سشرق

#سشرق در اسفند ۵۰۶ ماه خوبی را داشت
بهمن متعادل بود و ۳۲۴ میلیارد ریال فروش زد
دی و اذر کمی افت کرد و در دی ۳۱۹ و اذر ۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشت جمعا ۶ ماهه ۲۳۷۰ میلیارد ریال بوده است و حدود ۲۰% از مدت مشابه سال قبل بیشتر بود

شپارس

#شپارس در اسفند با عدد خوب ۷۰۵ میلیارد ریالی به عدد فروش ۶ماهه ۳۷۷۴ میلیارد ریالی رسیده است که عدد فروش مدت مشابه سال قبل ۲۱۶۰ میلیارد ریال است

ونوین

#ونوین ترازش در اسفند خوب مثبت بود
۱۳۰۸۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۹۸۰۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده
تراز تا ۱۲ ماهه ۱۷۷۸۹ میلیارد ریال مثبت است . عملکرد خوبی داشته
تا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود .تراز ۳ ماهه ونوین هم ۵۱۵ میلیارد ریال بود

پکرمان

#پکرمان ۳ ماه اخیر خوب بوده و دی و بهمن و اسفند عالی را داشته است
در اسفند فروش ۴۰۳۴ و نرخ ۵۵۷,۷۷۱ ریال است
بهمن ۴۰۳۳ میلیار ریال فروش و نرخ ۵۷۷,۱۱۹ ریال است
در دی به فروش ۳۸۳۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۳۱,۷۴۱ ریال شد
مجموعا۱۲ ماهه به فروش ۳۳۶۴۵ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه ۱۶۸۶۰ میلیارد ریال بود.

حفارس

#حفارس در اسفند با درامد ۲۶۳ میلیارد ریالی به فروش ۴۹۱۱ میلیارد ریالی در کل سال ۹۹ رسیده و سال قبل این عدد ۲۶۹۴ میلیارد ریال بود.

وتجارت

سرمايه گذاري ايرانيان از زیر مجموعه های #وتجارت در ۳ ماهه اخیر ۲۹۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا اسفند ۹۰۴۶۱۲۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

لپارس

#لپارس که تا ۱۱ ماهه ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند این عدد ۱۰۷ میلیارد ریال بوده و ۳۴۲ میلیارد ریال جمع فروش ۱۲ ماهه شده است. کل سال قبل ۱۳۰ میلیارد ریال بود

دتولید

#دتولید در اسفند افت کرد
در دی این عدد ۲۵۱ میلیارد ریال بوده و بهمن ۲۷۰ میلیارد ریال و اسفند ۱۶۲ میلیارد ریال. ۱۲ماهه ۳۲۷۵ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۹۸ میلیارد ریال بوده است

شاروم

#شاروم روند خوبی گرفته در ولی اسفند کاهشی بود سهم اسفند ۲۵۴ و بهمن ماه ۳۵۳میلیارد ریال فروش داشته است در دی ۲۹۰ میلیارد ریال بود
جمعا۱۲ ماهه به ۲۲۴۹ میلیاردریال رسیده است

حریل

#حریل ابان و اذر به خاطر کرونا افت درامد داشت سهمی که
در ابان ۲۳۵ میلیاردریال و اذر ۲۵۷ میلیارد ریال
دوباره در دی و بهمن ماه به روند خود برگشته و ۳۱۰میلیارد ریال دی و ۳۵۵ میلیارد ریال بهمن فروش داشته است در اسفند با کمی افت ۲۸۳ میلیارد ریال شد
مجموع فروش ۳۵۸۰ میلیارد ریال ,کل سال قبل ۲۱۹۱میلیارد ریال بوده است

سیلام

#سیلام در بهمن در اولین ماه سال مالی با ۲۱۷ میلیارد ریال فروش آغاز کرده است در اسفند این عدد ۲۷۴ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۴۹۲ میلیارد ریال فروش داشت

کرازی

#کرازی بهمن و اسفند خوبی داشته و در اسفند ۴۰۱ و در بهمن ۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ نیز در بهمن ۵۶,۶۸۴,۵۸۸ ریال و اسفند ۵۶,۶۸۷,۱۹۵ ریال بود
در دی ۳۵۵ میلیارد ریال فروش است

جمعا به عدد ۴۵۵۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۲۳۲۴ میلیارد ریال بود

کنور

#کنور دی و بهمن و به خصوص اسفند عالی را داشته است
با هم مروری به سهم داشته باشیم
در دی این عدد با رشد ۳۰۰۱ میلیارد ریال بود و ۲۶,۱۵۴,۰۶۲ ریال نرخ دارد .
در بهمن ۳۵۰۸ میلیارد ریال و نرخ ۲۶,۹۳۰,۹۴۶ ریال و اسفند با رشدی خوب ۴۱۲۷ میلیارد ریال شد و نرخ گندله ۲۷,۷۴۸,۶۸۳ ریال است
جمع۱۲ ماهه ۲۱۴۳۷ میلیارد ریال فروش داشته که به نظر ۱۲ماهه خوبی را راهی بازار کند .

 

کاذر

#کاذر در ۳ ماهه دوم مهر ۱۷۸ میلیارد ریال وابان با افت ۱۵۷ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۱۹۵ میلیارد ریالی بود
در ۳ ماهه چهارم دی ۲۰۰ میلیارد ریال بود و بهمن با افت ۱۶۲ میلیارد ریال شد و اسفند ۱۸۷ میلیارد ریال
۱۲ ماهه ۲۲۲۹ میلیارد ریال شده که از مدت مشابه قبل که ۱۵۶۱ میلیارد ریال بود بیشتر است

رتاب

#رتاپ ۲ ماهی است که خوب پیش می رود
سهم در اذر ۱۹۴۱ و در ابان ۱۹۳۲ ، مهر ۱۸۶۹ و در دی ماه ۱۹۴۱میلیارد ریال درامد داشته ولی از بهمن به بعد متفاوت تر شد
در بهمن به ۲۲۰۸ میلیارد ریال رسید و اسفند ۲۲۸۸ میلیارد ریال
نهایت ۲۲۱۳۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده است . کل عدد سال قبل ۱۱۵۱۵ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل گزارش جالبی داشته قبل از هرچیز بیان شده است با توجه به انتشار نرخ شمش فولاد خوزستان برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، مبلغ فروش محصولات در ماههای دی و بهمن بر اساس نرخ یاد شده در گزارش فعالیت ماهانه اسفند ماه تعدیل گردیده است.
این موضوع ۱۱۲۲۸ میلیارد ریال فروش را افزایش داده و در اصلاحات امده است.

#کگل در اسفند ۲۷۵۵۰ میلیارد ریال بوده است نرخ گندله نیز ۲۷,۷۴۵,۱۴۱ ریال است
سهمی که در بهمن ۳۴۱۴۶ میلیارد ریال بوده
در دی ۲۷۸۱۲ و در اذر ۲۹۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است

جمعا۱۲ ماهه ۲۹۲۹۵۴ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۸۲۵۷ میلیارد ریال بوده است. حدود ۳۱% فروش کگل در ۳ ماهه چهارم بوده است

لسرما

#لسرما در اسفند۲۲۳ ، بهمن ۲۶۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت دی ۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۱۲۱۸ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل ۱۰۳۹ میلیارد ریال بوده است

فباهنر

#فباهنر در ۳ ماهه پایانی سال عالی بوده و در اسفند ۳۵۹۸ ، بهمن ۳۱۷۳ و در دی ۳۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ تسمه و ورق مسی دی ۱,۸۶۲,۲۵۵,۴۱۸ در بهمن با رشد ۱,۹۸۹,۲۶۵,۵۶۰ ریال و اسفند ۲,۲۲۸,۴۸۰,۹۵۹ ریال شد
مجموع۱۲ماهه به فروش ۳۰۷۸۲ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۱۳۵۵۴ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر با ذوب تمدید کرد
عطف به نامه شماره ۵۰۶۵-۱مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ مبنی برعدم تمدید قرارداد اجاره واحد استیجاری در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به استحضار کلیه سهامدارن عزیز میرساند با توجه به پیگیریهای صورت گرفته قرارداد اجاره فوق تمدید گردید .

ستران

#ستران در محدوده ماه های قبل است ولی در کل ۳ ماهه اخر سال بهتر بود و ۷۳۸ میلیاردریال فروش داشت کل فروش شرکت ۶۵۱۴ میلیارد ریال شده و ۱۲ماهه را تمام کرد.

شپلی

پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مطالبه سهامداران از هيئت مديره مبني بر صيانت از حق به استحضار می رساند با توجه به عدم پاسخگويي هيئت حمايت از صنايع و محدوديت هاي موجود براي هيئت مديره در اجراي عمليات بازارگرداني سهام شپلي درخواست تصميم عاجل از رياست سازمان بورس دارد و بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

دلر

#دلر کمی در بهمن و دی بهتر بود ولی اسفند افت کرد. سهم در بهمن ۹۶۵ و در دی ۹۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند به ۴۷۷ میلیارد ریال رسید و۱۲ماهه ۱۰۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است .کل سال قبل ۷۸۰۱ میلیارد ریال بوده است

شسینا

#شسینا در اسفند ۱۸ بهمن ۱۰ ، دی ۱۰ ، آذر ماه حدود ۱۳ میلیارد تومان فروش داشت و جمع فروش دوره ۱۲ ماهه را به محدوده ۱۲۲ میلیارد تومان رساند. فروش ۱۲ ماهه سال قبل ۷۷ میلیارد تومان بود. اسفند خوب و قوی داشته است.

وتوسم

#وتوسم در اسفند ۱۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا اسفند ۲۴۴۱۰۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است.

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *