شخارک

شخارک در مهر با فروش ۷۹۲۳ میلیارد ریال مواحه بود و صادرات متانول نداشته در ابان هم صادرات متانول نداشته و ۵۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر به فروش ۶۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده ۷۵ هزار تن با نرخ ۸۴,۳۶۲,۳۶۰ ریالی صادر کرده است.
۹ ماهه ۶۱۹۲۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۳۷۸۳۱ میلیارد ریال بود

ولساپا

#ولساپا گزارش خوبی در چند ماهه اخیر زده اذر ۸۳۲ ، آبان ۷۵۶ ، مهر ۷۴۷ و شهریور ۷۵۳ میلیارد ریال درامد داشت جمعا به ۶۲۹۱ میلیارد ریال رسیده و ۲۵۷۰ میلیارد ریال هزینه مالی دارد و خوب پیش رفته است

لوتوس

#لوتوس درآذر ۱۳۵۹، ابان ۱۳۷۷ و مهر ۱۳۵۷ میلیارد ریال بود و به عدد ۱۲۶۴۲ میلیارد ریال در درامد ۱۱ ماهه رسیده است کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

شکام

#شکام دومین ماه خوب گزارش هاست در اذر ۲۲۱۶ و در ابان رشد خوبی در فروش داشت و ۲۰۴۲ میلیارد ریال فروش داشت سهم در مهر ۱۴۲۶ و شهریور به فروش ۱۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش ۱۱۶۰۷ میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل ۵۴۷۱ میلیارد ریال بود

درهاور

#درهاور در اذر ۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و۱۶۶۳ میلیارد ریال جمع فروش ۹ ماهه است .مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۱۶ میلیارد ریال بود

خراسان

#خراسان یک فروش خاص را در آذر زده و ۱۰۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش نیز برای ۳۳ هزار تن صادرات ۱۷۲,۵۶۴,۸۶۸ ریال شده و ۹ ماهه به عدد ۴۰۹۰۵ میلیارد ریال رسیده و مشابه سال قبل ۱۵۳۴۷ میلیارد ریال بود

فجهان

در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال بود
در ابان این عدد ۷۸۶۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۳,۹۱۷,۸۱۰ ریال است . در ار هم با کمی افت این عدد ۵۳۳۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۴۵,۹۶۹,۵۷۱ ریال
۹ ماهه ۷۳۸۳۹ میلیارد ریال فروش داشت

وغدیر

#وغدیر در آذر ۲۲۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۳۳,۰۵۱,۲۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بهپاک

#بهپاک سال مالی را در اذر با فروش خوب ۱۰۱۷ میلیارد ریالی تمام کرد نرخ فروش نیز ۱۰۷,۹۵۸,۱۲۲ ریال بود
در مهر این عدد ۶۳۹ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۱۹,۹۶۶,۶۲۳ ریال است در ابان با کمی رشد ۶۵۵ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۱۰,۲۱۶,۶۷۷ ریال
۱۲ ماهه ۷۰۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه ۴۵۲۴ میلیارد ریال بوده است

خدیزل

در مهر با رشد خوب ۴۷۳۱ میلیارد ریال بود و ابان ۹۸۷ میلیارد ریال
در اذر این عدد۲۴۲۷ میلیارد ریال شده و ۹ ماهه ۱۵۶۹۰ میلیارد ریال درامد داشته
مدت مشابه قبل ۵۳۳۳ میلیارد ریال است

ثفارس

#ثفارس در اذر با درامد ۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است . ۳ ماهه به این عدد رسیده

رمپنا

#رمپنا در آذر خیلی درامد خاصی شناسایی نکرده و ۱۸۳۸ میلیارد ریال بود ۸ ماهه ۵۸۳۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد رسیده است . ۱۲۷۶۳۴ کل سال قبل درامد داشته است .

دالبر

#دالبر آذر خوبی داشت و ۱۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر این عدد ۱۲۸۵ میلیارد ریال بوده وابان هم ۱۱۸۹ میلیارد ریال
۹ ماهه ۱۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۶۲۸۳ میلیارد ریال بوده است

ثجنوب

#ثجنوب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار ميرداماد- ميدان مادر- خيابان شهيد شاه‌نظري- شماره ۸ برگزار میگردد

خپارس

#خپارس در آذر با فروش ۸۱۱۲ میلیارد ریالی به عدد فروش ۵۷۲۳۴ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل عدد ۱۹۹۸۰ میلیارد ریال بوده است.

ثامید

#ثامید در اذر با درامد ۴۹۷۱ میلیارد ریالی ناشی از فروش پروژه ها سال مالی را با عدد ۱۰۵۹۱ میلیارد ریالی به پایان برد .

دماوند

#دماوند در اذر ۷۵۷ میلیارد ریال ، ابان با درامد ۱۰۰۱ میلیارد ریالی به جمع ۱۰۰۵۸ میلیارد ریالی رسیده است سال قبل ۷۲۳۲ میلیارد ریال بود

غپاک

#غپاک در مهر ۱۹۵۷ میلیارد ریال شد در ابان این عدد ۱۷۲۶ میلیارد ریال بوده و اذر ۱۷۷۴ میلیارد ریال بوده است
کل فروش۹ ماهه ۱۶۶۸۲ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۹۴۸۷ میلیارد ریال

خودرو

شرکت سرمايه گذاري سمند از زیر مجموعه های #خودرو در ۳ ماهه گذشته ۴۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۵۹۸,۵۲۵ میلیون ریال سود محقق کرده است

مهم برای #بترانس

طبق مصوبه شماره ۱۱۷۳۱۱/ت ۵۹۴۱۶ ه هیات محترم وزیران بدهی مالیاتی شرکت ایران ترانسفو به مبلغ حدوداً ۹۲۰ میلیارد ریال با مطالبات از شرکتهای برق منطقه ای تهاتر خواهد شد که این موضوع بعنوان وصول بخشی از مطالبات بصورت غیر نقدی محسوب می گردد.

سشرق

#سشرق اولین ماه سال مالی را با فروش فروش ۶۶۶ میلیارد ریالی آغاز کرده بود و ابان به ۶۱۲ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۶۱۲ میلیارد ریال بوده
۳ماهه ۱۸۹۲ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۱۲۱۹ میلیارد ریال است

شپدیس

شپدیس یک آذر خوب و احتمالا یک ۳ ماهه خاص میدهد
فروش اولین ماه سال مالی ۲۳۴۶۹ میلیارد ریال شده است در آبان به ۲۷۲۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۸۷,۸۴۸,۱۰۸ ریال بود .!
در آذر فروش به ۴۳۶۴۰ میلیارد ریال رسیده است و نرخ ۱۳۱,۱۷۱,۰۹۶ ریال است رشد خوبی در فروش داشته است
در ۳ماهه فروش به ۹۴۳۸۷ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۴۶۸۱۰ میلیارد ریال بوده است

طبق اعلام مجمع #شپدیس این شرکت معافیت مالیاتی برای هر ۳ فاز را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرده است

#شپدیس نرخ فروش در آذر ۱۳۱,۱۷۱,۰۹۶ ریال است با فرض تسعیر ۲۴۰۰۰ در فروش نرخ فروش هر تن حوالی ۵۵۰ دلار است

مهم برای #فاسمین

در آذر با فروش نزدیک به ۳هزار تن با نرخ ۷۸۳,۴۳۷,۳۷۲ ریالی به عدد فروش ۳۸۰۴ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش ۹ ماهه ۱۸۹۱۶ میلیارد ریال شده است

سمازن

#سمازن در آذر ۹۹۹ ، ابان ۸۱۹ ، مهر ۷۶۷ و شهریور ۱۰۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است
جمعا۱۲ ماهه به ۸۹۰۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۴۸۴۰ میلیارد ریال بوده است .

حسیر

#حسیر در آذر ۱۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۶۷۰ میلیارد ریالی رسیده است .

مارون

#مارون ۳ماهه اخیر خوبی داشت
سهمی که فروشش در مهر ۲۷۷۱۲ میلیارد ریال بوده است و ابان با رکورد خوب ۳۰۹۵۹ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۲۵۷۵۱ میلیارد ریال بوده و ۹ ماهه به ۲۳۱۴۳۱ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰۱۵۷ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

ستران

#ستران مهر ۱۰۳۵ میلیارد ریال بوده است در ابان با کمی رشد ۱۰۷۵ میلیارد ریال بوده است و اذر ۹۲۳ میلیارد ریال بوده است
۹ ماهه ۸۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل ۵۰۶۲ میلیارد ریال بود

 

وپاسار

#وپاسار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس در محل بانک پاسارگاد به نشاني تهران، خيابان ميرداماد، شماره ۴۳۰ برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

آبادا

#آبادا در آذر ۳۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا فروش شرکت به ۲۵۴۲ میلیارد ریال رسیده است

بالبر

#بالبر در اولین ماه سال مالی به فروش جالب ۸۸۹ میلیارد ریالی رسیده است و ابان هم ۱۱۲۹ میلیارد ریال بود و اذر به ۱۰۷۶ میلیارد ریالی رسیده است
۳ ماهه ۳۰۹۲ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۸۳ میلیارد ریال بود

پسهند

#پسهند درمهر ۳۰۷ میلیارد ریال شده است و ابان ۲۶۸ میلیارد ریال در اذر این عدد ۳۲۶ میلیارد ریال بوده
۹ماهه ۲۳۶۶ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۱۴۴۹ میلیارد بوده است

ولملت

#ولملت در اذر با درامد ۸۲ میلیارد ریالی به ۶۳۷ میلیارد ریال درامد رسیده است
در مجموع ۹ ماهه ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است حدود ۳۲۱ میلیارد ریال نیز هزینه مالی ۹ ماهه است

ثبهساز

#ثبهساز در اذر با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی در جمع ۱۲ ماهه به عدد ۷۴۱۷ میلیارد ریال رسیده است

خساپا

#خساپا در آذر با رشد فروش نوار کاهش فروش اخیر را پاره کرد و به عدد ۲۵۱۷۸ میلیارد ریالی رسیده است ۲۱۲۹۵ دستگاه فروش داشته و افزایش نرخ گرفته است .
سهم در ابان نزدیک ۳۰ هزار دستگاه تولید کرده است و نصف ان را فروخت به فروش ۱۵۴۴۹ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در مهر ۲۵ هزار دستگاه تولید و ۱۸ هزار فروخته است و فروش ۲۰۴۲۶ میلیارد ریال بود
سهم به جمع فروش ۲۲۶۶۰۱ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل ۹۴۲۳۵ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا روند خوب فروش را در مهر و ابان و آذر ادامه داد و به نظر تکرار ان گزارش ۹ ماهه خوبی را رقم میزند .
فروش در مهر ۲۴۰۸۰ میلیارد ریال بود
در ابان به ۲۵۱۷۲ میلیارد ریال رسیده و رشد نرخ و فروش داشت و اذر هم ۲۴۵۵۹ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۸۸۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۱۱۵۱۸۴ میلیارد ریال بود

دسبحا

#دسبحا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۳ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تمدید می گردد.

دکوثر

#دکوثر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۳۰۵۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۳ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تمدید می گردد.

فجام

#فجام در اذر با فروش ۱۱۲ میلیارد ریالی به عدد ۸۰۱ میلیارد ریالی در فروش رسیده است

کزغال

#کزغال آذر هم فروش خوبی داشت ۱۶۲۲ میلیارد ریال فروش داشته نرخ ۳۵,۷۰۸,۰۳۶ و مقدار فروش ۴۴ هزار تن است
در مهر ۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و ابان با استارتی خوب ۱۳۰۷ میلیارد ریال شد
جمع فروش به ۱۰۴۴۸ میلیارد ریال رسیده است.

غشهداب

#غشهداب در آذر ۵۴۴ و ابان ۷۰۶ و مهر ۵۸۶ میلیارد ریال فروش داشت
در۹ ماهه ۴۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۷۶۵ میلیارد ریال بوده است.
نرخ هم در مهر ۲۲۲,۷۸۹,۴۹۹ ریال بود و ابان ۲۶۰,۴۲۰,۹۴۹ ریال و اذر ۲۴۷,۵۵۲,۹۹۵ ریال شد

فروس

فروس مهر و آبان جالبی زد و در آذر هم ۱۱۶۱ میلیارد ریال بود
سهمی که آبان هم ۱۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است. کمی افت نرخ را داریم ولی مقدار فروش مثبت است
جمعا ۷۵۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۳۴۱۳ میلیارد ریال بود .

قنیشا

#قنیشا در اذر با فروش ۱۴۱۸ میلیارد ریالی به عدد فروش ۱۹۹۲ میلیارد ریالی رسیده است

پارتا

#پارتا در مهر با افت ۹۸۴ میلیارد ریال شده و ابان به ۱۳۹۷ میلیارد ریال رسید و اذر ۱۵۵۰ میلیارد ریال بود و۹ماهه به ۱۰۶۶۳ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۶۹۵۵ میلیارد ریال بود

خمحور

#خمحور در ۳ماهه گذشته خوب عمل کرده است در اذر ۱۰۶۶ ، ابان ۱۰۴۴ میلیارد ریال فروخت و رشد خوبی داشت مهر هم ۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۹ ماهه ۶۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۷۵۵ میلیارد ریال بود

خفناور

#خفناور احتراماً پیرواطلاعیه شفاف سازی منتشرشده برروی سامانه کدال درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ ، درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، به استحضار می رساند ،طبق بخشنامه ها ومصوبه های سازمان محترم بورس واوراق بهادار،تنها دارایی های می تواند درافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی لحاظ گردد که دارای سند رسمی وبه نام شرکت مذکورباشد . با توجه به اینکه درمورد بخشی از دارایی های شرکت هنوز این مشکل وجود دارد وشرکت در نظر دارد که کلیه دارایی های ثابت خود را در افزایش سرمایه لحاظ نمایدوهمچنین به دلیل اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، هر ۵ سال یکبار مقدور می باشد ، شرکت تصمیم دارد که از این فرصت، به نحو احسن استفاده نماید.

بتا سهم

#کدال_نگر

شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک شخارک 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *