ثامان

#ثامان مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ درمحل اصفهان – خيابان باغ گلدسته – کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

سصوفی

#سصوفی در ۹ماهه ۲۰۹۵ ریال و ۶ ماهه با عدد خوب ۱۳۹۳ ریال و ۳ ماهه ۴۵۸ ریال سود محقق کرده بود
سهم در ۳ ماهه ۵۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۷۷۹ و سود خالص ۱۵۳۲ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۶۷۵ و سود خالص ۲۳۰۴ میلیارد ریال بوده است

خگستر

#خگستر را هم باید ۱۲ماهه در نظر گرفت ولی در هر صورت ۹ماهه ۹۲ ریال معادل ۳۶۵۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است

شکربن

گزارش #شکربن در ۹ماهه ۴۹۰۲ ریال بود در حالی که ۶ ماهه ۳۷۳۹ ریال و در ۳ ماهه به سود ۲۰۰۱ ریالی رسیده بود .
سهم ۳ماهه ۶۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه ۱۱۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۳۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۹۶ و سود خالص ۱۲۲۵ میلیارد ریال است

شپدیس

فوری #شپدیس در ۳ ماهه به سود ۹۳۸۵ ریالی رسیده است

#شپدیس در ۳ ماهه به سود عملیاتی ۵۴۱۵۷ و سود خالص ۵۶۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده است

اروند

پتروشيمي اروند در ۹ماهه به سود خالص ۶۳۵۴۳ میلیارد ریالی رسیده است و به سمت عرضه می رود

شتوکا

#شتوکا را با سرمایه قدیم میرویم …
در ۳ ماهه ۴۶۰ ریال سود داشته است و ۶ ماهه ۹۷۶ ریال سود محقق کرده است در ۹ماهه این عدد ۱۴۹۳ ریال بوده و منظم پیش رفته است
سهم ۳ ماهه ۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه ۱۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۹مهه سود عملیاتی ۲۹۱ و سود خالص ۲۲۳ میلیارد ریال است

کیسون

#کیسون در ۹ماهه به سود ۳۴ ریالی رسیده است البته سهم را باید در گزارش ۱۲ماهه دید

خنصیر

#خنصیر در ۹ماهه ۱۱۷ و ۶ ماهه به سود ۶۱ ریالی رسیده
سهم ۶ماهه ۱۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد که گزارش غیرعملیاتی به داد او رسیده در ۹ماهه زیان عملیاتی به ۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی رسیده و اتفاق خوبی است

غصینو

#غصینو در ۹ماهه به سود ۲۳۸ ریالی رسیده است و ۲۳۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

چافست

#چافست هم فصلی است و معمولا ۳ ماهه اول زیان دارد.سهم در ۳ماهه به زیان ۹۳ ریالی رسیده است

خبازرس

#خبازرس پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران به استحضار می رساند با توجه به موارد مطروحه در مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۰ اين شرکت که در تاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۰ برگزار گرديد، در مورد انجام افزايش سرمايه ، به استحضار مي رساند افزايش سرمايه مذکور از محل سود و زيان سنواتي ، تجديد ارزيابي دارايي ها و براساس مصوبه هيئت مديره شرکت مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ ) پيوست خواهد بود.

لکن با توجه به اينکه انجام افزايش مذکور مستلزم ارائه گزارش توجيهي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، اين مهم در دست اقدام بوده و پس از انجام مراحل قانوني ، به اطلاع آن سازمان محترم خواهد رسيد. در مورد ادغام شرکت بازرسي مهندسي ايران )شرکت فرعي( با شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران نيز به استحضار مي رساند با توجه به اينکه انجام اين امر، نيازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، مراحل اخذ تاييديه از سازمان مذکور ، نيز در حال انجام مي باشد.

وخاور

#وخاور جالب است و خوب پیش می رود با سرمایه جدید در ۶ ماهه ۲۷۰ ریال و ۹ماهه ۴۲۱ ریال سود محقق کرده است

تپمپی

افزایش سرمایه #تپمپی
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي، مشارکت و تامين منابع مالي جهت افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير، جبران مخارج مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و همچنين به منظور جبران مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

خصدرا

#خصدرا در ۹ماهه ۱۸ ریال محقق کرده است

وهامون

#وهامون سرمايه گذاري هامون صبا در ۹ماهه ۹۴۱ ریال سود محقق کرده است

سکرد

 

#سکرد در ۳ماهه ۱۴۸ ریال محقق کرده است که ۳۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد.

والبر

#والبر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-030 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شدوص

#شدوص با سرمایه جدید حوالی ۱۲۰۰ و با سرمایه قدیم در ۹ماهه ۲۳۹۸ ریال سود محقق کرده است
در۶ ماهه ۱۶۲۴ و ۳ ماهه ۷۲۸ ریال سود هرسهم داشت
۳ ماهه ۴۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
۶ ماهه سود عملیاتی ۹۴۹ و سود خالص ۷۷۰ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۴۱۲ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۳۷ میلیارد ریال است .

غبهار

#غبهار در ۹ماهه به سود ۴۸۰ ریالی رسیده و ۱۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است

ومعلم

#ومعلم بیمه معلم در ۹ماهه به سود ۱۳۲ ریالی به ازای هرسهم رسیده است و ۵۵۴ میلیارد ریال سود خالص داشت

جم پیلن

#جم_پیلن ۶ ماهه حسابرسی شده با برگشت مالیات و رشد ۱۳۰۸۰ ریال سود محقق کرده بود و تا قبل از ان بدون آن ۶ماهه حسابرسی نشده ۸۹۱۸ ریال بود در ۹ماهه این عدد با رشد خوب به ۲۰۳۸۲ ریال رسیده و گزارش خوبی داشته است
۳۰۹۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۷۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

چکارن

#چکارن در ۹ماهه ۴۵ ریال سود محقق کرده است ۱۳۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه ۱۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ،۸۰ میلیارد ریال سود خالص و ۳۴ ریال سود هر سهم داشت

کتوکا

#کتوکا در ۳ماهه ۲۵۳ ریال و ۶ ماهه ۴۶۹ ریال و ۹ماهه ۷۶۴ ریال سود دارد .
۳ ماههه ۱۹۵ میلیارد ریال و۶ ماهه ۳۶۱ میلیارد ریال و ۹ماهه ۵۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد .

وایران

#وایران در ۹ماهه ۲۴۲ ریال سود محقق کرده است

زکشت

#زکشت در ۹ماهه به سود ۹۹۵ ریالی رسیده است . کل سود سال قبل ۷۴۲ ریال بوده است

دتوزیع

#دتوزیع در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۱۸۳۸ ریالی رسیده بود در ۹ماهه با پیشرفت خوب به تحقق سود ۳۳۴۶ ریالی رسیده است

مارون

#مارون هم درامد غیرعملیتی دارد که ۱۲ماهه محقق می شود ولی در کل ۳ ماهه سوم خوبی داشت
سهم در ۳ ماهه ۴۷۵۸ ریال سود محقق کرده است .سهم ۳ ماهه ۳۵۶۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۰۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه ۶۹۵۱ ریال بوده و ۴۹۷۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۵۶۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه با رشد خوب ۱۲۸۵۱ ریال سود محقق کرده و ۹۳۵۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۸۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
به نظر گزارش خوبی بوده و ۱۲ماهه خوبی میدهد

تمحرکه

#تمحرکه در ۹ماهه به زیان ۵۲ ریالی رسیده است

سپید

#سپید در ۹ماهه به سود ۵۷۷۷ ریالی رسیده است

سپید در ۶ ماهه به سود ۳۵۰۸ ریالی رسیده بود در ۳ ماهه سوم خوب ظاهر شده و جمعا ۵۷۷۷ ریال سود محقق کرده است در ۶ ماهه
۳۷۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۹ماهه این عدد به ۶۱۳۹ میلیارد ریال رسیده است .

سامان

بانک #سامان در ۹ماهه با سرمایه قدیم ۸۳۳ ریال سود محقق کرده است . ۳ ماهه ۲۵۵ و ۶ ماهه ۵۳۲ ریال سود محقق کرده است . جمع درامد های عملیاتی ۱۸۲۰۲ و سود خالص ۹۵۸۰ میلیارد ریال بوده است

آریا

#آریا ۹ ماهه خوبی زد سهم در ۹ماهه به سود ۱۱۱۷۶ ریالی رسیده است . در ۶ ماهه ۷۰۹۴ریال و ۳ ماهه ۲۵۶۱ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ماهه ۲۱۰۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۴۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه ۵۴۳۲۹ میلیارد ریال و ۶۵۰۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۹ماهه سود عملیاتی ۸۹۶۳۵ و سود خالص ۱۰۲۴۵۷ میلیرد ریال است . گزارش خوبی داشته است

وسکاب

#وسکاب در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۱۰۷ ریالی رسیده است

شفارا

#شفارا ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۸۹ریالی رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۱۴۲ ریال بوده که از کل سود سال قبل که ۱۱۰ ریال بود بیشتر است .

کباده

#کباده گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۱۹,۱۹۵ ریال به مبلغ ۴۳۸,۳۹۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

پارسان

در انتهای مجمع #پارسان تقسیم سود ۹۰ درصدی به ازای هر سهم معادل ۳۵۳ تومان تصویب شد.

شاروم

#شاروم در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۵۸۳ ریالی رسیده است و در ۹ماهه این عدد به ۱۰۳۲ ریالی رسیده است .

بزاگرس

#بزاگرس در ۹ماهه به سود ۱۵۰ ریالی رسیده است .

پاسا

#پاسا در ۳ ماهه ۵۰۲ ریال و ۶ ماهه ۱۰۰۶ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه سهم ۵۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۰۰ و سود خالص ۹۱۵ میلیارد ریال شد و ۹ماهه سود عملیاتی ۱۶۳۸ و سود خالص ۱۲۱۵ میلیارد ریال بود

دلقما

#دلقما دريافت مجوز افرایش ۶ تا ۱۱۶ درصدی در نرخ فروش ۸ قلم دارو

شصفها

#شصفها در ۶ ماهه ۴۹۹۱ ریال سود محقق کرده و ۹ماهه به عدد ۷۵۲۶ ریال رسیده است
۳ ماهه ۱۲۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۴۹ میلیارد ریال سود خالص داشت .
۶ماهه ۲۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و خوب بوده ولی ۱۰۵۲ میلیارد ریال ذخیره و هزینه متفرقه شناسایی کرده است
۹ماهه سود عملیاتی با رشد ۳۷۹۱ میلیارد ریال شده است و ۹ماهه ۲۲۵۷ میلیارد ریال بوده است .

خکار

#خکار در ۹ماهه به سود ۱۲۹ ریالی رسیده است و ۳۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .

وگستر

#وگستر در ۹ماهه به زیان ۲۷۶۳ ریالی به ازای هر سهم رسیده است

وپارس

#وپارس ۹ ماهه ۳۸۴ ریال زیان محقق کرده است . ۶ماهه هم زیان داشت و ۲۲۷ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرد البته هنوز درامد های غیرعملیاتی شناسایی نشده ولی در کل جمع درامد های عملیاتی هم منفی بود

ثفارس

#ثفارس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ درمحل شيراز-خيابان ارديبهشت برج IT (الکترونيک) طبقه يازده سالن همايش برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

سمگا

#سمگا در ۹ ماهه به سود ۱۶۳ ریالی رسیده است

نطرین

#نطرین ۹ماهه به سود ۱۵۰ ریالی رسیده است

سبزوا

#سبزوا خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ درمحل تالار کاشفي، مجتمع فرهنگي هنري اسرار واقع در سبزوار- ميدان لاله برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

فالوم

#فالوم در ۳ ماهه به سود ۹۸ ریالی رسیده و ۶ماهه ۲۷۱ ریال بوده است و ۹ماهه ۲۹۴ ریال بوده است .
۳ماهه ۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماه سود عملیاتی ۲۲۰ و سود خالص ۲۰۳ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است

هجرت

#هجرت در ۹ماهه ۳۶۲۰ ریال سود محقق کرد ۶ ماهه ۲۰۵۷ ریال سود داشته و در ۳ ماهه به سود ۶۸۷ ریالی رسیده است
۱۰۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۳ ماهه
در ۶ ماهه این عدد ۲۹۸۴ میلیارد ریال بوده و سود خالص ۲۰۵۶ میلیارد ریال بوده است .
در ۹ماهه سود عملیاتی ۵۰۱۲ میلیارد ریال و سود خالص ۳۶۱۹ میلیارد ریال شده است و رشد خوبی داشته است

کوثر

بیمه #کوثر ۹ ماهه با سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۱۶ ریال سود محقق کرده است و ۷۰۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .

غمینو

#غمینو با سرمایه جدید در ۹ماهه به سود ۴۱۳ ریالی رسیده است

سلار

#سلار در ۹ ماهه به سود ۱۰۲۶ ریالی رسیده است.کل سال قبل شرکت ۴۰۲ ریال بوده

غسالم

#غسالم در ۹ ماهه به ۱۴۳ ریال سود رسیده است .

شگویا

#شگویا در ۹ماهه ۱۲۳۷ ریال سود محقق کرده است و گزارش متعادلی داشته . ۶ ماهه ۸۰۹ و ۳ ماهه ۴۴۹ ریال سود محقق کرده است
سهم در۳ماهه.۱۲۵۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و۱۰۷۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۲۲۱۲ و سود خالص ۱۹۳۷۵ میلیارد ریال است
در ۹ماهه به سود ۳۲۰۵۵ میلیارد ریالی رسیده و ۹ماهه این عدد ۲۹۶۴۲ میلیارد ریال است

رانفور

#رانفور با سرمایه جدید ۹ماهه به سود ۱۹۹ ریالی رسیده سهم در ۶ ماهه ۱۲۸ ریال سود محقق کرده است که ۵۱۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۹ماهه سود ۷۹۸۹ میلیارد ریال بوده است و سود خالص ۷۱۴۷ میلیارد ریال بوده است

تنوین

#تنوین در ۶ ماهه به سود ۳۶۳ ریالی رسیده است و ۵۴۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۹ماهه این عدد ۵۷۳ ریال می باشد . سود خالص ۸۶۰۱ میلیارد ریال در ۹ماهه بوده است

وامین

#وامین در ۱۲ماهه ۱۱۲۴ ریال سود محقق کرده است

ثشرق

#ثشرق در ۳ ماهه به سود ۲۶ ریالی رسیده است

حپارسا

#حپارسا در ۳ ماهه به سود ۱۲۷۸ ریالی رسیده است . مشابه قبل ۴۹۹ ریال بود . سهم ۴۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

بگیلان

#بگیلان در ۳ ماهه ۱۸۸ ریال سود محقق کرده است که ۱۰۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۸۱۰ میلیارد ریال سود خالص .

سباقر

#سباقر در ۳ ماهه به سود ۲۲۸ ریالی و ۶ ماهه ۱۱۱۲ ریال رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۱۳۵۵ ریال شده است
۳ماهه ۱۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه سود عملیاتی ۷۱۲ و سود خالص ۶۶۷ میلیارد ریال بوده پیشرفت خوبی داشت
۹ماهه سود عملیاتی ۸۸۵ و سود خالص ۸۱۳ میلیارد ریال بود

اپرداز

#اپرداز در ۹ماهه ۶۲۵ ریال سود محقق کرده است . سهم ۳ ماهه ۲۷۰ ریال سود محقق کرده بود و ۶ ماهه ۳۵۷ ریال بوده است .

وآداک

#وآداک با توجه به درخواست موسسه حسابرسی سامان پندار مبنی بر استعفا از سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی، هیات مدیره شرکت استعفای موسسه حسابرسی سامان پندار از سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی جهت سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ و قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی علی البدل ( موسسه حسابرسی شاهدان ) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی جهت سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.

شکبیر

#شکبیر در ۶ ماهه حسابرسی شده ۷۴۷۲ ریال سود محقق کرده بود در ۹ماهه این عدد ۱۱۹۴۷ ریال شده است . ۴۳۴۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۰۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

کاذر

#کاذر در ۹ ماهه ۸۹۴ ریال سود محقق کرده است . ۶ ماهه ۶۷۳ و ۳ ماهه ۳۶۲ ریال سود هرسهم بوده است .
در ۳ ماهه ۳۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۰میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه به ۶۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۱ میلیارد ریال سود خالص رسیده است .۹ ماهه سود عملیاتی ۸۵۱ و سود خالص ۷۱۸ میلیارد ریال است

وغدیر

سرمايه گذاري اعتضاد غدير از زیر مجموعه های #وغدیر در ۳ ماهه ۱۶۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است

خفولا

#خفولا در ۹ ماهه به سود ۱۵۰ ریالی رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

مجمع عمومی عادی سالیانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *