سفانو

#سفانو

مهر ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان با رشد خوب ۵۶۳ میلیارد ریال بود . در اذر این عدد ۴۹۷ میلیارد ریال و دی ۳۶۶ میلیارد ریال بوده است
۱۰ ماهه ۴۰۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۲۷۶۸ میلیارد ریال بوده است

تمحرکه

#تمحرکه گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۱,۸۴۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۹۱,۹۵۴,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

قلرست

#قلرست در دی به فروش ۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۳۸۱ میلیارد ریال بوده است .

ولصنم

#ولصنم در اولین ماه سال مالی به درامد ۷۸ میلیارد ریالی رسیده است

پارس

#پارس در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۴۳۷۰۲در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به استحضار می رساند افزايش۵۵%سودعملياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل،بدليل افزايش قيمتهاي جهاني محصولات و نرخ ارز ميباشد.

فباهنر

#فباهنر سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-217 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وصندوق

#وصندوق در دی ۵۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۳۹,۱۶۳,۶۷۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ش‏توکا

#شتوکا در مهر ۱۲۳ میلیارد ریال در ابان این عدد ۱۴۶ میلیارد ریال شد و آذر ۲۰۵ میلیارد ریال بود در دی با کاهش به ۱۲۰ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه ۱۴۰۳ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل ۹۰۳ میلیارد ریال بوده است

حپترو

#حپترو در دی با درامد ۷۰ میلیارد ریالی در کل ۹ ماهه ۸۵۱ میلیارد ریال شده است . سال قبل در ۱۲ماهه این عدد ۷۸۱ میلیارد ریال بود

پیزد

#پیزد مهر با افت ۱۳۵۶ میلیارد ریال شد در ابان این عدد ۱۵۰۶ میلیارد ریال شد و اذر۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده و دی با کمی رشد ۱۵۴۳ میلیارد ریال بوده است .
جمعا ۱۰ ماهه ۱۴۹۹۸ میلیارد ریال شده است و بیش از ۲ برابر مدت مشابه است که ۹۶۱۹ میلیارد ریال بود

حتاید

#حتاید به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

دزهراوی

#دزهراوی در مهر کمی افت کرد ۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
در ابان به ۵۲۲ میلیارد ریال رسیده و متعادل بود اذر ۷۲۷ میلیارد ریال شد . دی به ۵۷۴ میلیارد ریال رسید
۱۰ماهه به عدد ۵۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۴۳۵۶ میلیارد ریال بوده

سیلام

#سیلام در مهر ۲۱۳ میلیارد ریال در ابان این عدد ۳۲۱ میلیارد ریال بود و و اذر ۳۶۷ میلیارد ریال و دی ۳۹۵ میلیارد ریال شده و رشد داشت
۱۲ ماهه ۳۵۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۱۷۴۸ میلیارد ریال بوده است

تلیسه

#تلیسه در دی ۳۲۵ ، آذر ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۰ ماهه ۲۹۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مشابه قبل ۱۶۸۴ میلیارد ریال بوده است

کزغال

#کزغال در دی با کمی افت ۱۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۳۴,۸۹۳,۸۶۸ ریال است آذر فروش خوبی داشت ۱۶۲۲ میلیارد ریال فروش داشته نرخ ۳۵,۷۰۸,۰۳۶ و مقدار فروش ۴۴ هزار تن بود
در مهر ۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و ابان با استارتی خوب ۱۳۰۷ میلیارد ریال شد
جمع فروش به ۱۱۹۴۴ میلیارد ریال رسیده

ارفع

#ارفع آبان و اذر خوب بود ولی در دی کمی افت کرد
در دی ۵۰۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۳۰,۷۱۷,۵۸۰ ریال است
اذر ۱۰۶۲۷ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۳۳,۶۸۷,۲۰۷ ریال بود
ابان ۷۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۰,۳۸۸,۸۹۱ ریال
جمع۱۰ ماهه ۷۰۳۴۰ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۵۳۰۲۴ میلیارد ریال بود

ولصنم

مهم برای #ولصنم محکومیت بانک سپه به پرداخت مبلغ ضمانتنامه ها و خسارت تاخیر تادیه از سال ۱۳۹۷، هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناس و …

دابور

#دابور در دی بازهم بالای ۱۰۰ بود و ۱۰۴۳ میلیارد ریال فروش زد
سهم در مهر هم ۱۰۴۱ میلیارد ریال
ابان به ۱۰۵۰ میلیارد ریال رسیده است و اذر ۱۰۶۰ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۸۹۸۷ میلیارد ریال بود
در مدت مشابه قبل این عدد ۵۵۸۲ میلیارد ریال شده بود

شاروم

#شاروم در ابان و آذر خوب بود
سهم دردی ۸۴۹ و رشد فروش خوبی را ثبت کرد سهم در آذر ۵۱۰ ، ابان ۳۳۷ ، مهر ۲۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۳۹۲۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۶۳۴ میلبارد ریال بوده است

فجهان

#فجهان دی ماه خوبی داشت سهم در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال بود
در ابان این عدد ۷۸۶۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۳,۹۱۷,۸۱۰ ریال . در اذر هم با کمی افت این عدد ۵۳۳۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۴۵,۹۶۹,۵۷۱ ریال
در دی جبران کرد و ۱۱۱۷۸ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۲۹,۴۱۰,۱۰۲ ریال
۱۰ ماهه ۸۵۰۱۸ میلیارد ریال فروش داشت

قهکمت

#قهکمت در دی ۱۲۹۳ میلیارد ریال ، آذر ۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است و تا دی به فروش ۵۳۶۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۶۲ میلیارد ریال بود.

#شپدیس

فروش اولین ماه سال مالی ۲۳۴۶۹ میلیارد ریال شده است در آبان به ۲۷۲۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۸۷,۸۴۸,۱۰۸ ریال بود .!
در آذر فروش به ۴۳۶۴۰ میلیارد ریال رسیده است و نرخ ۱۳۱,۱۷۱,۰۹۶ ریال است رشد خوبی در فروش داشته است
در دی این عدد ۱۸۲۷۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۷۹,۵۱۷,۰۲۳ ریال و نرخ افزایش یافته است .
در ۴ ماهه فروش به ۱۱۳۰۶۵ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۵۸۷۳۲ میلیارد ریال بوده است

حتاید

#حتاید طبق مصوبه هیات مدیره به شماره ۱۴۰۰/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با فروش و واگذاری بارج سوخت رسان تاید ۱۵۰۰۰ در جهت اصلاح ساختار مالی و برون سپاری فعالیت های عملیاتی و عدم تصدی گری به شرکت فرعی خدمات دریایی بندری خلیج فارس خط کیش با مالکیت صد درصدی با قیمت پایه ۵۴۰ر۱۱۳ر۱ میلیون ریال موافقت نمود.

کفرا

#کفرا در دی ۸۳۱ ، آذر ۶۹۲ ، ابان ۶۴۶ ، مهر ۶۹۴ ، میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه به عدد ۶۶۸۳ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۸۳۰ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

درازک

#درازک اخیرا بهتر شده سهمی که در مهر ۱۰۲۱ میلیارد ریال و ابان به ۱۰۳۵ میلیارد ریالی رسیده و اذر ۱۰۳۵ میلیارد ریال بود و دی ۱۰۳۶ میلیارد ریال بوده
۳ ماهه اخیر متفاوت بوده
۱۰ ماهه ۹۰۳۴ میلیارد ریال فروش زد
که مدت مشابه قبل این عدد ۶۳۲۸ میلیاردریال بود

قرن

#قرن در دی به عدد ۲۰۲۴ میلیارد ریالی رسیده است و
۱۰ ماهه ۱۸۱۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۱۴۱۶۹ میلیارد ریال بوده

تنوین

#تنوین در دی ۱۳۲۲ ، اذر ۱۱۰۲ و ابان ۱۱۴۶ میلیارد ریال درامد داشت
جمع درامد۱۰ ماهه ۱۰۸۹۲ میلیارد ریال بوده است
کل سال قبل ۱۳۲۱۷ میلیارد ریال بود

مارون

#مارون در دی رشد فروش داشت
سهمی که فروشش در مهر ۲۷۷۱۲ میلیارد ریال بوده است و ابان با رکورد خوب ۳۰۹۵۹ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۲۵۷۵۱ میلیارد ریال بوده و دی به ۲۹۵۷۵ میلیارد ریال رسید و ۱۰ ماهه به ۲۶۰۶۳۹ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۱۵۴۳۳۵ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

کاذر

#کاذر مهر ۱۵۸ میلیارد ریال و ابان ۱۷۷ میلیارد ریال بوده است حالا در اذر به ۲۳۰ میلیارد ریال رسیده است و دی با رشد بهتر ۲۹۸ میلیارد ریال رسیده است
و ۱۰ ماهه ۲۴۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۱۸۱۷ میلیارد ریال است

فاما

#فاما با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-215 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- کيلومتر ۱۷ بزرگره شهيد لشگري(جاده مخصوص کرج) – خيابان ۶۴- پلاک ۲ برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ومعادن

#ومعادن اکتشاف تکمیلی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن مس طلای جانجا واقع در استان سیستان و بلوچستان

آینده

رکورد های زیان سازی جابجا می شود ؟!
بانک #آینده در ۹ماهه ۱۵۸هزار میلیارد ریال زیان محقق کرده و به ازای هر سهم ۹۸۳۹ ریال زیان دارد

پارتا

#پارتا در مهر با افت فروش ۹۸۴ میلیارد ریال شده بود و ابان به ۱۳۹۷ میلیارد ریال رسید در اذر ۱۵۵۰ میلیارد ریال بود و دی ۱۶۴۵ میلیارد ریال و۱۰ ماهه به ۱۲۳۰۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۸۳۷۳ میلیارد ریال بود

دتوزیع

#دتوزیع در ابان ۷۶۷۹ میلیارد ریال و آذر ۷۵۱۶ میلیارد ریال بوده است در دی این عدد ۷۲۳۰ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۷۶۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

ساروج

#ساروج در دی با فروش ۳۸۸ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۲۶۰ میلیارد ریال بود

وپاسار

تراز #وپاسار در دی مثبت بود
۲۸۸۸۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۷۲۶۳ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۶ ماهه ۴۹۴۱۶ میلیارد ۱۰ ماهه به ۸۹۸۳۲ میلیارد ریال رسیده است .

تجلی

#تجلی هم در کنسرسیوم اخیر برنده شده
اکتشاف تکمیلی ، تجهیز ، آماده سازی و بهره برداری از معدن مس طلای جانجا واقع در استان سیستان و بلوچستان

فسبزوا

#فسبزوا در دی در اولین ماه سال مالی خیلی جذاب نبود و ۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ اهن اسفنجی ۹۵,۰۴۶,۸۸۹ ریال است

وبانک

#وبانک تا دی ۲,۱۲۵,۹۲۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است .

کتوکا

#کتوکا در دی ۶۰۸ و آذر ۷۳۸ ، ابان ۸۱۸ میلیارد ریال شد و ۱۰ ماهه ۶۵۳۱ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۴۰۶۵ میلیارد ریال بوده است

زگلدشت

#زگلدشت در ابان ۲۹۳ میلیارد ریال اذر با کمی افت ۲۸۴ میلیارد ریال شده است و دی به ۲۹۷ میلیارد ریال شده است
۱۰ ماهه ۲۵۷۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۱۴۳۳ میلیارد ریال بود

رمپنا

#رمپنا در آذر خیلی درامد خاصی شناسایی نکرده و ۱۸۳۸ میلیارد ریال بود در دی این عدد ۴۲۲۰ میلیارد ریال بود ۹ ماهه ۶۲۵۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد رسیده است . ۱۲۷۶۳۴ کل سال قبل درامد داشته است .

وبشهر

#وبشهر در دی ۲۰۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱,۰۸۸,۶۰۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قپیرا

#قپیرا با فروش ۱۲۰۴ میلیارد ریالی در آبان و ۱۱۳۳ میلیارد ریالی در آذر مواجه بوده است در دی این عدد ۱۵۲۶ میلیارد ریال بوده و جمعا ۶ ماهه ۴۶۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و عمده ان در این ۳ ماه است
به نظر ۶ ماهه جالبی را روانه بازار کند .

وسینا

تراز دی #وسینا مثبت است
سهم ۴۳۹۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۴۶۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .

فایرا

#فایرا ابان و اذر خوبی را داشت و ۹ماهه خوبی میزند
درپاییز در مهر ۸۳۰۷ میلیارد ریال بوده و ابان با جهش فروش به ۱۱۳۵۴ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۹۷۱۳ میلیارد ریال بود در دی این عدد ۹۱۴۳ میلیارد ریال بوده است
جمعا ۱۰ ماهه ۸۶۲۴۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۵۴۷۲۲ میلیارد ریال بوده است

نوری

#نوری مهر و ابان خوبی در فروش داشت اذر کمی کم شد ولی دی در حال بازسازی خود است
مهر بارشد ۷۸۲۸۹ میلیارد ریال بوده و آبان ۷۲۴۹۱ میلیارد ریال بوده . در اذر به ۵۲۹۸۹ میلیارد ریال رسید و دی به ۶۵۵۹۵ میلیارد ریال رسیده است .
جمعا ۱۰ ماهه ۵۷۸۹۰۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۲۷۹۶۷۳ میلیاردریال بود

وبهمن

#وبهمن در دی ۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱۷۳,۴۹۴
میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#کلر پارس

در دی با درامد ۵۰۲ میلیارد ریالی به عدد ۳۶۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و جمع۹ ماهه ۳۶۴۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۲۳۰۷ میلیارد ریال بود

کلوند

#کلوند روند خوبی در فروش گرفته است
مهر خوبی هم داشت و ۵۸۵ میلیارد ریال فروش زد در ابان به ۵۲۹ میلیارد ریال رسیده و اذر با رشد ۶۲۷ میلیارد ریال شد و دی ۵۲۹ میلیارد ریال بوده است
۱۰ ماهه ۴۸۹۵ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۲۹۵۹ میلیارد ریال بود

بسویچ

#بسویچ کمی روال و ثبات در فروش گرفته است سهمی که
مهر ۶۶۸ میلیارد ریال و ابان ۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشت در اذر به ۶۵۴ میلیارد ریال رسید و دی ۵۸۹ میلیارد ریال بوده است
۱۰ماهه ۶۰۰۸ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۳۸۱۵ میلیارد ریال است

واعتبار

#واعتبار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-180 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شجم

#شجم در مهر ۱۸۹۵ میلیارد ریال و ابان هم ۲۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و اذر ۲۵۹۳ میلیارد ریال و دی ۱۸۸۰ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ نیز کمی افزایش داشته است جمعا۴ ماهه ۸۸۳۴ میلیارد ریال شده است مدت مشابه این عدد ۷۳۲۵ میلیارد ریال بود

خکاوه

#خکاوه در دی کمی بهتر شد و ۱۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و اذر ۱۲۵۶ میلیارد ریال فروش بود ابان فقط ۳۸۵ میلیارد ریال فروخت .
۱۰ ماهه ۸۵۱۰ میلیارد ریال شده
مدت مشابه قبل ۱۸۸۲ میلیارد ریال بود

سیمرغ

#سیمرغ اولین ماه سال مالی با فروش ۱۴۴۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و باید منتظر ماه های بعد شرکت بود .

#کیسون

انعقاد قرارداد مهم
موضوع قرارداد: ECA بلوک سوم نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان
مبلغ قرارداد: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کسرا

#کسرا در دی ۳۰۳ و اذر ۲۹۰ ، ابان ۲۸۶ میلیارد ریال فروش داشت .
۱۰ ماهه این عدد ۲۶۳۹ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۱۵۴۹ میلیارد ریال است

خبهمن

#خبهمن در دی ۱۴۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱,۷۶۵,۱۱۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *