وهنر

#وهنر یکی از شرکتهای ۱۰۰درصدی هلدینگ، به عنوان سرمایه گذار اقدام به انعقاد قرارداد به مبلغ ۶۸۰ میلیارد ریال با موضوع سرمایه گذاری در ساخت سریال خانگی نموده است .مدت قرارداد ۱۷ ماه می باشد. کسب درآمد از محل این سرمایه گذاری بعد از ساخت آن و اخذ مجوزهای مربوط از نهادهای ذیربط و پخش و نمایش سریال محقق می گردد.لذا بدیهی می باشد که شرکت طی این مدت هیچگونه درآمدی کسب نخواهد کرد و در دفاتر نیز هیچگونه درآمدی شناسایی نخواهد شد.

فسرب

مهم برای #فسرب و افزایش سرمایه از تجدید
پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر پيشنهاد هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه به استحضار می رساند گزارش توجيهي در حال حاضر در اختيار حسابرسان شرکت بوده و با عنايت به اينکه افزايش سرمايه ازمحل تجديد ارزيابي دارائيها (زمين) مي باشد و شرکت علي رغم داشتن اسناد منگوله دار معتبر و بدون هيچگونه مشکل از زمينهاي تحت مالکيت، بنا به درخواست حسابرس محترم مي بايست اسناد مالکيت را تبديل به تک برگي نموده و در اختيار آنها به منظور اظهار نظر قراردهد.

لذا شرکت نيز اين مهم را در دستور کار اصلي خود قرارداده و اقدامات لازم در اين خصوص در حال انجام ميباشد لازم بذکراست وسعت زمينهاي شرکت و تعداد پلاکهاي ثبتي و حريم هاي درحال بررسي توسط کارشناسان اداره ثبت ( خطوط برق وگازو آب ،جاده و سيلاب ) ، علت طولاني شدن فرآيند افزايش سرمايه شرکت شده است.

ولبهمن

#ولبهمن هم ترکیبی تجدیدی میزند
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد از شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

وساپا

#وساپا مزایده از طریق شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا )سهامی عام در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹انجام گردید. متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی معادل ۵ درصد از ثمن معامله ( به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شرح آکهی مزایده اقدام نمایند
عدم دریافت پیشنهاد در طول برگزاری مزایده

شجم

#شجم پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.

پاکشو

افزایش سرمایه ۴۴هزار میلیارد ریالی #پاکشو تصویب شد
به گزارش همفکران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاکشو که در روز جاری با حضور ۹۵درصدی سهامداران برگزار شد، افزایش سرمایه ۱۱۰۰درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها (سرمایه گذاری های بلندمدت) این شرکت به تصویب مجمع رسید که طی آن سرمایه شرکت به ۴۸۰۰۰میلیارد ریال افزایش یافت.

پترول

#پترول با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-013 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۳,۲۵۵,۱۵۶,۶۶۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۴۴,۸۴۳,۳۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

غمهرا

#غمهرا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-97A-153 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۳,۵۵۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۴,۰۵۸ میلیون ریال ، تعداد ۱۰۷,۱۸۷,۳۷۸ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳,۳۱۲,۶۲۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

تملت

مهم برای #تملت شرکت تامین سرمایه بانک ملت “تملت” اقدام به پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف استاندارد موازی بر پایه برق صادراتی نموده است. درامد تعهد پذیره نویسی معادل ۷۵ میلیارد ریال در ابتدا و درامد بازارگردانی در دوره سررسید اوراق ( دوساله) شناسایی می شود.

سفانو

#سفانو شركت از بدو راه‌اندازي كارخانه به مدت ده سال (از اسفند ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۴) مشمول معافيت ماده‌ي ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و پس از پايان دوره‌ي ده ساله‌ي مصرح در قانون نيز به استناد قانون برنامه‌ي پنجم توسعه (بند ب ماده‌ي ۱۵۹) و اصلاحيه‌ي ماده‌ي ۱۳ قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تصويب‌نامه‌‎ي هيات وزيران كه معافيت‌ مذكور را تمديد شده تشخيص داد، مجدداً از معافيت برخوردار شد و حوزه‌ي مالياتي مربوط نيز به استناد راي صادره از هيات حل اختلاف مالياتي، عملكرد شركت تا پايان سال ۱۳۹۷ را مشمول برخورداري از معافيت دانست ونسبت به صدور برگ مالیلت قطعی اقدام نموده است .

ليكن طی نامه شماره ۲۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ رئیس امورحسابرسی مالیاتی شهرستان فیروز آباد به این شرکت اعلام نموده است براساس بند ۲بخشنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۰۵۶۱۷۹ معافیت موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۰۵۵۳۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ کم لن یکن تلقی گردیده بنابراین عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد مشمول معافیت ماده ۱۳۲قانون مالیتهای مستقیم نمی باشد که جهت پرداخت مالیات سال ۱۳۹۸ از طرف ماقامات مالیاتی موصوف درخواست در تسریع در پرداخت مالیات سال ۱۳۹۸ نیز شده است . لذا جهت تاثیر میزان مالیات سالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ در سود وزیان سال جاری پس از محاسبه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد توجه سهامداران محترم به اثرات مالياتی مترتب بر سودوزیان سال مالی جاری جلب مي‌گردد.

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *