کرازی

کرازی در مرداد هم ۴۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۴,۳۵۰,۹۷۲ ریال و شهریور با رشدی خوب ۷۳۰ میلیارد ریال شده است و نرخ ۹۶,۲۷۷,۹۳۴ ریال شده است
در مهر این عدد ۵۹۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۰۵,۳۳۵,۶۱۶ ریال شده
۷ ماهه ۳۵۶۹ میلیارد ریال است .
۶ ماهه سال قبل این عدد ۲۵۶۱ میلیارد ریال بود.

وسکاب

#وسکاب در مهر ۱۳۴۷میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۳,۰۵۷,۵۸۲میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خنصیر

#خنصیر در ۶ ماهه به سود ۶۱ ریالی رسیده و ۱۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد که گزارش غیرعملیاتی به داد او رسیده

بجهرم

#بجهرم در مهر ۴۸۸ و شهریور ۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به ۳۵۹۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۴۸۶ میلیارد ریال بود

وملل

#وملل در ۶ ماهه ۲۲ ریال سود محقق کرده است هزینه های مالی عجیب باعث کاهش سود اوری شرکت شده است

چکاوه

#چکاوه در مهر ۲۵۰ و شهریور ۲۷۸ و مرداد با فروش ۲۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۱۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۹۵۰ میلیارد ریال بود

پخش

#پخش البرز خرداد با کمی افت ۴۸۷۰ میلیارد ریال فروش داشت . در تیراین عدد ۶۱۵۹ میلیارد ریال و مرداد با رشدی خوب ۷۹۴۲ میلیارد ریال و شهریور هم ۷۴۰۷ میلیارد ریال فروش داشته در مهر با کمی افت به ۶۶۰۶ میلیارد ریال رسیده است
جمع کل۷ ماهه ۴۲۴۸۶ میلیارد ریال است
کل سال قبل ۴۳۵۷۰ میلیارد ریال است

ثالوند

#ثالوند با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-136 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در استان مرکزي ،شهر اراک به آدرس اراک کوي الهيه شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند سهامي عام کدپستي ۳۸۱۸۷۸۶۳۸۱ برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کهرام

#کهرام در ۶ ماهه به زیان ۲۳۴ ریالی رسیده و نسبت به مدت مشابه قبل کمی افت زیان دهی داشته است.

قهکمت

#قهکمت در مهر با فروش ۱۴۸۳ میلیارد ریالی سال مالی را اغاز کرد

ساراب

#ساراب در ۳ماهه ۴۳۴ریال و ۶ ماهه ۹۴۰ ریال محقق کرده است در مدت مشابه ۵۸۷ سود داشته است
سهم در ۳ماهه ۳۲۲میلیارد ریال درآمد عملیاتی و ۵۴۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
در ۶ ماهه ۷۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۸۳ میلیارد ریال سود خالص دراد

کگهر

#کگهر در ۹ ماهه به سود ۳۰۶۵ ریالی رسیده و ۷۵۲۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۶۶۳۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

قرن

#قرن ۶ ماهه خوبی داشت و ۶۶۸ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه ۴۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۶۹۲ و سود خالص ۱۳۳۷ میلیارد ریال است و رشد خوبی داشته است

بپاس

#بپاس در ۶ ماه به سود ۶۲۲ ریالی رسیده و ۱۲۷۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

وخارزم

#وخارزم ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ که بالغ بر ۱٫۱۱۰ میلیارد ریال دارایی مالیات انتقالی برای این شرکت ایجاد و به همین میزان سود انباشته نیر افزایش می یابد.

تکمبا

#تکمبا در ۳ماهه ۹۴میلیارد سود خالص دارد و ۶ ماهه ۱۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشته و هزینه مالی ۵۰ میلیارد ریالی دارد . ۳ ماهه ۵۵ ریال و ۶ ماهه ۶۷ ریال سود هر سهم دارد .

رتکو

#رتکو در ۶ ماهه با سرفصل سایر درامد ها به سود ۲۰ میلیارد ریالی و سود هر سهم ۱۰۰ریالی رسیده است

غزر

#غزر در ۶ ماهه ۳۵۷ ریال سود محقق کرده و ۳۶۵۱ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۲۸۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

سکارون

#سکارون در ۳ ماهه ۳۴۶ ریال و ۶ماهه ۸۷۷ ریال سود محقق کرده است. ۳ماهه ۷۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است و ۶ ماهه ۱۸۳ میلیارد ریال بوده است

خوساز

#خوساز هم ۶ ماهه به سود ۱۶ریالی رسیده است و از ۶۵۸ میلیارد تومان فروش به ۱۸ میلیارد ریال سود خالص رسیده است.

فنورد

#فنورد در ۳ ماهه ۶۶۰۵ ریال و ۶ ماهه ۱۳۵۸۳ ریال سود محقق کرده است و رشد خوبی نسبت به مدت مشابه قبل دارد . در ۳ ماهه امسال ۱۱۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۳۷۱ و سود خالص ۱۹۵۵ میلیارد ریال است

خاذین

خاذین هم ۶ ماهه به سود ۵ ریالی رسیده است و از ۶۷۱ میلیارد تومان فروش به ۱۳ میلیارد ریال سود خالص رسیده است

زدشت

#زدشت در ۶ ماهه ۶۱۹ ریال و ۳ ماهه به سود ۲۵۵ ریالی رسیده است و در ۳ ماهه ۱۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد . ۱۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد
۶ ماهه به سود عملیاتی ۳۴۲ میلیارد ریال و سود خالص ۴۲۷ میلیارد ریالی دارد

خساپا

#خساپا در ۶ ماهه ۱۴۹ و ۳ ماهه ۵۵ ریال زیان محقق کرده است
۳ ماهه ۵۸۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و هزینه های مالی عجیب ۱۰۱۲۲ میلیارد ریالی را دارد . ۱۰۷۹۲ میلیارد ریال زیان خالص دارد .
در ۶ ماهه زیان عملیاتی ۶۷۳۴ و هزینه مالی ۲۳۸۹۲ و زیان خالص ۲۹۲۱۲ میلیارد ریال بوده است .
هیچ تغییری در شتاب زیان دهی نداشته است

سپید

#سپید در ۶ ماهه به سود ۳۵۰۸ ریالی رسیده است
۳۷۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است

کگل

#کگل ۶ ماهه ۱۱۱۲ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه سهم ۸۷۸۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۹۰۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۲۰۷۳۲ و سود خالص ۱۱۱۱۹۷ میلیارد ریال است

فسبزوار

#فسبزوار در ۹ ماهه به سود خوب ۴۵۷۵ ریالی رسیده است و رشد ۲ برابری نسبت به مدت مشابه دارد
سهم ۱۷۳۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۲۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

خودرو

#خودرو در ۳ماهه ۹۱ ریال زیان داشت . ۱۶۷۰۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۱۱۷۵ میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت ۲۷۳۶۷ میلیارد ریال زیان خالص
در ۶ ماهه ۳۰۰۴۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۲۴۴۷ میلیارد ریال هزینه مالی و ۴۹۶۳۵ میلیارد ریال زیان دارد
بر همان فرمان زیان دهی حرکت کرده است

شاراک

#شاراک در ۳ماهه ۲۰۳۰ریال و ۶ ماهه ۳۹۳۱ ریال سود محقق کرده است.
مدت مشابه قبل ۱۰۰۳ریال بود.
در ۳ ماهه سهم ۱۷۱۸۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۳۷۶میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۰۹۳۳ و سود خالص ۳۱۷۰۳ میلیارد ریال بوده و باید به درامد سرمایه گذاری ها نیز توجه کرد

کیمیا

#کیمیا در ۶ ماهه به سود ۱۲۳۳ ریالی رسیده است و ۱۰۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد . ۳ ماهه ۴۶۶ ریال سود محقق کرده بود

نمرینو

#نمرینو در ۶ ماهه به سود ۱۶۰۵ ریالی رسیده است بخش عمده ای از سود غیرعملیاتی است

تلیسه

#تلیسه در ۳ ماهه ۳۷ ریال و ۶ ماهه ۸۳ ریال سود محقق کرده استدر ۳ماهه ۱۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه ۳۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

سصفها

#سصفها در ۳ماهه ۵۴۱ ریال و ۶ماهه ۱۱۰۷ ریال سود محقق کرد که ۳ماهه ۳۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۶۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

پلاست

#پلاست در ۶ماهه به سود ۲۸۵ ریالی رسیده است و ۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *