در این گروه، ۷ نماد را بررسی کرده ایم که گزارش ماهانه داده اند البته سایر نمادها نیز گزارش داده اند اما فصل مالی آن ها منتهی به مهر است و گزارش شهریور قدرت مقایسه ایجاد نمی کند.

#قصفها #قشیر #قزوین سال مالی منتهی به اسفند و #قهکمت #قشهد #قنیشا #قشکر سال مالی منتهی به شهریور دارند که با توجه به پایان یافتن سال مالی در انتظار مجمع تقسیم سود نیز باید بود.

با توجه به اینکه در بهار برداشت چغندر بسیار محدود یا نزدیک به صفر است، طبعا درآمد کمی هم محقق شده بود اما به هر حال #قشیر ۴۳۴درصد بیشتر از بهار طی تابستان، درآمد کسب کرد. #قصفها ۲۳۰درصد و #قزوین ۱۳۸درصد رشد نسبت به بهار را طی تابستان تجربه کردند.

چون این صنعت فصلی است و نوسان تولید و فروش را تجربه می کند لذا مقایسه تابستان جاری با تابستان سال گذشته اهمیت دارد.

#قشیر در تابستان سال جاری ۹۲۵درصد و قشهد ۷۴۲درصد رشد درآمد را تجربه کردند. #قزوین و #قصفها ها نیز صعودی بودند.

اگر TTM نگاه کنیم، قشهد در تابستان سال قبلی سود نداشت و اندکی زیان ساخت اما اینبار سود خوبی باید بسازد. پس ازان #قصفها نیز باید در یک نگاه TTM رشد سود را تجربه کند که باعث می شود p.e ttm این دو نماد و پس ازان ها #قزوین به شدت بهبود یابد.

#قشهد با P.e ttm 17 طی نیمه دوم سال به سمت P.e زیر ۱۰ میرود. #قهکمت هم در تعقیب قشهد است و سعی می کند همین مسیر را دنبال کند. در این گروه #قشیر با شیب بسیار تندی کاهش p.e ttm را تجربه می کند به شکلی که از P.e ttm بسیار بالا به سمت P.e محور شدن می رود.

یکی از علل اصلی این است که نرخ شکری که در گزارش قندی ها این سود را ایجاد کرده بین ۳٫۶میلیون تا ۶٫۷ میلیون تومان بوده اما اکنون شکر ۱۲میلیون تومان و بهای تمام شده قیمت جهانی وارداتی با احتساب هزینه حمل و تصفیه، با دلار ۲۳هزار تومانی ۱۲٫۴میلیون تومان است که بین ۱۵ تا ۲۵درصد سود بازرگانی باید برای آن در نظر گرفت.

ولید هلالات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *