دفارا

#دفارا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-065 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۹۷۲,۸۰۵,۴۴۳ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۷,۱۹۴,۵۵۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

خلنت

فروش #خلنت در مهر به ۱۴۳ میلیارد ریال رسید در ابان با رشد ۱۹۰ میلیارد ریال شد و اذر ۲۱۳ میلیارد ریال بوده است در دی این عدد به ۱۷۱ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه به عدد ۱۳۸۴ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۸۰۱ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی در یک شهریور خاص ۱۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و مهر این عدد ۸۵۴ میلیارد ریال بود. ابان ۷۹۱ میلیارد ریال شد و آذر به ۷۰۵ میلیارد ریال رسید و دی ۳۲۹ میلیارد ریال بود .
۱۰ ماهه ۶۸۳۸ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۹۶ میلیارد ریال بوده است.

کمرجان

#کمرجان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۷ میلیارد ریالی پیش برد .

سخزر

#سخزر در دی ۴۴۰ و اذر به فروش ۴۷۱ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشت
آبان ۲۶۳ ، مهر ۴۳۴ میلیارد ریال فروش ثبت کرده ۱۰ ماهه به ۴۲۵۷ میلیارد ریال فروش رسیده است و مدت مشابه ۱۹۲۵ میلیارد ریال بوده است

خلنت

مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹% #خلنت از محل سود انباشته صادر شد

سکرما

مجوز افزایش سرمایه ۵۱% #سکرما از محل سود انباشته صادر شد

غدام

مجوز افزایش سرمایه ۱۶۷% #غدام از محل سود انباشته صادر شد

سمازن

مجوز افزایش سرمایه ۵۰% #سمازن از محل سود انباشته صادر شد

ساراب

#ساراب مهر با کمی افت به ۲۲۲ میلیارد ریالی رسید در ابان این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شده و خوش درخشید و اذر هم ۴۲۱ میلیارد ریال بود ولی در دی با کمی افت ۳۷۸ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۳۱۹۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۲۵۵۱ میلیارد ریال بود

سرود

#سرود مهر این عدد با کمی افت ۵۲۴ میلیارد ریال شده
و ابان ۵۳۴ میلیارد ریال بود و اذر به ۷۲۹ میلیارد ریال رسیده در دی به فروش ۵۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
۱۰ ماهه به عدد ۵۸۵۲ میلیارد ریال رسیده و بیش از مدت مشابه سال قبل است که ۳۲۷۵ میلیارد ریال فروش داشت

چخزر

#چخزر در دی ۲۶۴ ، اذر ۳۱۷ ، آبان ۳۳۱ میلیارد ریال و مهر ۳۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و۱۰ ماهه به عدد ۲۹۳۴ میلیارد ریال رسید مدت مشابه این عدد ۲۱۹۳ میلیارد ریال بوده است

درهاور

#درهاور در دی با رشد ۲۵۸ و اذر ۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشت ۱۹۲۲ میلیارد ریال جمع فروش ۱۰ ماهه است .مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۸۵ میلیارد ریال بود

فولاژ

#فولاژ مهر ۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده آبان هم به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد در اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده و دی هم با فروش ۹۵۸۳ میلیارد ریالی موجه بوده و نرخ ۲۴۳,۵۰۸,۷۶۷ ریال بود
جمعا ۱۰ ماهه به ۷۷۶۹۷ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۹۵۷۹ میلیارد ریال

قشهد

#قشهد در دی با فروش ۱۲۲۹ میلیارد ریالی جمع فروش ۴ ماهه ۵۴۴۴ میلیارد ریال بوده است . در مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۰۶ میلیارد ریال بوده است.

دفارا

#دفارا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-065 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۹۷۲,۸۰۵,۴۴۳ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۷,۱۹۴,۵۵۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

خبهمن

#خبهمن در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۳۷۸۸۴در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به استحضار می رساند علت کاهش سود خالص دوره ۹ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹ماهه سال۹۹ کاهش سود و زيان فروش سرمايه گذاري مي باشد.

قصفها

#قصفها در دی ۲۱۶۶ ، اذر ۱۷۸۳ و ابان ۱۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع ۱۰۳۶۵ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه این عدد ۴۷۴۱ میلیارد ریال بود

کسعدی

#کسعدی در مهر با افت ۱۷۶ میلیارد ریال شده است و ابان ۱۷۰ میلیارد ریال بود و اذر ۲۱۳ میلیارد ریال بود
در دی این عدد ۱۹۵ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۱۷۴۷ میلیارد ریال بود و از ۱۱۲۳ میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بهتر بود

زکشت

#زکشت در ابان به ۱۳۸ میلیارد ریال رسیدو اذر ۱۴۵ میلیارد ریال بود دی این عدد ۱۵۰ میلیارد ریال شده
۱۰ماهه به ۱۴۳۵ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۱۴ میلیارد ریال بوده است

تکمبا

#تکمبا در ابان و اذر متفاوت ظاهر شد و ابان ۳۷۸ و اذر ۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت در دی هم با رشد به ۵۸۷ میلیارد ریال فروش رسید و ۳۲۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع فروش به ۳۲۲۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۹۰۱ میلیارد ریال بوده است

ساینا

#ساینا در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۹۴ میلیارد ریالی رسیده است

لسرما

#لسرما در مهر ۶۵ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به ۳۰ میلیارد ریال رسید و اذر به ۱۲۰ میلیارد ریال
در دی با افت دوباره ۵۱ میلیارد ریال شده است و ۱۰ ماهه ۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است.

ساربیل

#ساربیل در دی با فروش ۲۰۷ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرد . مبلغ ۲۰۳/۱۱۶ میلیون ریال از فروش دی ماه مربوط به فروش ۴۵/۴۰۸تن سیمان در بورس کالا و الباقی به مبلغ ۱۸۱میلیون ریال به مقدار ۸۵ تن فروش در خارج از بورس کالا می باشد. همچنین مقدار ۸۵۳تن کلینکر به مبلغ ۳/۸۵۱ میلیون ریال صادر گردیده است.

شدوص

#شدوص در مهر فروش کمی رشد کرد و ۷۷۳ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۲۶۱,۲۵۰,۹۴۰ ریال بوده و
در ابان کمی افت کرد و ۵۸۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۶۵,۲۶۷,۷۰۹ ریال
در اذر این عدد ۹۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶۵,۰۱۱,۹۵۸ ریال و حالا در دی با فروش ۷۶۰ میلیارد ریالی بد نبود و نرخ هم ۲۶۶,۰۲۵,۵۰۵ ریال شده است
۱۰ ماهه ۶۸۳۳ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۲۷۱۹ میلیارد ریال بود

دبالک

#دبالک در اولین ماه سال مالی ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل این عدد ۳۲۴ میلیارد ریال است

تمحرکه

#تمحرکه تصمیم شرکت ماموت تکنولوژی بر انجام پروژه راسا توسط شرکت برگزار کننده مناقصه محدود

رنیک

#رنیک مهر ۳۱۷۸ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت ،ابان ۱۰۴۸ میلیارد ریال بود و اذر ۱۶۴۰ میلیارد ریال و دی ۱۸۲۰ میلیارد ریال بوده است و هنوز به سطح قبل نرسیده
۱۰ ماهه ۱۷۶۳۱ میلیارد ریال بوده
کل سال قبل شرکت ۱۷۲۷۱ میلیارد ریال است

غسالم

#غسالم در دی ۵۵۵ و اذر با فروش ۵۸۴ میلیارد ریالی به عدد ۴۸۳۹ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل این عدد ۲۷۵۲ میلیارد ریال بود

فجوش

افزایش سرمایه در #فجوش گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۹,۹۳۵,۴۱۶,۵۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور افزايش سرمايه دارائي هاي ثابت (زمين ) که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

اخابر

درامد #اخابر در دی ۶۰۱۷ ، اذر ۶۰۶۳ میلیارد ریال بود و کمی کم شد این عدد در ابان ۷۰۲۷ میلیارد ریال ، مهر ۶۲۶۷ میلیارد ریال بوده است .
۱۰ ماهه به ۵۷۶۳۵ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

سباقر

#سباقر در دی ۲۰۸ میلیارد ریل فروش داشت آذر جالب بود و ۳۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است. ابان ۱۸۰ ، مهر ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
۲۳۸۷ میلیارد ریال فروش۱۰ ماهه بوده .
کل سال قبل ۱۴۹۵ میلیارد ریال بود

سغرب

#سغرب در دی ۴۹۵ ،آذر خوب بود و ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است. ابان ۲۰۴ ، مهر ۱۳۴ میلیارد ریال فروش داشت . در ۱۰ ماهه به عدد ۲۹۱۰ میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه ۱۸۵۳ میلیارد ریال بود

سخاش

#سخاش ۹ماهه خوبی داشت . فروش سهم در مهر ۳۶۲ میلیارد ریال بود و ابان ۳۵۷ میلیارد ریال و ۳۷۵ میلیارد ریال فروش اذر بوده است . در دی با کمی افت ۳۵۲ میلیارد ریال شد
۱۰ ماهه ۳۱۰۶ میلیارد ریال فروش داشته.مدت سال قبل این عدد ۲۲۵۱ میلیارد ریال بود.

خفناور

#خفناور تولید وفروش ۲۰۰٫۰۰۰ قطعه شاتون JAV J4دربازه زمانی سه ساله

وبوعلی

#وبوعلی در دی ۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱,۰۷۰,۲۹۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *