اینها باید بتوانند با نوسان ارز موفق باشند و این را بلد نیستند

فرمول کار کردن با نوسان ارز ٢٠ نکته است

یکی این است که در مورد ٧٠ درصد دارایی آنها بشود حد ضرر را اعمال کرد ، دوم اینکه حد ضرر اعمال کنند ، سوم : حد سود اعمال کنند چهارم : مدیریت بدانند ، مدیریت یعنی استفاده از انرژی دیگران ، ٧٠ درصد ریسک را منتقل کنند یعنی تمرکز ریسک نداشته باشند یعنی در بیزینس خود ٧٠ درصد برون سپاری کنند پنجم : در رشته ای ورود کنند که پول چهار ساله باز گردد ، ششم : حد طلب لحاظ کنند هفتم : حد بدهی اعمال کنند هفتم : …..( در دو دوره « نبض بازار» و «باید و نباید کسب و کار » که به صورت دوره شش ماهه عرضه میشود این بحث آموزش داده میشود که خلاصه های آن به صورت وسیع در بخش رایگان عرضه می‌شود)

✍️محمد حسین ادیب

نوسان گیری از نرخ ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *