سباقر

#سباقر که گزارش خوبی داشت درمرداد و شهریور خوش درخشید ولی مهر کاهشی بود
در مهر ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور با کمک صادرات ۳۹۷ و مرداد هم ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
تیر ۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۶۹۲ میلیارد ریال فروش۷ ماهه بوده .
کل سال قبل ۱۱۱۳ میلیارد ریال بود

شاملا

مجوز افزایش سرمایه ۲۲۱ درصدی #شاملا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

لسرما

#لسرما فروش منظمی ندارد در مرداد ۲۵ میلیارد ریال و شهریور ۸۹ و مهر ۶۵ میلیارد ریال شد و ۷ ماهه ۶۶۰ میلیارد ریال فروش داشته است

سشمال

#سشمال در مهر ۴۱۰ و شهریور ۳۵۶ و مرداد ۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
تیر افت کرد و ۱۴۷ میلیارد ریال بود
در مجموع به ۲۶۲۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۸۶۶ میلیارد ریال بوده است.

قمرو

#قمرو در مهر ۲۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۶۵۸ میلیارد ریالی رسیده است

شفارا

#شفارا در مهر ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد شهریور ۱۷۷ ، مرداد ۶۷۴ و تیر ۶۲۸ ، خرداد ۵۹۷ بود
در۷ ماهه ۳۸۹۶ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۱۴۳۲ میلیارد ریال است

سرود

#سرود شهریور خوبی داشت و ۸۱۸ میلیارد ریال فروش زد در مهر این عدد با کمی افت ۵۲۴ میلیارد ریال شده
در مرداد ۵۹۶ و تیر ۵۶۶
۷ ماهه به عدد ۴۰۶۳ میلیارد ریال رسیده و دوبرابر مدت مشابه سال قبل است که ۲۱۹۲ میلیارد ریال فروش داشت

گکوثر

#گکوثر کم کم در حال راه افتادن است
در مهر ۷۴ و شهریور ۴۸ ، مرداد ۴۳میلیارد ریال فروش داشت هر چه کرونا سریعتر تمام شود شرایط او هم بهتر می شود
کل سال قبل ۲۷۸میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۳۴۴ میلیارد ریال شده است

تایرا

#تایرا در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور با رشد خوب ۴۸۷۲ میلیارد ریال بوده است و مهر هم خوب بود و ۴۹۰۴ میلیارد ریال شد
جمع ۷ ماهه ۲۸۰۱۶ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۲۱۲ میلیارد ریال شد

دتوزیع

#دتوزیع در مهر اندکی از شهریور کمتر بود
سهم خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم با پرش درامد ۱۱۵۴۷ میلیارد ریال بود شهریور به ۹۵۸۴ میلیارد ریال رسیده است و مهر ۸۰۴۷ میلیارد ریال شده است
۶۷ ماهه ۵۴۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

وبوعلی

#وبوعلی در مهر ۳۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۱,۰۱۵,۲۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فخوز

#فخوز با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-141 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ در استان خوزستان ،شهر اهواز به آدرس اهواز – کيلومتر ۱۰ جاده اهواز بندر امام خميني (ره)-شرکت فولاد خوزستان-دويست دستگاه- سالن اجتماعات برگزار میگردد
– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کمرجان

#کمرجان خطی پیش می رود در مهر ۴۳ و در شهریور ۴۱ ، مرداد ۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۹۲ میلیارد ریالی رسید
مدت مشابه ۳۴۹ میلیارد ریال بود

پردیس

#پردیس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-138 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ‌بهايي، درب شرقي دانشگاه‌الزهرا، مرکز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه‌الزهرا برگزار میگردد
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شدوص

#شدوص مرداد ۷۰۷ میلیارد ریال و نرخ ۲۴۱,۹۲۸,۲۲۶ ریال رسیده است
شهریور هم ۷۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۴۷,۳۶۷,۹۰۲ ریال است .
در مهر فروش کمی رشد کرد و ۷۷۳ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۲۶۱,۲۵۰,۹۴۰ ریال بوده و رشد کرده است
۷ ماهه ۴۵۵۱ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۳۷۷۷ میلیارد ریال بود

وکبهمن

#وکبهمن در مهر ۱۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۲,۸۲۹,۴۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قصفها

#قصفها در مهر ۱۲۹۱ و شهریور ۱۰۳۹ و مرداد ۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ نیز کمی رشد کرده است جمع فروش۷ ماهه ۴۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

اخابر

درامد #اخابر در مهر با رشد ۶۲۶۷ میلیارد ریال شده شهریور ۵۵۷۷ و مرداد ۵۱۵۲ میلیارد ریال بوده است .
سهم درخرداد ۴۴۵۰ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۵۰۷۵ میلیارد ریال شد و ۷ ماهه به ۳۸۵۲۷ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

سخزر

#سخزر در مهر ۴۳۴ میلیارد ریال و شهریور ۶۵۴ ، مرداد ۵۴۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرده ۷ ماهه به ۳۰۸۲ میلیارد ریال فروش رسیده است و مدت مشابه ۱۳۵۷ میلیارد ریال بوده است

گوهران

#گوهران در مهر ۳۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۱,۶۹۵,۶۳۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کپارس

#کپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس در هتل پارسيان اوين(سالن کوه نور) واقع در تهران يادگارامام-خروجي چمران برگزار میگردد

دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساربیل

#ساربیل در مهر ۴۲۴ میلیارد ریال ، شهریور ۴۵۸ میلیارد ریال ، مرداد ۳۲۴ ، تیر ۲۶۰ جمعا ۲۹۶۶ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۱۹۴۹ میلیارد ریال بوده است

شپلی

#شپلی فروشش در مهر و شهریور بهتر شد
سهم درتیر ۱۶۲۷ میلیارد ریال بود در مرداد به ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۱۶۵۹ میلیارد ریال حالا مهر ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشته و
نرخ ها نیز رشد داشته
کل فروش به ۱۴۲۰۳ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۷۳۷۴ میلیارد ریال بود

ساراب

#ساراب در تیر ۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت
در مرداد با رشدی خوب ۳۵۱ میلیارد ریالی شد و شهریور با رشد ۳۸۵ میلیارد ریال بود و مهر با کمی افت به ۲۲۲ میلیارد ریالی رسید
۷ ماهه ۱۹۴۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۴۰۰ میلیارد ریال بود
با توجه به عرضه سیمان دربورس کالا از تاریخ ۶مرداد۱۴۰۰ تعهدات قبل ازاین تاریخ که شرکت ملزم به تحویل می باشدبا قیمت مصوب تحویل می گردد.لذا از مقدارکل ۲۳۵۸۷ تن سیمان فله تحویلی به مبلغ ۸۳۵۹۱ میلیون ریال مقدار ۱۱۴۳تن با مبلغ ۳۵۱۹میلیون ریال مربوط به تعهدات قبل و۲۲۴۴۴تن به مبلغ ۸۰۰۷۲میلیون ریال دربورس کالا وازمقدارکل۲۸۸۸۷تن سیمان پاکتی به مبلغ ۱۳۹۲۸۶میلیون ریال مقدار۹۱تن با مبلغ ۳۸۸ میلیون ریال مربوط به تعهدات قبل و۲۸۷۹۶تن به مبلغ ۱۳۸۸۹۸میلیون ریال دربورس کالاعرضه شده است

سقاین

#سقاین خرداد ۲۰۱ میلیارد ریال بود که تیرهم مثل خرداد ۲۰۰ میلیارد ریال شد
در مرداد ۲۵۶ میلیارد ریال بود و شهریور با رشد ۳۴۹ میلیارد ریال شد و مهر به عدد ۱۷۷ میلیارد ریال کاهش یافت
۷ ماهه ۱۶۲۶ میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل ۱۰۰۵ میلیارد ریال بود.
در دوره مذکور مقدار ۱۶.۲۶۲تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲ و به مبلغ ۸۳.۸۷۷ میلیون ریال و مقدار۲۳۰ تن سیمان پاکت از نوع تیپ ۵ وبه مبلغ ۱.۱۶۳ میلیون ریال ومقدار ۲۵.۹۰۰ تن سیمان فله تیپ ۲ و به مبلغ ۹۱.۳۲۹ میلیون ریال و مقدار ۴۳۷ تن سیمان فله تیپ ۵ وبه مبلغ ۱.۵۴۳ میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.

بتا سهم

سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر سباقر

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *