در معاملات روز یکشنبه اسلاک واکس #شنفت و #شرانل به میزان ۱۱۴۴تن عرضه شد که ۲۵۰۴تن برای آن تقاضا نشست و باعث شد تا ۶۸ – ۸۸ درصد رقابت روی نرخ ها صورت گیرد.

۱۷۰هزار تن #سیمان عرضه و ۲۲۲هزار تن تقاضا نشست. همچنان #سخوز #ساوه #سخاش #سمازن #سبهان توانستند محصولات خود را بالاتر از قیمت پایه به فروش برسانند.

#شمش #روی ۷۵۳ – ۷۸۰ میلیون ريال توسط فاسمین و شرکت های همگروه به فروش رسید.

#شمش #فایرا و همگروهانش نیز ۶۳۸میلیون ريال قیمت پایه داشت که ۷۲۳میلیون قیمت خورد. #بیلت این شرکت هم ۸درصد رقابت شد و به مرز ۷۵۰میلیون ريال رسید.

نخ پلی استر #شگویا ۷۱۴تن عرضه و ۱۶۳۶تن تقاضا داشت. در برخی گریدها تا ۱۱درصد نسبت به قیمت پایه، شاهد رقابت بودیم.

#اپال #گندله را ۳۷٫۲میلیون ريال عرضه کرد که ۷درصد رقابت شد و به ۴۰میلیون ريال رسید. در مقابل ۳۰هزار تن عرضه، ۸۹هزار تن تقاضا نشسته بود.

#اسفنجی با ۸۹میلیون ريال روی رینگ آمد که ۹۱٫۳۶ الی ۹۴٫۵میلیون ريال قیمت خورد.

#کاتد #مس ۲۲۶۱میلیون ريال، #لوبکات ۱۰۴-۱۰۶ میلیون ريال، #روغن_پایه #شسپا ۲۵۰میلیون ريال معامله شدند.

#تحلیل_بازار

شمش فایرا و همگروهانش نیز ۶۳۸میلیون ريال قیمت پایه داشت که ۷۲۳میلیون قیمت خورد. بیلت این شرکت هم ۸درصد رقابت شد و به مرز ۷۵۰میلیون ريال رسید.

نخ پلی استر شگویا ۷۱۴تن عرضه و ۱۶۳۶تن تقاضا داشت. در برخی گریدها تا ۱۱درصد نسبت به قیمت پایه، شاهد رقابت بودیم.

اپال گندله را ۳۷٫۲میلیون ريال عرضه کرد که ۷درصد رقابت شد و به ۴۰میلیون ريال رسید. در مقابل ۳۰هزار تن عرضه، ۸۹هزار تن تقاضا نشسته بود.

اسفنجی با ۸۹میلیون ريال روی رینگ آمد که ۹۱٫۳۶ الی ۹۴٫۵میلیون ريال قیمت خورد.

معاملات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *