بورس کالا

معاملات

روز چهارشنبه، استایرن منومر #پارس ۳۲۳میلیون ريال معامله شد.

اسید استیک #شفن ۱۶۷میلیون ريال و الکیل بنزن خطی #شیران ۴۲۹میلیون ريال معا مله شدند.

آروماتیک سنگین #نوری دیگر محصولی بود که روی رینگ رفت و ۲۴۶میلیون ريال قیمت خورد. بنزن #بوعلی نیز ۲۵۹میلیون ريال معامله شد.

روغن موتورهای #شسپا ۲۹۰-۲۹۵ میلیون ريال معامله شدند.

قیمت پایه سیمان تیپ دو فله همچنان ۴۵۶۵هزار ريال بود.

#شمش_آلیاژی #فایرا رکوردهای جدیدی زد و به طور متوسط ۱۰۶۲میلیون ريال معامله شد که فاصله خوبی نسبت به شمش خالص داشت.

#شمش #فاسمین رکوردهای جدیدی زد و ۱۰۴۷میلیون ريال قیمت خورد.

کریستال ملامین #شاروم #خراسان ۵۷۳میلیون ريال قیمت خورد.

میانگین محصولات #ذوب نیز ۱۵۴میلیون ريال گزارش شد.

ولید هلالات

#گزارش_بازار

برای دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری و استفاده از سامانه آنلاین معاملات بورس و خرید و فروش سهام ، و همچنین ثبت نام در سامانه سجام ، به وبسایت www.kargozari.org مراجعه نمایید. با سامانه فارابیکسو ، شما به صورت همزمان می توانید در بازار آتی سکه ، زعفران و بورس اوراق بهادار معاملات آنلاین انجام دهید.

روز چهارشنبه، استایرن منومر پارس ۳۲۳میلیون ريال معامله شد. اسید استیک شفن ۱۶۷میلیون ريال و الکیل بنزن خطی شیران ۴۲۹میلیون ريال معامله شدند. آروماتیک سنگین نوری دیگر محصولی بود که روی رینگ رفت و ۲۴۶میلیون ريال قیمت خورد. بنزن بوعلی نیز ۲۵۹میلیون ريال معامله شد. روغن موتورهای شسپا ۲۹۰-۲۹۵ میلیون ريال معامله شدند.

قیمت پایه سیمان تیپ دو فله همچنان ۴۵۶۵هزار ريال بود. شمش آلیاژی فایرا رکوردهای جدیدی زد و به طور متوسط ۱۰۶۲میلیون ريال معامله شد که فاصله خوبی نسبت به شمش خالص داشت. شمش فاسمین رکوردهای جدیدی زد و ۱۰۴۷میلیون ريال قیمت خورد. کریستال ملامین شاروم خراسان ۵۷۳میلیون ريال قیمت خورد. میانگین محصولات ذوب نیز ۱۵۴میلیون ريال گزارش شد.

برای دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری و استفاده از سامانه آنلاین معاملات بورس و خرید و فروش سهام ، و همچنین ثبت نام در سامانه سجام ، به وبسایت www.kargozari.org مراجعه نمایید. با سامانه فارابیکسو ، شما به صورت همزمان می توانید در بازار آتی سکه ، زعفران و بورس اوراق بهادار معاملات آنلاین انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *