روز سه شنبه محصولات #شگویا #شبصیر و در برخی گریدها محصولات #شکبیر و #آریا رقابت شدند. #شمش #بلوم #ذوب و #کاوه نیز اندکی بالاتر از قیمت پایه معامله شد.

 

استایرن بوتادین رابر در بازار سه شنبه، توسط #شجم ۴۳۴میلیون ريال قیمت خورد. ABS توسط #شبصیر ۶۸۳میلیون ريال معامله شد که ۵۲درصد بالاتر از قیمت پایه بود. الکیل بنزن خطی #شیران ۳۴۹میلیون ريال و گرید سنگین با ۲۶درصد رقابت ۲۵۰میلیون ريال معامله شد.

پلی اتیلن ترفتالات توسط #شگویا روی رینگ رفت که به طور متوسط ۱۱درصد رقابت شد. ارزش معاملات آن نیز ۳۲۰میلیارد تومان بود.

پلی اتیلن سبک و سنگین در گریدهای مختلف عرضه شد. #جم #آریا و #شکبیر عرضه کننده بودند و متوسط نرخ در محدوده ۲۹۴میلیون ريال گزارش شد که تغییر خاصی نسبت به هفته های قبل نداشت.

#اسلب #هرمز #فخوز ۱۴۶میلیون ريال معامله شد. #شمش #بلوم با قیمت پایه ۱۲۱میلیون ريال عرضه شد اما عمدتا تا ۱۲۸میلیون ريال رقابت شد.

#فولاد #مبارکه #ورق #سرد را ۲۳۵میلیون ريال و بدون رقابت به ارزش ۵۱۹میلیارد تومان به فروش رساند.

ولید هلالات

#گزارش_بازار

استایرن بوتادین رابر در بازار سه شنبه، توسط #شجم ۴۳۴میلیون ريال قیمت خورد. ABS توسط #شبصیر ۶۸۳میلیون ريال معامله شد که ۵۲درصد بالاتر از قیمت پایه بود. الکیل بنزن خطی #شیران ۳۴۹میلیون ريال و گرید سنگین با ۲۶درصد رقابت ۲۵۰میلیون ريال معامله شد.

پلی اتیلن ترفتالات توسط #شگویا روی رینگ رفت که به طور متوسط ۱۱درصد رقابت شد. ارزش معاملات آن نیز ۳۲۰میلیارد تومان بود.

پلی اتیلن سبک و سنگین در گریدهای مختلف عرضه شد. #جم #آریا و #شکبیر عرضه کننده بودند و متوسط نرخ در محدوده ۲۹۴میلیون ريال گزارش شد که تغییر خاصی نسبت به هفته های قبل نداشت.

#اسلب #هرمز #فخوز ۱۴۶میلیون ريال معامله شد. #شمش #بلوم با قیمت پایه ۱۲۱میلیون ريال عرضه شد اما عمدتا تا ۱۲۸میلیون ريال رقابت شد.

#فولاد #مبارکه #ورق #سرد را ۲۳۵میلیون ريال و بدون رقابت به ارزش ۵۱۹میلیارد تومان به فروش رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *