دعبید

#دعبید اولین ماه سال مالی را با فروش و رشد نسبت به مدت مشابه آغاز کردو ۲۳۱۸ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به ۳۱۰۰ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۵۴۱۹ میلیارد ریال فروش زده است مشابه سال قبل عدد ۲۷۴۱ میلیارد ریال است

سپید

#سپید این ماه ها بالای ۳۰۰ بوده است ولی دی و بهمن حوالی ۲۸۳۲ و ۲۸۱۰ میلیارد ریال بود
در ابان به ۳۱۴۲ میلیارد ریال رسید و اذر ۳۱۷۶ میلیارد ریال شد و دی ۲۸۳۲ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به فروش ۲۸۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد ۱۴۷۱۸ میلیارد ریال بود

غشان

#غشان در بهمن با فروش ۵۰۵ میلیارد ریالی به عدد ۵۴۴۹ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۳۸۰۱ میلیارد ریال بود

کی بی سی

#کی_بی_سی در دی در اولین ماه سال مالی ۷۹۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است بهمن به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۱۶۵۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

سدشت

#سدشت اولین ماه سال مالی با فروش ۵۹۳ میلیارد ریالی مواجه بوده که ابان با کمی افت به ۲۰۱ میلیارد ریال رسید
اذر ۵۶۹ میلیارد ریال شد و دی ۵۸۲ میلیارد ریال بود بهمن به ۴۸۷ میلیارد ریال رسید
۵ماهه ۲۴۳۵ میلیارد ریال شده است . مدت مشابه این عدد ۱۱۳۰ میلیارد ریال بود.

ورنا

#ورنا در بهمن ۵۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۱۲۰,۸۱۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

بکام

#بکام در بهمن با فروش ۱۶۶ میلیارد ریالی به عدد ۳۵۶۴ میلیارد ریال رسیده است مشابه سال قبل ۳۸۲۸ میلیارد ریال است

مداران

#مداران در بهمن ۴۴۳ ، دی با ۱۶۱ میلیارد ریال فروش و درامد به عدد ۶۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل این عدد ۳۱۹۱ میلیارد ریال بود

سبزوا

#سبزوا تحصیل سند مالکیت زمین و اعیان کارخانه به مساحت ۸۳۸ر۴۵۳ر۱ متر مربع- پس از تفکیک و خارج کردن مشاعات سند تفکیکی شش دانگ کارخانه سیمان لار سبزوار(سهامی عام) به عرصه و اعیان صادر و به شرح پیوست جهت اطلاع سهامداران محترم و سرمایه گذاران ارسال می گردد

پکویر

#پکویر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۵۲۸میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش ۶۸۰,۷۴۶,۴۵۰ ریال بود در بهمن ۱۸۲۸ میلیارد ریال شده و رشد کرده است ۲ ماهه ۳۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است

سیدکو

مهم برای #سیدکو به استحضار می رساند طی نامه شماره ۰۰/۴/۱۷۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شرکت فرابورس درخواست پذیرش سهام شرکت تولیدی سیمان فیوزکوه در بازار فرابورس ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش مشروط شرکت مزبور از جمله برگزاری مجمع فوق العاده به منظور تبدیل قسمتی از سهام عادی به ممتاز با توافق و تصویب سهامداران عمده و سایر موارد… در بازار دوم فرابورس ایران موافقت گردید و مقرر نمود پیش از درج شرکت یا آغاز معاملات اقدامات مقتضی و مصوبات تعیین شده (مشروط) توسط هیئت محترم پذیرش صورت پذیرد. بدیهی است درج و عرضه شرکت مزبور منوط به انجام کلیه مصوبات هیئت محترم پذیرش توسط سهامداران عمده و ناشر می باشد.

دتوزیع

#دتوزیع در ابان ۷۶۷۹ میلیارد ریال و آذر ۷۵۱۶ میلیارد ریال بوده است در دی این عدد ۷۲۳۰ میلیارد ریال بود و بهمن ۷۹۶۷ میلیارد ریال شده است که گزارش خوبی است
۱۱ ماهه ۸۴۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

لوتوس

#لوتوس در اولین ماه سال مالی به درامد ۱۳۲۸ میلیارد ریالی رسیده است

شکام

#شکام در بهمن خب بود و ۲۰۹۰ میلیارد ریال فروش زد در دی ۱۷۳۳ و در اذر ۲۲۱۶ و در ابان ۲۰۴۲ میلیارد ریال فروش داشت
جمع فروش ۱۵۴۳۱ میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل ۷۵۵۰ میلیارد ریال بود

#استقلال #پرسپولیس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی:
پرسپولیس در فصل گذشته بین ٩ تا ١۴ میلیارد سودآوری داشته ولی استقلال ضرر کرده است

🔹هر دو باشگاه بین ٢۴٠ تا ٣٠٠ میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

🔹استقلال ١٩٨ میلیارد و پرسپولیس ١٩٣ میلیارد تومان مالیات قابل بخشش دارند که پیگیری لازم دارد؛ همچنین استقلال ٧۵ میلیارد و پرسپولیس ١٢٣ میلیارد بدهی مالیات قطعی دارند.

پدرخش

#پدرخش در بهمن با فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۸۸۶ میلیارد ریال رسیده است و ۱۱ماهه ۸۸۶ میلیارد ریال فروش داشت

شکلر

#شکلر در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۱۴ میلیارد ریالی رسیده است و در دی این عدد ۵۸۱ میلیارد ریال بوده و بهمن ۷۰۷ میلیارد ریال است و ۳ ماهه ۱۸۰۳ میلیارد ریال بود .

کویر

#کویر در ابان ۱۱۸۰۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۸۳,۱۹۳ ریال شد
در آذر هم فروش ۱۱۴۹۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۸۷,۳۵۲ ریال
در دی این عدد ۱۱۳۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۸۹,۹۹۳ ریال
حالا بهمن به فروش خوب ۱۳۳۵۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۷۶,۷۸۸ ریال شد
۱۱ ماهه فروش به ۱۱۲۲۱۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۷۲۲۹۵ میلیاد ریال است

شگل

#شگل ۲۵۰ ریال تقسیم کرد

دفارا

فروش #دفارا در ۳ ماهه اخیر صعودی بوده است.
مهر ۵۸۰ میلیارد ریال بوده است در ابان این عدد ۷۰۹ میلیارد ریال بود و اذر هم ۷۴۲ میلیارد ریال شد
در دی این عدد ۸۰۰ میلیارد ریال و بهمن با رشد ۹۳۵ میلیارد ریال شده است
۱۱ ماهه به ۶۶۷۲ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۶۴۰۲ میلیارد ریال بود

کتوکا

#کتوکا در بهمن ۷۷۰ و دی ۶۰۸ و آذر ۷۳۸ میلیارد ریال شد و ۱۱ ماهه ۷۳۰۱ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۴۷۵۸ میلیارد ریال بوده است

خمهر

#خمهر در بهمن ۲۰۷۵ و دی ۲۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۱۱ ماهه ۲۲۲۱۲ میلیارد ریال شد
مدت مشابه قبل ۱۱۵۳۸ میلیارد ریال است

تکشا

#تکشا در بهمن ۳۵ میلیارد ریال درامد داشت و جمعا ۱۱ ماهه به ۷۴۳ میلیارد ریال رسیده است

کالا

#کالا در بهمن با درامد ۴۱۷ میلیارد ریالی به عدد ۳۹۴۶ میلیارد ریال رسیده است و کل سال قبل شرکت ۲۶۱۲ میلیارد ریال بود

سیستم

#سیستم در اذر هم ۳۷۸ میلیارد ریال بوده و دی ۳۲۷ میلیارد ریال و بهمن ۳۶۶ میلیارد ریال بود است
۱۱ ماهه به ۳۵۷۹ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل عدد ۲۵۵۰ میلیارد ریال بود.

مرقام

به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی #مرقام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تعلیق می گردد.

خبهمن

#خبهمن تا بهمن ۱۷۶۵ میلیارد ریال سود مجامع شناسایی کرده است

قشیر

#قشیر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ادامه می یابد.

شیران

#شیران در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۴۹۲ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به ۴۶۳۸ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۸۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است.

شاراک

#شاراک دی و بهمن ماه خوبی داشت
سهم درمهر ۱۵۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۱۹۹۵۸ میلیارد ریال رسیده است در اذر این عدد ۱۷۸۶۵ میلیارد ریال بوده
در دی نیز به ۱۷۳۰۲ میلیارد ریال رسیده و بهمن ۱۸۴۵۲ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه ۱۸۴۶۶۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۹۶۶۸۲ میلیارد ریال بود

کزغال

#کزغال در خصوص تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت بدلیل برنامه اورهال، به استحضار می رساند تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی کارگاه استخراج W3 با پیگیریهای انجام شده ترخیص و نصب گردیده و برنامه اورهال تجهیزات معدنی به اتمام رسیده است و استخراج زغال سنگ خام از بزرگ ترین کارگاه معدنی این شرکت از تاریخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ آغاز گردیده است.

چکاپا

#چکاپا دریافت مجوز تاسیس جدید برای شرکت پارس طبیعت سلولز بر اساس افزایش ظرفیت ناشی از واردات چهار دستگاه ماشین آلات جدید به کارخانه . لازم به ذکر است با توجه به اینکه دستگاه های فوق در مرحله نصب می باشند اثرات سود و زیان ناشی از این مهم قابل پیش بینی نمی باشد .

ومهان

#ومهان تا بهمن ۹,۸۳۴,۴۷۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

آپ

#آپ خطی پیش میرود بهمن ۵۳۹۶ ، دی ماه ۵۴۰۲، آذر ۵۴۱۵ و آبان ۵۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۱ماهه ۵۹۳۸۱ میلیارد ریال شده است
کل سال قبل ۶۲۰۹۵ میلیارد ریال بود

نوری

#نوری در بهمن برگشت خوبی در فـروش زد تا زمستان خوبی را ثبت کرده باشد
مهر ۷۸۲۸۹ میلیارد ریال بوده و آبان ۷۲۴۹۱ میلیارد ریال بوده . در اذر به ۵۲۹۸۹ میلیارد ریال رسید و دی به ۶۵۵۹۵ میلیارد ریال رسیده است .
در بهمن با فـروش خوب ۸۳۶۶۷ میلیارد ریالی در ۱۱ ماهه به ۶۶۶۶۰۵ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه ۳۲۵۷۵۵ میلیاردریال بود

حسینا

#حسینا در اذر خوب عمل کرد و ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشت ولی دی با افت ۷۵۴ میلیارد ریال شد در بهمن دوباره با رشد ۱۰۷۸ میلیارد ریال درامد داشت
۱۱ ماهه ۹۶۳۱ میلیارد ریال فـروش داشت
کل سال قبل شرکت ۸۵۰۳ میلیارد ریال بوده است

چدن

#چدن و فسازان را باید با هم دید فروش سهم ۲ ماه است بهتر شده :
در مهر ۴۸۹ میلیارد ریال بوده است و ابان ۴۶۹ میلیارد ریال در اذر هم برهمین منوال رفته و فروش ۴۸۱ میلیارد ریال بود
در دی ۵۱۶ میلیارد ریال بوده است و بهمن ۶۰۰ میلیارد ریال شده است
سهم۱۱ ماهه ۵۲۵۷ و ۱۱ ماهه قبل ۲۵۶۹ میلیارد ریال بود

کاوه

#کاوه بهمن خوبی داشت
در اذر با فروش ۱۶۶۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۱۴۴,۹۲۹,۵۹۱ ریال و فروش ۷۰ هزار تن
در دی با فروش ۱۶۹۸۷ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فـروش ۱۳۹,۶۱۳,۶۳۸ ریال و ۷۶ هزار تن صادر کرده است
در بهمن با فروش ۱۹۸۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۱۱۸ هزار تن با نرخ ۱۳۱,۴۴۰,۴۲۴ ریال بوده
جمعا ۱۱ماهه ۱۶۹۲۹۷ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۱۱۷۹۴۸ میلیارد ریال بوده است

شیراز

#شیراز سهمی که در دی ۸۲۱۸ میلیارد ریال بود و صادرات نداشت و داخل فروخته است در بهمن هم ۱۱۰۶۰ میلیارد ریال فروش داشت ۲۹ هزار تن با نرخ ۱۰۴,۱۱۰,۸۱۶ ریالی فروخنه است
آذر با فروش ۱۳۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۱۲۱,۰۳۵,۳۶۵ ریال بوده و عجیب است افت کرده !!

جمع فروش ۱۰۷۳۳۶ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۶۴۶۸۵ میلیارد ریال

دتماد

#دتماد نوسان زیادی در فروش داشته
مهر با افت ۵۱۰ میلیارد ریال بوده است و ابان به ۷۴۹ میلیارد ریال رسید اذر ۷۲۱ میلیارد ریال شده و دی ۱۰۳۲ میلیارد ریال بوده در بهمن با کمی افت ۸۸۰ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه ۹۱۱۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد ۷۰۷۹ میلیارد ریال بوده است

سپاها

#سپاها بهمن خوبی را دارد و ۱۴۸۵ میلیارد ریال فروش زد
سهم در اولین ماه سال مالی در مهر ۹۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۷۲۹ میلیارد ریال فروش رسیده است در اذر این عدد ۱۱۷۱ میلیارد ریال شده و دی ۱۲۹۷ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۵۶۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۳۳۱۲ میلیارد ریال بوده است

داسوه

#داسوه ۲ ماهه اخیر خوبی داشت و بهمن ۴۶۱ و دی به ۵۴۲ میلیارد ریال رسیده است
سهم فروشش در اذر ۵۷۱ میلیارد ریال بود
جمع فروش ۱۱ماهه ۵۱۲۳ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه قبل ۳۰۸۴ میلیارد ریال بوده است

حپارسا

فروش #حپارسا در اذر به ۳۸۲ میلیارد ریال رسیده است و و دی ۳۶۴ میلیارد ریال بوده در بهمن هم همین حوالی ۳۶۹ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۱۹۳۸ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بو

شپاس

#شپاس دی و بهمن خوبی داشت و در بهمن هم ۸۳۲۴ میلیارد ریال فروش زد در دی ماه فروش بسیار خوبی داشته و ۹۰۷۱میلیارد ریال فروش داشته است
در اذر ۷۴۰۱ و در ابان با فروش ۶۹۲۳ میلیارد ریالی به عدد ۷۲۹۲۶ میلیارد ریال رسیده است . سال قبل این عدد ۴۱۹۸۲ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در آذر ۲۰۵ میلیارد ریال بود در دی با کاهش به ۱۲۰ میلیارد ریال رسید در بهمن این عدد ۱۴۵ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۵۴۸ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل ۹۹۹ میلیارد ریال بوده است

خشرق

#خشرق در بهمن ۱۱۱۱ و دی ۱۰۸۰ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر ۱۲۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع جمع ۱۱ ماهه ۱۲۸۰۲ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۱۰۵۵۰ میلیاردریال بود

تنوین

#تنوین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فرعی کارگزاری تامین سرمایه نوین برگزار که طی آن مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال تقسیم سود مصوب گردید که از مبلغ فوق حدود ۱۶۷٫۵۰۰ میلیون ریال در دفاتر شرکت تامین سرمایه نوین تحت عنوان درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها ثبت می گردد .

ذوب

#ذوب بعد از گزارش ۹ماهه ان ذوب سابق نشد …
#ذوب فروش خوبی میزند ولی به سود قوی نمیرسد در بهمن ۳۱۲۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۱۲۶,۲۲۷ریال بود
در دی ماه به فروش ۳۱۵۶۳میلیارد ریالی با نرخ فروش ۱۴۲,۸۳۸,۸۱۸ ریالی رسیده است
سهمی که در اذر فروشش به ۳۱۲۹۴ میلیارد ریال رسیده بود
۱۱ ماهه به ۳۱۶۸۲۲میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل عدد ۱۷۵۷۵۴ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *