لوتوس

#لوتوس خرداد خوبی ثبت کرد
در فروردین ۱۰۶۰ میلیارد ریال درامد داشت
در اردیبهشت ۹۵۹ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۱۸۱ میلیارد ریال
۴ماهه به ۴۹۱۸ میلیارد ریال رسیده کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

نوری

#نوری فروردین هم با فروش خوب ۴۳۶۱۲ میلیارد ریالی مواجه شده اردیبهشت هم خوب بود و ۴۶۷۱۴ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد به به عدد ۳۷۹۹۹ میلیارد ریالی رسیده است
جمعا ۳ ماهه ۱۲۷۷۴۱ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۳۲۵۰۵ میلیاردریال

غمارگ

#غمارگ در خرداد ۱۱۶۶ و نرخ نیز ۱۳۰,۵۴۲,۸۵۴ ریال بود
اردیبهشت ۱۵۶۷ و فروردین ۱۲۶۰میلیارد ریال فروش داشت و کل۶ ماهه به ۷۳۷۲ میلیارد ریال رسید مدت مشابه ۴۹۲۶ میلیارد ریال است . نرخ گذاری غمارگ را ازار میدهد نرخ فروش اسفند و فروردین حوالی ۱۱۲,۶۹۰,۹۴۹ ریال بود اردیبهشت به ۱۲۰,۷۶۲,۵۶۴ ریال رسید

تبرک

#تبرک فروش شرکت صنایع غذایی مهرانه خراسان و شناسایی ۸۰ میلیارد ریال سود

کتوکا

#کتوکا در خرداد ۶۸۳ و اردیبهشت ۷۱۸میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه ۱۸۶۱ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۹۰۱ میلیارد ریال بوده است

امید

#امید شرایط خاصی را دارد ۱۵۳ میلیارد ریال درامد خرداد سهم بوده و ۶ ماهه به جمع فروش ۲۱۶۹ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل ۶۳۶۵ میلیارد ریال بود

کرماشا

خرداد خاص #کرماشا
در فروردین ۱۳۹۷ میلیارد ریال فروش داشته اردیبهشت ۲۸۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۵۰۶۱ میلیارد ریال بوده است
کل۳ ماهه ۹۲۸۷ میلیارد ریال شده است مدت مشابه سال قبل ۴۰۵۴ میلیارد ریال است
در اردیبهشت با نرخ۴۹,۴۲۲,۹۰۹ ریال است و خرداد ۵۷,۰۱۳,۵۲۵ ریال است

شبصیر

#شبصیر خرداد خوبی را ثبت کرد
در خرداد ۱۸۹۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۶۶۱,۶۱۵ ریال است
اردیبهشت ماه به فروش ۱۹۶۱میلیارد ریال رسیده است در فروردین ماه ۱۳۴۸میلیارد ریال فروش داشته است مجموع به ۵۲۰۸ میلیارد ریال و مدت مشابه به ۱۹۸۷ میلیارد ریال بوده است
نرخ شبصیر اردیبهشت ۶۸۶,۷۴۹ ریال بود .

شاراک

#شاراک در فروردین با فروش ۱۲۴۶۷ میلیارد ریالی مواجه بوده واردیبهشت به عدد خوب ۱۴۰۴۰ میلیارد ریال رسیده
خرداد با افزایش نرخ ها عدد به ۱۵۸۶۴ میلیارد ریالی رسیده تا یک مسیر خوب در فروش طی کند
۳ ماهه ۴۲۳۷۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۱۵۵۷۹ میلیارد ریال بود
گزارش خوبی است

شخارک

#شخارک خرداد کمی افت کرد
سهم در یک فروردین خوب در فروش ۷۵۵۶ میلیارد ریال فروش داشته
۴۵ هزار تن با نرخ ۶۹,۸۸۹,۰۶۹ ریال صادرکرده بود
در اردیبهشت فروش ۶۲۳۷ میلیارد ریال بوده و ۴۱ هزار تن با نرخ ۶۸,۱۲۶,۶۵۸ ریال صادر کرد
خرداد ۳۸۰۲ میلیارد ریال بودو ۳۴ هزار تن به نرخ ۶۸,۹۵۱,۰۳۱ ریال صادر کرد
۳ماهه ۱۷۴۴۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۵۷۵۰ میلیارد ریال

سیمرغ

#سیمرغ در فروردین با فروش ۷۷۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت هم ۸۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۱۰۵۹ میلیارد ریال
جمعا ۶ ماهه به عدد ۵۳۸۸ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۴۳۲۹ میلیارد ریال است

شسپا

#شسپا در خرداد خوش درخشید
فروردین را خوب آغاز کرد و در این ماه به فروش ۷۴۶۸ میلیارد ریالی رسید
اردیبهشت این عدد ۹۵۰۶ میلیارد ریال بود
خرداد به ۱۱۰۲۸ میلیارد ریال رسید و نرخ روغن پایه ۲۰۹,۶۶۱,۹۳۶ ریال بود
۳ ماهه به ۲۸۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است
که مدت مشابه این عدد ۸۸۱۳ میلیارد ریال بود

سشرق

#سشرق در خرداد خوب بود و ۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
اردیبهشت ۶۱۴ ، فروردین ۴۸۷ میلیارد ریال ، اسفند ۵۰۶ ماه خوبی را داشت
جمعا ۹ماهه ۴۲۰۹ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل ۲۴۱۴ میلیارد ریال بود

شسینا

#شسینا در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۱۶۰ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد به ۱۴۴ میلیارد ریال رسید ۳ماهه ۴۳۱ و
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۹ میلیارد ریال بود

غنوش

#غنوش به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ) متوقف می گردد.

شپترو

#شپترو در گزارش خرداد با رشدی چشم گیر ۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت
اردیبهشت ماه ۵۹۴میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به ۲۱۱۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه۲۰۴ میلیارد ریال بوده است و روند خوبی دارد به خصوص در این ماه های اخیر
نرخ فروش پی وی سی نیز اردیبهشت ۳۵۶,۸۶۶,۲۲۸ ریال و خرداد ۳۰۰,۸۰۷,۶۴۰ ریال است

#شپلی

پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر صورتجلسه فرايند تحويل و تحول کارخانه هاي پلي اکريل به استحضار می رساند عدم همکاري هيئت حمايت از صنايع وزارت صمت در خصوص اجرايي شدن مصوبات صورتجلسه تحويل و تحول کارخانه هاي پلي اکريل عليرغم دستور صريح مقام محترم دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان مبني بر تسريع فرايند تحويل کارخانه هاي پلي اکريل را به اطلاع مي رساند و بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

کسرام

#کسرام در خرداد ۵۲ میلیارد ریال ، اردیبهشت ماه ۶۱میلیارد ریال فروش داشته است و ۹ ماهه به فروش ۳۸۱ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۸۱ میلیارد ریال بود

وپست

#وپست در خرداد ۲۳۵۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۰۷۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز خوبی است . ۳ماهه ۳۵۹۸ میلیارد ریال مثبت است

سرچشمه

#سرچشمه د با توجه به ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، شرکت فرابورس ایران طی نامه شماره ۷۵۸۵۱۹ مورخ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ موارد معوق اطلاع رسانی و لزوم افشای فوری آن را به شرکت تاکید نمود
لکن علی رغم پیگیری‌ های انجام شده، پاسخی از ناشر در خصوص دلایل وقوع و زمانبندی اصلاح آن دریافت نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

کفرا

#کفرا پروانه بهره برداری از معدن دولومیت واقع در استان همدان شهرستان نهاوند بخش مرکزی دهستان طریق السلام آبادی دوچشمه به شماره ۱۴۰۰/۱۳۳۹۷که بر اساس آرای شورای عالی معادن پروانه بهره برداری حاضر مشروط به به احداث واحد دولومیت کلسینه ظرف بازه زمانی یکساله صادر گردیده است .اعتبار پروانه از تاریخ صدور ۱۴۰۰/۰۴/۰۵به مدت ۶سال است

دارو

#دارو فروردین را با فروش ۱۱۵۴ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۳۰۰ و خردا د ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود
۳ ماهه به ۳۹۵۵ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۲۳۹۰ میلیارد ریال بود

غچین

#غچین به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

 

پکرمان

#پکرمان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر ، بعد از صدا و سيما ، جنب سوپر استار ، پايين تر از پارک وي ، سالن اصلي همايشهاي مجموعه فرهنگي تلاش برگزار میگردد

وصندوق

#وصندوق در خرداد ۱۱۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۳,۶۵۹,۱۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خدیزل

#خدیزل خرداد خوبی داشت
در فروردین با فروش ۳۸۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۷۹ میلیاردریالی و خرداد ۸۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه ۱۷۰۴ میلیارد ریالی مواجه است
مدت مشابه قبل ۸۵۵ میلیارد ریال است

یک گزارش خوب دیگر از #کگل

کگل بازهم فروش خوبی داشته و ۳ ماهه ۱۲۹۹۹۷ میلیارد ریال بوده
کگل در فروردین ۳۵۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروردین هم ۲۷,۷۳۹,۸۹۶ ریال بود
اردیبهشت ۴۱۵۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش با رشد ۳۱,۶۶۹,۴۵۵ ریال بوده است
خرداد به ۴۴۳۹۳ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۵,۱۴۹,۲۷۷ ریال است
گزارش بسیار خوبی برای کگل است

مارون

#مارون فروردین خوبی داشته و ۲۹۴۴۶ میلیارد ریال فروش زده است
اردیبهشت هم مثل فروردین بود و ۲۹۰۷۸ میلیارد ریال بود
خرداد به ۱۹۰۳۳ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد و ۳ ماهه به ۷۷۱۷۸ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۲۷۳۰۶ میلیارد ریال را نشان می دهد.

شرانل

#شرانل شرکت نفت ایرانول در خرداد با کمی افت ۴۴۸ و اردیبهشت حدودا ۸۱۰ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد۳ ماهه ۱۶۴۱ میلیارد تومان بوده است
میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۳۰ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۶۲۱ میلیارد تومان عنوان شده بود.

کساوه

#کساوه در فروردین۱۹۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشت
۳ماهه ۱۴۳۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۷۵۴ میلیارد ریال است

شپدیس

#شپدیس در ۲ ماهه اخیر خوب بوده و خرداد خوبی هم داشت
۱۵۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته و با نرخ ۵۸,۰۲۹,۰۵۵ ریال صادر کرده است
در اردیبهشت ۱۴۶۸۵ میلیارد ریال ونرخ فروش ۶۰,۵۶۰,۷۰۳ ریال بوده
در فروردین ۱۷۸۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است .
جمع ۹ ماهه به ۱۳۶۷۴۰ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۵۰۱۵۴ میلیارد ریال بود
۹ ماهه خوبی برای شپدیس در راه است

کالا

#کالا در خرداد ۳۰۶ میلیارد ریال بود و بد نبود
اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۸۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و کل سال قبل ۲۶۱۲ میلیارد ریال بود

 

ودی

بیمه #ودی
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بلوار ميرداماد، بين خيابان مصدق ( نفت شمال) و بلوار مدرس، پلاک۲۳۹ برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دکوثر

#دکوثر را باید غیرعملیاتی و تلفیقی دید ولی در هر صورت خرداد با ۹۵ میلیارد ریال به جمع فروش ۳ ماهه ۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل ۳۸۶ میلیارد ریال بود

بترانس

#بترانس خرداد بهتری داشت
سهم در فروردین با فروش ۴۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت نیز ۵۴۰ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۲۹۲ میلیارد ریال شد
۳ماهه ۲۲۳۴ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۱۸۳۷ میلیارد ریال بوده است

غگل

#غگل در خرداد ۸۶۲ و نرخ ۸۵,۱۳۵,۶۰۰ ریال است
اردیبهشت ۹۰۹ و نرخ فروش ۸۴,۵۵۸,۶۳۷ ریال است
فروردین ۶۷۸ و نرخ نیز ۸۰,۳۹۷,۶۰۹ ریال بود
فعلا۹ ماهه ۶۸۲۷ میلیارد ریال فروش داشت است.مدت مشابه ۴۲۲۲ میلیارد ریال است
ولی ۳ ماهه اخیر خوبی داشته است

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *