بفجر

#بفجر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-131 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

#سیستم ثبت کرد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸,۵۴۳,۶۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۵۶۳۹۶ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شکلر

#شکلر در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۱۴ میلیارد ریالی رسیده است

غمارگ

#غمارگ سال مالی را در آذر با فروش ۱۳۶۴ میلیارد ریالی به پایان برد و به فروش ۱۶۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده است

آبادا

#آبادا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-159 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، انتهاي خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، خيابان نهم ، پلاک ۶ مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

حریل

#حریل در آذر ۴۰۸ ، ابان ۴۱۵ و مهر کمی افت کرد و ۳۷۹ میلیارد ریال درامد داشت
تا اذر و ۹ماهه به عدد ۳۶۹۷ میلیارد ریالی رسیده و از میانگین جلوتر باشد کل سال قبل ۳۵۵۰ میلیارد ریال بود

قنیشا

#قنیشا افزایش سرمایه اصلاحی از مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال به ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله با تبدیل شدن ۱۵۰ میلیارد از افزایش سرمایه به جای سود انباشته از محل مطالبات و آورده نقدی

قپیرا

#قپیرا با فروش ۱۲۰۴ میلیارد ریالی در آبان و ۱۱۳۳ میلیارد ریالی در آذر مواجه بوده است جمعا ۵ماهه ۳۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و عمده ان در این ۲ ماه است
به نظر ۶ ماهه جالبی را روانه بازار کند .

حخزر

#حخزر در چند ماه گذشته بهبود داشته سهم در آذر ۷۱۱، در ابان ۶۷۸ و مهر به ۶۳۳ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه ۵۱۷۸ میلیارد ریال بود
کل سال قبل ۴۷۳۵ میلیارد ریال بود

دشیمی

فروش #دشیمی در مدار مشخصی است
سهم در مهر ۴۴۹ میلیارد ریال شد در ابان این عدد ۴۳۰ میلیارد ریال و اذر ۴۲۳ میلیارد ریال بوده
۹ماهه ۳۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۱۹۴۶ میلیارد ریال است

شیراز

#شیراز به نظر ۹ماهه خوبی داشته باشد سهمی که در آذر با فروش ۱۳۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۱۲۱,۰۳۵,۳۶۵ ریال بوده و عجیب است افت کرده !!
ابان به فروش ۱۱۰۰۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۴۰,۱۳۹,۸۶۵ ریال شده
در مهر ۱۰۳۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۹,۳۳۰,۵۳۱ ریال شده بود
جمع فروش ۸۸۰۵۵ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۵۰۴۴۱ میلیارد ریال

چدن

#چدن و فسازان را باید با هم دید فروش سهم :
در مهر ۴۸۹ میلیارد ریال بوده است و ابان ۴۶۹ میلیارد ریال در اذر هم برهمین منوال رفته و فروش ۴۸۱ میلیارد ریال بود
سهم۹ ماهه ۴۱۳۹ و ۹ ماهه قبل ۲۱۱۲ میلیارد ریال بود

مبین

#مبین در شهریور ۱۳۵۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۱۶۶۹۳ میلیارد ریال شده و ابان ۱۳۷۱۳ میلیارد ریال
در آذر این عدد ۱۷۶۹۵ میلیارد ریال شدع و رشد داشته
۹ ماهه ۱۵۴۷۳۹ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد خوبی رسیده است .مدت مشابه قبل ۷۳۴۱۵ میلیارد ریال بود

جم پیلن

#جم_پیلن ۹ ماهه خوبی میدهد . فروش سهم در ۳ ماهه سوم
مهر به ۸۱۴۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ با رشد ۳۷۷,۸۰۸,۳۸۹ ریال شده و ابان هم ۱۰۹۱۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۰۳,۹۱۶,۱۴۱ ریال شد
در آذر فروش به ۹۵۲۱ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۸۸,۴۴۹,۳۳۵ ریال
۹ ماهه این عدد ۷۱۳۰۹ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۴۱۱۲۳ میلیارد ریال بود

فروی

#فروی هم آذر خوبی داشت و در اذر با فروش ۶۷۲ میلیارد ریالی به عدد ۴۱۳۷ میلیارد ریالی رسیده است .سال قبل در مدت مشابه این عدد ۳۲۸۷ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر فروش خوبی در ۳ ماهه اخیر داشته
در مهر با رشد فروش ۱۰۵۰۷ میلیارد ریال است و نرخ ۱۷۸,۱۹۱ریال بود
در ابان ۱۱۸۰۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۸۳,۱۹۳ ریال شد
در آذر هم فروش ۱۱۴۹۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۸۷,۳۵۲ ریال بود
۹ ماهه فروش به ۸۷۵۵۲ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۵۵۶۶۹ میلیاد ریال است

شرانل

#شرانل شرکت نفت ایرانول در آذر با فروش ۸۶۴ ، ابان ۱۰۵۳ و مهر ۶۳۲ میلیارد تومانی مواجه بوده
۹ ماهه ۶۲۷۸ میلیارد تومان بود فروش داشته است
میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۳۰ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۲۴۹۵ میلیارد تومان عنوان شده بود.

کگهر

#کگهر سال مالی را در اذر با فروش ۲۶۴۲۵ میلیارد ریالی تمام کرد
در ابان ۳۰۸۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است
مهر فروش خوبی داشت ۲۶۵۰۸ میلیارد ریال فروش زد
تا۱۲ ماهه به ۲۲۰۰۳۵ میلیارد ریال برسد .
در مدت مشابه ۹۸۰۳۰ میلیارد ریال بود .

کطبس

در فروش در مهر ۲۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۱,۰۵۹,۰۴۹ ریال
در ابان فروش ۲۶۲ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۲,۱۱۷,۷۲۸ ریال آذر هم به فروش ۲۸۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۱,۲۵۶,۷۱۹ ریال است
۲۱۲۰ میلیارد ریال فروش۹ ماهه داشته است . مدت مشابه سال قبل ۱۲۱۶ میلیارد ریال بود

وپست

تراز #وپست در آذر مثبت است ۳۳۱۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۴۴۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد در مجموع ۹ماهه تراز ۱۰۷۸۲ میلیاردریال مثبت است

فخوز

#فخوز در ۶ ماهه حسابرسی شده تلفیقی به سود ۶۶۲ ریالی رسیده است

سمگا

#سمگا در آذر ۴۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۱۰۵۵۰۱میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *