معاملات بورس کالا ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

روز یکشنبه اسلاک واکس توسط روانکارها عرضه شد که در برخی موارد تا ۲۲درصد رقابت شد. ارزش معاملات این کالا حدود ۱۰میلیارد تومان بود. پارافین واکس #شسپا مطابق گذشته ۲۵۵میلیون ريال معامله شد.

#شگویا نخ پلی استر را به طور متوسط ۳۶۰٫۴میلیون ريال فروخت.

#آهن_اسفنجی در غیاب محصولات #فسبزوار با رقابت تا ۴درصد مواجه شد و به ۹۰میلیون ريال هم رسید. قیمت پایه ۸۷میلیون ريال بود.

#بیلت #فایرا ۸۷۷٫۵میلیون ريال قیمت خورد که تحت تاثیر تقویت قیمت جهانی بود. #شمش این شرکت نیز به رکورد ۸۰۵٫۴ میلیون ريال رسید.

#شمش #روی توسط ذوب روی بافق (زیرمجموعه کروی)، #فاسمین #فسرب و #فرآور ۸۶۰-۸۷۳ میلیون ريال به فروش رسید.

#کاتد #مس #فملی ۲۳۷۲میلیون ريال معامله شد.

#کنور #گندله خود را ۳۵٫۵میلیون ريال به فروش رساند.

#تیرآهن #ذوب ۱۳۵-۱۴۶٫۵ میلیون ريال معامله شد و ارزش آن ۱۷میلیارد تومان بود.

#شاملا #سولفات_سدیم خود را ۲۷٫۵میلیون ريال به فروش رساند.

#لوبکات روند صعودی را ادامه داد و ۱۳۵٫۹میلیون ريال قیمت خورد.

#سیمان به میزان ۸۳۳هزار تن معامله شد. تیپ دو فله باز هم افزایش یافت و به ۴۱۸۱ هزار ريال رسید.

ولید هلالات

#گزارش_بازار  #بورس_کالا

روانکارها روانکارها  روانکارها 

روز یکشنبه اسلاک واکس توسط روانکارها عرضه شد که در برخی موارد تا ۲۲درصد رقابت شد. ارزش معاملات این کالا حدود ۱۰میلیارد تومان بود. پارافین واکس شسپا مطابق گذشته ۲۵۵میلیون ريال معامله شد.

شگویا نخ پلی استر را به طور متوسط ۳۶۰٫۴میلیون ريال فروخت.

آهن اسفنجی در غیاب محصولات فسبزوار با رقابت تا ۴درصد مواجه شد و به ۹۰میلیون ريال هم رسید. قیمت پایه ۸۷میلیون ريال بود.

بیلت فایرا ۸۷۷٫۵میلیون ريال قیمت خورد که تحت تاثیر تقویت قیمت جهانی بود. شمش این شرکت نیز به رکورد ۸۰۵٫۴ میلیون ريال رسید.

شمش روی توسط ذوب روی بافق (زیرمجموعه کروی)، فاسمین فسرب و فرآور ۸۶۰-۸۷۳ میلیون ريال به فروش رسید.

کاتد مس فملی ۲۳۷۲میلیون ريال معامله شد.

کنور گندله خود را ۳۵٫۵میلیون ريال به فروش رساند.

تیرآهن ذوب ۱۳۵-۱۴۶٫۵ میلیون ريال معامله شد و ارزش آن ۱۷میلیارد تومان بود.

شاملا سولفات_سدیم خود را ۲۷٫۵میلیون ريال به فروش رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *