وخاور

#وخاور سال مالی را با تراز مثبت اغاز کرد . ۳۶۲۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۵۰۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۸۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود

وغدیر

#وغدیر تا فروردین ۹۴۵۸۵۹۶ میلیون ریال سود مجمع داشته که از کگهر بوده عمدتا

کلر

#کلر پارس سال مالی را در فروردین با فروش ۲۶۷ میلیارد ریالی آغاز کرد مدت مشابه قبل ۱۷۲ میلیارد ریال بود.نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۹ درصدی را نشان می دهد.

آریا

#آریا گزارش بدی نداشت .سهمی که اسفند به ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال رسید . فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده مدت مشابه سال قبلش ۷۳۴۶ میلیارد ریال بود

هرمز

#هرمز در اسفند ۲۵۶۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۱۳۲,۸۹۷,۰۰۴ ریال بود
در فروردین هم ۹۷۵۲ میلیارد ریال بود ۱۳۷,۹۲۹,۹۲۷ ریال نرخ

نوری

#نوری بهمن و اسفند عالی را داشته و بهمن ۴۵۸۷۸ میلیارد ریال و اسفند۵۲۵۲۷ میلیارد ریال فروش زد
فروردین هم با فروش خوب ۴۳۶۱۲ میلیارد ریالی مواجه شده است و فروش خوبی ثبت کرده

سیمرغ

#سیمرغ در فروردین با فروش ۷۷۷ میلیارد ریالی جمعا ۴ ماهه به عدد ۳۳۸۶ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۲۶۱۲ میلیارد ریال است

شاروم

#شاروم سال مالی را با فروش ۲۴۳ میلیارد ریالی اغاز کرد مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۴۷ میلیارد ریال بود

امید

تامین سرمایه #امید در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۶۲ میلیارد ریالی و در بهمن به ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده و اسفند ۷۶۶ میلیارد ریال است
فروردین سال جدید را با درامد ۳۳۸ میلیارد ریالی اغاز کرده
جمعا ۴ ماهه ۱۶۶۸ میلیارد ریال فروش داشت عدد اسفند عدد بسیار خوبی بوده است

شغدیر

#شغدیر اسفند ۵۳۵۷ و بهمن هم ۳۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۱۴۰۰ این عدد به ۲۵۸۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۵۹۳ میلیارد ریال

پاسا

#پاسا در فروردین با فروش ۶۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش ۵۶۴,۶۶۷ ریال است .

وبصادر

#وبصادر در فروردین ۲۳۰۰۴ تسهیلات اعطایی و ۱۸۱۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی داشته است . تراز فروردین و سال ۱۴۰۰ را مثبت اغاز کرده است

دسبحا

#دسبحا در فروردین ۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

کزغال

#کزغال سرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی ،طراحی ،تجهیز،آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار تن زغال سنگ خام در بلوک ۶ معدن پروده ۴ طبس و ناحیه های همجوار

خدیزل

#خدیزل در فروردین با فروش ۳۸۰ میلیارد ریالی مواجه است مدت مشابه قبل ۵۹ میلیارد ریال است

شپدیس

#شپدیس در یک گزارش خوب در فروردین ۱۷۸۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است . جمع ۷ ماهه به ۱۰۶۵۱۸ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۳۶۱۶۳ میلیارد ریال بود

وتوسم

#وتوسم در فروردین ۳۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا فروردین ۲۶۲۷۹۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

مرقام

#مرقام در فروردین ۷۵ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۷ ماهه به ۵۳۶ میلیارد ریال رسیده است

پکرمان

#پکرمان در فروردین ۲۸۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۵۳۵,۴۶۹ ریال است .

ومهان

#ومهان در فروردین ۶۳۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

واحصا

#واحصا ۱۰۰۱ ریال سود محقق کرده است

نطرین

#نطرین در فروش فروردین ۴۱ میلیارد ریال فروش داشته است

آبادا

#آبادا در فروردین ۱۴۴ میلیارد ریال درامد داشته مدت مشابه قبل این عدد ۸۸ میلیارد ریال بود

حفارس

#حفارس سال مالی را با ۲۳۶ میلیارد ریال اغاز کرد کل سال قبل شرکت ۴۹۱۱ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در گزارش ماهانه فروردین با فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی مواجه شده است

سیلام

#سیلام در بهمن در اولین ماه سال مالی با ۲۱۷ میلیارد ریال فروش آغاز کرده است در اسفند این عدد ۲۷۴ میلیارد ریال شد وفروردین ۱۹۲ میلیارد ریال
۳ ماهه ۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت

زقیام

#زقیام در فروردین با فروش ۳۵۰ میلیارد ریالی اغاز کرده است

مادیرا

#مادیرا در فروردین کار را با فروش ۱۸۸۹ میلیارد ریالی اغاز کرده است مدت مشابه این عدد ۲۱۳ میلیارد ریال بود

شسینا

#شسینا که برنامه تجدید را در دستور کار دارد در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده که مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶ میلیارد ریال بود

پسهند

#پسهند در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۷۶۲ و در سود اصلی نیز ۳۱۲۹ ریال سود محقق کرده است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *