خودکفا

#خودکفا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-244 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۳۵۸,۸۲۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۹۵۸۸۲۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تکمبا

#تکمبا در اردیبهشت ماه ۲۸۰میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۵۸۰میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۳۱میلیارد ریال بوده است

غشصفا

#غشصفا در اردیبهشت ماه کاهشی شده و ۱۲۱۵میلیارد ریال فروش داشته است ماه قبل ۱۶۰۱میلیارد ریال بوده است

لبوتان

#لبوتان توسعه قطعات الیکا از زیر مجموعه های شرکت در گزارش ۱۲ماهه ۵۱۲میلبارد ریال سود خالص محقق کرده است

شاروم

#شاروم در اردیبهشت ماه ۴۱۰میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۶۵۳میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۸۳میلبارد ریال بوده است

غپاک

#غپاک در فروردین ماه ۱۶۸۱میلیارد ریال فروش داشت و در اردیبهشت ماه به ۱۷۵۴میلیارد ریال رسیده است

شغدیر

#شغدیر در اردیبهشت ماه ۲۹۳۶میلیارد ریال فروش داشته است در فروردین ماه ۲۵۸۴میلیارد ریال بوده است

شرانل

شرکت نفت ایرانول در اردیبهشت حدودا ۸۱۰ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد که رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به ماه فروردین نشان می دهد. میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۳۰ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۲۷۵ میلیارد تومان عنوان شده بود.

وپاسار

بانک پاسارگاد در اردیبهشت همانند فروردین حدود ۲۴۲۰ میلیارد تومان درآمد تسهیلات کسب کرد. میانگین ماهانه درآمد تسهیلات در سال ۹۹ برابر ۱۷۷۰ میلیارد تومان بود.

وسکاب

در اردیبهشت ماه از محل فروش سرمایه گذاری ها ۵۶۴میلبارد ریال سود محقق کرده است و ۲۰۳میلیارد ریال درآمد سود مجامع داشته است

قاسم

شرکت اقدام به خرید ۲۰ درصد سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص) به مبلغ ۳۰۴ میلیارد ریال نموده است ، مبلغ کل ۱۰۰ درصد سهام مورد معامله ۱٫۵۲۰ میلیارد ریال بوده است .نسبت های سرمایه گذاری به شرح ذیل میباشد: شرکت سهامی عام صنعتی مینو ۴۰ درصد شرکت قاسم ایران ۲۰ درصد شرکت صنعتی پارس مینو ۲۰ درصد شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۱۰ درصد شرکت پارس گستر مینو ۱۰ درصد مبلغ خرید به نسبت های فوق توسط شرکتهای مذکور پرداخت مضافا اینکه عایدی سود سهام شرکت خریداری شده به نسبت های اعلامی به شرکت های فوق تعلق خواهد گرفت .

دلر

#دلر در فروردین با فروش ۹۶۳ میلیارد ریال داشت و در اردیبهشت ماه ۱۰۳۰میلیارد ریال فروش داشته است مجموع به ۱۹۹۴میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۱۵۷۱میلبارد ریال بوده است

سکرد

#سکرد در فروردین با فروش ۱۳۸ میلیارد ریالی مواجه بود وحالا در اردیبهشت ماه ۲۱۴میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش سهم به ۱۴۲۸ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه این عدد ۱۳۳۳ میلیارد ریال بود

جم

#جم در فروردین ۲۹۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ اتیلن داخلی ۱۹۴۷۷۳۵۱۰ ریال بوده و در اردیبهشت ماه ۳۱۱۱۰میلبارد ریال فروش داشته است و نرخ اتلین داخلی ۱۹۶۲۳۵۲۱۴ریال شده است

کمنگنز

#کمنگنز شرکت معادن منگنز ایران در اردیبهشت با رشد ۴۰ درصدی نسبت به فروردین درآمد فروش بیش از ۲۱ میلیارد تومانی به دست آورد. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال ۹۹ برابر ۱۶ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۱۳ میلیارد تومان بود.

شرانل

#شرانل در فروردین ۳۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ماه رشد خوبی داشته است و ۸۰۸۰میلیارد ریال فروخته است

بوعلی

#بوعلی در فروردین کمی افت کرد و ۶۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و حالا در اردیبهشت ماه با فروش خوبی دارد ۱۹۸۳۵میلیارد ریال فروخته است مجموع ۲۶۰۷۲میلیارد ریال مدت مشابه ۶۸۶۰میلیارد ریال بوده است

کالا

#کالا در اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه ۵۷۱ میلیارد ریال فروش داشته و کل سال قبل ۲۶۱۲ میلیارد ریال بود

هرمز

#هرمز در فروردین هم ۹۷۵۲ میلیارد ریال بود ۱۳۷,۹۲۹,۹۲۷ ریال نرخ در اردیبهشت با فروش خوب ۲۳۳۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده و جمعا ۲ ماهه عدد خوب ۳۳۰۸۳ میلیارد ریالی را داشت
مدت مشابه ۸۹۳۷ میلیارد ریال بوده است

همراه

#همراه در فروردین با درامد ۲۰۹۵۴ میلیارد ریالی مواجه شده است ۲۱۹۸۶ میلیارد ریال درامد داشته است
۲ ماهه ۴۲۹۵۲ میلیارد ریال بوده است . کل سال قبل شرکت ۲۳۴۳۷۳ میلیارد ریال بود.

کاوه

#کاوه در فروردین با فروش ۱۰۹۹۳ میلیارد ریالی مواجه بوده که بیش از ۲ برابر سال قبل است ۵۰هزار تن با نرخ ۱۲۳,۶۸۰,۸۷۶ ریال صادر کرده است
در اردیبهشت این عدد ۲۱۵۵۸ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۲۲,۱۴۴,۴۶۳ صادرات بوده و ۱۲۶ هزار تن صادر شده است . جمعا این عدد ۳۲۵۸۶ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۱۰۳۵۹ میلیارد ریال بوده است

خمهر

#خمهر در اردیبهشت ماه ۱۴۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است و روند خوبی دارد در مجموع به ۲۶۵۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۲۰۰ میلیارد ریال بوده است

کفرا

#کفرا شرکت فرآورده های نسور ایران در اردیبهشت با رشد ۳۰ درصدی نسبت به فروردین به درآمد فروش بیش از ۶۵ میلیارد تومانی دست یافت. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال ۹۹ برابر ۴۲ میلیارد تومان و فروش اردیبهشت سال گذشته برابر ۳۲ میلیارد تومان بود.

کاوه

#کاوه گزارش خوب از کاوه در اردیبهشت ماه ۲۱۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است و درمجموع به فروش ۳۲۵۸۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۰۳۵۹ میلیارد ریال بوده است

فالوم

#فالوم کمی افت کرد فروردین ۱۵۲ و اردیبهشت ۱۰۸ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۲۶۰ میلیارد ریال فروش داشت کل سال قبل ۱۳۲ میلیارد ریال بود

بمپنا

#بمپنا در اردیبهشت ماه ۳۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۵۵۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۲۱ میلیارد ریال بوده است

ثشاهد

#ثشاهد در اردیبهشت به سود ۳۳ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .

بکاب

#بکاب در اردیبهشت ۳۸ فروردین با فروش ۱۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و جمعا ۸ ماهه ۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۶ میلیارد ریال بوده است

کاما

#کاما در ماه فروردین فروش خوبی داشته است .اردیبهشت ۶۱ میلیارد ریال فروش داشت .۲ ماهه ۱۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
کاھش فروش شرکت در دوره مورد گزارش در مقایسه با ماه قبل ناشی از عدم فروش صاراتی بوده که در ماھھای آتی انجام میشود.

صیا

تعداد ۸۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به مبلغ ۷٫۸۶۶٫۰۶۰میلیون ریال خریداری گردید که با تحصیل این سرمایه گذاری درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در تاپیکو از ۸٫۱۳ به عدد ۹٫۱۳ درصد رسید.

شگویا

#شگویا پتروشیمی تندگویان در اردیبهشت حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۳ درصدی نشان می دهد. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان و فروش اردیبهشت ۹۹ برابر ۳۸۵ میلیارد تومان بود.

افق

#افق در اردیبهشت ماه حدود ۱۶۸۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۸۴ درصد رشد و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۳۳ درصد رشد کرده است.

شفن

#شفن در فروردین ۴۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۷۰,۶۵۰,۶۴۱ ریال است
اردیبهشت ۵۸۳۷ میلیارد ریال فروش و نرخ ۶۸,۵۴۰,۰۹۰ ریال است . ۲ ماهه ۱۰۶۳۸ میلیارد ریل فروش داشته است
مدت مشابه ۴۱۸۹ میلیارد ریال بوده است

فملی

#فملی در گزارش ماهانه اردیبهشت بیش از ۱۱ هزار تن با نرخ ۲,۱۳۵,۶۷۰,۷۱۲ تن صادر کرده است . فروش فملی در فروردین ۱۴۰۱ میلیارد تومان بود و حالا در اردیبهشت ماه به فروش خوبی مواجه است ۵۵۳۸۰میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش به ۶۹۳۸۸میلیارد ریال رسید است مدت مشابه ۳۴۳۳۹میلیارد ریال بوده است

زشریف

#زشریف در اسفند ۲۵۶ میلیارد ریال در فروردین این عدد ۲۳۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۲۳۳ میلیارد ریال جمعا ۱۱۴۱ میلیارد ریال مدت مشابه ۹۰۷ میلیارد ریال بود

دروز

#دروز در فروردین با فروش ۱۴۷ میلیارد ریالی اغاز کرد اردیبهشت ۲۱۵ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۳۶۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۱۵۹ میلیارد ریال بود

صبا

#صبا تعداد ۸۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به مبلغ ۷٫۸۶۶٫۰۶۰میلیون ریال خریداری گردید که با تحصیل این سرمایه گذاری درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در تاپیکو از ۸٫۱۳ به عدد ۹٫۱۳ درصد رسید.

فولاد

#فولاد ورق خودوریی چهار محال و بختیاری از زیر مجموعه های فولاد در گزارش ۱۲ ماهه ۸۶۰۶میلیارد ریال سود خالص داشته اشت

غگیلا

#غگیلا در فروردین با فروش ۲۸۳ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۶ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۵۷۰ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۳۸۰ میلیارد ریال بود

شگویا

#شگویا یک فروردین خاص را ثبت کرده و ۱۵۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و در اردیبهشت ماه ۱۳۷۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است
نرخ گریدبطری شرکت ۳۰۹,۳۳۹ ریال بوده است

کساپا

#کساپا در فروردین به فروش ۷۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۷ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشته ۲ ماهه ۱۹۷ میلیارد ریال فروش زده است
مدت مشابه سال قبل ۸۰ میلیارد ریال بوده است

کاما

#کاما در فروردین ۱۱۳۵ میلیارد ریال فروش داشته و عدد خوبی است ۱۲۸۶ تن با نرخ ۶۴۳,۰۲۵,۶۶۱ ریالی صادر کرده است .در اردبیهشت ماه ۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است و فروش به ماههای اینده موکول کرده است

خاور

#خاور در فروردین فقط ۱۰۳ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۲۲۵۲ میلیاردریال است و ۲ ماهه ۲۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۱۷۴۲ میلیارد ریال بوده است

ولپارس

#ولپارس در اردیبهشت ۲۹۴ و ۲ ماهه ۸۱۶ میلیارد ریال درامد داشته در اردیبهشت ۸۳ میلیارد ریال هزینه مالی و در مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال تراز عملیات مثبت است

درازک

#درازک با فروش خوب ۶۰۶ میلیاردریالی مواجه بوده اردیبهشت این عدد ۷۴۶ میلیارد ریال شد ۲ ماهه ۱۳۵۳ میلیارد ریال فروش زد
که مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۰۳ میلیاردریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *