جم

پتروشیمی #جم دومین ماه است که افت فروش ثبت میکند ولی همچنان نسبت به مدت مشابه قبل عالی است
سهم فروردین ۲۹۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ اتیلن داخلی ۱۹۴۷۷۳۵۱۰ ریال بوده و در اردیبهشت ماه ۳۱۱۱۰میلبارد ریال فروش داشته است و نرخ اتلین داخلی ۱۹۶۲۳۵۲۱۴ریال شده است
خرداد به ۳۲۳۹۰ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۱۸۶,۲۳۷,۹۲۹ ریال شده است و تیر ۲۷۱۵۳ و نرخ اتیلن با کمی افت ۱۶۸,۵۶۲,۵۲۷ ریال بود
در مرداد فروش ۲۰۷۷۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۶۲,۶۰۲,۷۴۲ ریال است
۵ ماهه به ۱۴۲۹۱۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۶۰۵۵۷ میلیارد ریال بود

کرازی

#کرازی در خرداد ۴۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ نیز ۸۷,۸۱۸,۹۳۴ ریال است .
در تیر با عددی خوب ۵۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۹۱,۰۶۴,۵۵۵ ریال بود
در مرداد هم ۴۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۴,۳۵۰,۹۷۲ ریال
۵ماهه ۲۲۴۱ میلیارد ریال است .
۴ماهه سال قبل این عدد ۱۵۶۱ میلیارد ریال بود.

فپنتا

#فپنتا در فروش
خرداد به ۹۴۷ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۲۴۲,۱۱۹,۹۶۱ ریال
تیر ۱۰۵۲ میلیارد ریال فروش خوبی را ثبت کرد و نرخ فروش ۲۲۸,۵۸۸,۲۱۴ ریال بود
مرداد با رشد ۱۳۳۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳۹,۲۱۸,۰۰۵ ریال
۵ماهه ۴۸۳۵ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش ۳۵۵۹ میلیارد ریال بود

پتایر

#پتایر در خرداد به ۱۱۵۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۵۴۸,۱۱۴,۷۲۱ ریال
تیر به ۱۰۲۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۵۴۶,۹۵۳,۴۳۳ ریال
مرداد به فروش ۱۰۰۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۴۸,۷۴۳,۹۴۲ ریال است
جمع فروش۵ ماهه ۵۳۸۶ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود.

شغدیر

#شغدیر در مرداد عدد بالایی را ثبت کرده و ۴۱۴۸ میلیارد ریال فروش زد
تیر کمی افت کرده بود و ۱۴۵۰ میلیارد ریال بود
خرداد ۲۳۴۴ میلیارد ریال ، اردیبهشت ماه ۲۹۳۶میلیارد ریال فروش داشته است
۵ ماهه ۱۳۴۶۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۵۴۵۲ میلیارد ریال
نرخ پی وی سی در خرداد ۳۱۲,۶۳۶,۲۹۸ ریال و تیر ۳۱۶,۲۴۸,۵۵۵ بوده و مرداد ۳۳۳,۳۰۸,۴۱۹ ریال کمی رشد کرده است.

دتوزیع

#دتوزیع در فروش روندی صعودی گرفته است
سهم خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم با پرش درامد ۱۱۵۴۷ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۳۶۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

خموتور

#خموتور خرداد و تیر خوبی را ثبت کرد مرداد اندکی کم شد
سهمی که در فروردین با فروش ۳۸۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۴۳ و خرداد با رشد ۷۵۱ میلیاردریال شد و تیر ۷۶۰ میلیارد ریال و مرداد ۶۶۵ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۳۲۹۷ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۲۱۱۲ میلیارد ریال است

اعتلا

#اعتلا در مرداد ۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۵۹۱,۱۰۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

تایرا

#تایرا در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است
جمع ۵ ماهه ۱۸۲۴۱ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۵۷۰ میلیارد ریال شد

فروس

#فروس در تیرماه با فروش ۴۷۲ میلیارد ریالی و مرداد با کمی افت مقداری تولید ۳۹۲ میلیارد ریال فروش مواجه بوده و جمعا ۲۸۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۵۰۷ میلیارد ریال بود .
۱- از دلایل اصلی کاهش تولید و متعاقباً کاهش حجم و مبلغ فروش در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه های قبل ، عمدتاً بابت کاهش دستوری دیماند برق کارخانه ، موضوع نامه شماره ۱۱/۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت توانیر و همچنین تصویب نامه ۴۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ هیات محترم وزیران در خصوص کاهش دیماند برق مصرفی می باشد.

لذا شرکت در راستای اجرای دستورات دولت و حمایت از مصارف خانگی ، مصوبه فوق را رعایت نموده است. ۲- طبق دستورات مدیریت شرکت در راستای اضافه نمودن سبد و تنوع محصولات برای ایجاد افزایش ارزش افزوده ، تولید ژل و دوغاب میکروسیلیس بعنوان مقاوم ساز بتن در برنامه تولید شرکت قرار گرفت که پس از مطالعات انجام شده ، تولید آزمایشی شروع و از ابتدای مرداد ماه سال جاری پس از اخذ مجوزات قانونی ، اقدامات موثر برای بازاریابی و فروش آن صورت گرفته است.

لبوتان

#لبوتان در تیرو مرداد خوب بود
سهم در مرداد با فروش ۳۱۷۶ و تیر با فروش ۲۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد هم خوب بود و ۲۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۵ ماهه به ۱۳۷۱۶ میلیارد ریال رسید مدت مشابه ۸۰۵۶ میلیارد ریال است

کخاک

#کخاک خرداد به ۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۲۷,۱۷۱,۵۲۲ ریال
تیر ۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۲۶,۸۴۱,۲۵۶ ریال بود در مرداد هم ۴۰۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶,۴۳۴,۱۶۲ ریال
۵ ماهه ۲۵۳۱ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۲۱۲۵ میلیارد ریال بود

فجر

#فجر هنوز به امار خوب خرداد نرسیده
در مرداد کمی از تیر بیشتر بود و ۳۶۴۷ میلیارد ریا فروش داشت نرخ هم ۲۷۹,۵۲۰,۴۵۲ ریال بود و کمی رشد کرد
خرداد با فروش ۴۹۷۷ میلیارد ریالی مواجه شده است
تیر به ۳۰۹۰ میلیارد ریال رسیده و ۵ ماهه ۱۸۴۱۳ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۸۰۶۹ میلیارد ریال بوده است

فخوز

مهم برای #فخوز و گروه سنگ آهن
عرضه ۱۵,۰۰۰ تن شمش خوزستان با قیمت پایه ۱۳۴,۴۴۲ ریال در نهایت با ۳۲,۸۶۰ تن تقاضا به قیمت میانگین ۱۴۹,۲۲۳ ریال معامله شد.

شپلی

#شپلی به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سهام شرکت کنزاينوسمنت در بازار به استحضار می رساند پيگيري از نهادها و ارگانهاي ذيربط در حال انجام و متعاقبا گزارش خواهد شد.

شدوص

#شدوص ۳ ماهه جالبی داشت و در ۳ ماهه ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش زد
در تیر به ۶۲۱ میلیاردریال و نرخ ۲۳۲,۴۹۵,۸۳۹ ریال بود و مرداد ۷۰۷ میلیارد ریال و نرخ ۲۴۱,۹۲۸,۲۲۶ ریال رسیده است
۵ ماهه ۳۰۵۰ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۹۸۶ میلیارد ریال بود

غسالم

#غسالم در تیر هم خوب بود و ۴۵۸میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۳۹۸ میلیارد ریال
جمعا ۵ ماهه ۱۹۶۲ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۴۸ میلیارد ریال بوده است

غویتا

مهم برای #غویتا شرکت در نظر دارد زمین به اضافه مستحدثات کارخانه تهران از طریق مزایده کتبی عمومی و بر مبنای قیمت پایه به مبلغ ۳،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل ۳۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود از تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ الی۱۴۰۰/۰۶/۰۴ همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ با مرجعه به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه ایزد پلاک ۱۹۴ طبقه پنجم یا با شماره تماسهای ۵۸۲۴۷۱۳۸ و ۵۸۲۴۷۱۳۹-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

وآذر

#وآذر با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-00A-059 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ تمدید گردید

بجهرم

#بجهرم در مرداد ۶۹۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه ۲۵۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۸۳۱ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل است .

فرابورس

#فرابورس به استناد ماده ۱۲ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر مي رسد نوسان قيمت سهم طي روزهاي معاملاتي اخير ناشي از شرايط عرضه و تقاضا،تغييرات روند بازار سرمايه و تغييرات گزارش فعاليت ماهانه طي ماه هاي اخير نسبت به دوره هاي مقايسه اي مي باشد.

کالا

#کالا به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ) متوقف می گردد.

شپلی

#شپلی فروشش در مرداد کمی افت کرد ولی رشد نرخ دارد
سهم در فروردین ۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش زده است و اردیبهشت هم به ۱۱۸۷ میلیارد ریال رسیده در خرداد با رشدی بهتر ۱۴۵۱ میلیارد ریال شد و تیر ۱۶۲۷ میلیارد ریال بود خوب رشد کرد در مرداد به ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسیده
نرخ ها نیز رشد داشته کل فروش به ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۵۳۶۵ میلیارد ریال بود.

دارو

مهم برای #دارو
به استحضار میرساند با توجه به خیزش پنجم بیماری کرونا در کشور و نیاز مبرم بیماران و مراکز درمانی به محصول رمدسیویر، تولید این محصول جدید منجر به افزایش فروش این شرکت گردیده است. با عنایت به اینکه ادامه روند تولید این محصول در ماههای آتی ارتباط مستقیم با وضعیت شیوع بیماری کرونا و همچنین مصرف این دارو در پروتکل های درمانی دارد لذا تاثیرات سود و زیانی تولید این محصول در بودجه تعدیلی سال جاری متعاقباً افشا خواهد شد.

خریخت

#خریخت در مرداد ۲۳۴ میلیارد ریال ، تیر ۲۸۱ ، خرداد ۲۲۲ میلیارد ریال بود و در مجموع ۱۲۰۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۹ میلیارد ریال بود.

حفارس

#حفارس به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

کگهر

مهم برای #کگهر دریافت مجوز تاسیس و احداث واحد صنعتی برای تولید آهن اسفنجی به شکل گندله و کلوخه به روش گرم به ظرفیت سالانه یک میلیون ۷۰۰ هزار تن در استان کرمان و شهرستان بردسیر با سرمایه ۵۴۶۰۶۸۵۷ میلیون ريال در زمینی به مساحت ۳۷۵ هزار متر مربع و زیربنا ۱۰ هزار مترمربع و ارزش ماشین آلات داخلی ۱۶۲۸۸۸۰۰ میلیون ريال و ارزش ماشین آلات خارجی ۸۷۴۴۰ هزار یورو می باشد. همچنین در یافت مجوز تاسیس و راه اندازی واحد صنعتی برای تولید بیلت فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی(حاصل از فرایند ذوب)به ظرفیت سالانه ۳ میلیون تن در استان کرمان و شهرستان بردسیربا سرمایه ۲۲۵۳۶۸۰۰۰ میلیون ريال در زمینی به مساحت یک میلیون دویست هزار متر مربع و سطح زیربنا هجده هزار بیست متر مربع و ارزش ماشین آلات داخلی ۱۷۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ريال می باشد.

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *