سشرق

#سشرق در ۳ماهه ۲۹۶ ریال و ۶ ماهه ۴۲۱ ریال سود محقق کرده است. ۳ ماهه ۹۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۳۴ و سود خالص ۱۱۱۶ میلیارد ریال بود

دیران

#دیران ۳ ماهه ۲۴۶ ریال سود محقق کرده است که ۳۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

غگل

#غگل در ۳ماهه ۷۵ ریال سود هر سهم داشته و ۶ ماهه ۱۷۱ ریال
سهم در ۳ماهه ۵۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۳۰۸ و سود خالص ۱۰۴۲ میلیارد ریال بود

ثمسکن

#ثمسکن در ۳ ماهه ۱۶ریال سود محقق کرده است

وغدیر

سرمايه گذاري اعتضاد غدير از زیر مجموعه های #وغدیر در ۶ ماهه به سود ۴۵۹۰ میلیارد ریالی رسیده که مشابه سال قبل ۱۶۰۹ میلیارد ریال بود

سمازن

#سمازن در ۳ ماهه ۴۲۸ ریال سود محقق کرده است ۱۱۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .

پکویر

#پکویر در ۳ ماهه ۲۰۱ ریال سود محقق کرده است و ۸۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

فارس

#فارس در ۹ماهه ۶۷ ریال سود محقق کرده است و باید سهم را ۱۲ماهه دید

سفار

#سفار در ۱۲ماهه ۴۵۹۸ ریال سود محقق کرده است . در۹ماهه ۳۳۷۶ ، ۶ ماهه ۲۲۹۲ ریال سود محقق کرد و ۳ ماهه ۱۰۲۶ ریال سود محقق کرده بود

گوهران

#گوهران در ۳ماهه به سود ۳۹۶ ریالی رسیده است .

ثالوند

#ثالوند ۳ ماهه با سرمایه جدید ۴۶ ریال و ۶ ماهه ۱۸۳ ریال سود محقق کرده است

وزمین

#وزمین از ۸۲ رقبه املاک مذکور، فروش یک ملک ( ردیف۸۰ ) بصورت قطعی طی صورتجلسه کمیته معاملات و قرارداد منعقده انجام شده است و بقیه املاک بدلیل عدم دریافت پیشنهاد یا توافق صورت گرفته اقدامی جهت آنها انجام نشده است. بهای فروش ملک ردیف ۸۰ – ۲۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بهای تمام شده ۸،۰۸۰،۱۵۰،۰۰۰ و سود حاصل از فروش ۱۴،۷۱۹،۸۵۰،۰۰۰ ریال میباشد

پرداخت

#پرداخت در ۳ ماهه ۳۹۱ ریال و ۶ماهه ۸۸۱ ریال و ۹ماهه ۱۳۲۶ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه این عدد به ۱۶۵۱ ریال رسیده است
۹ماهه سود عملیاتی ۴۸۴۹ و سود خالص ۳۹۷۸ میلیارد ریال بود و ۱۲ماهه سود عملیاتی ۶۰۱۳ و سود خالص ۴۹۵۳میلیارد ریال است

ثشاهد

#ثشاهد در ۹ماهه به سود ۱۵۷ ریالی رسیده است باید منتظر گزارش های تلفیقی و ۱۲ماهه سهم بود

ودی

بانک #ودی به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم می رساند ،پیرو اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شرکت های بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی و تولید نیروی برق دماوند در تاریخ مقرر (۱۴۰۱/۰۱/۲۸) برگزار گردیدو هیچ معامله ای در سهام های شرکت های فوق صورت نپذیرفت

ولغدر

#ولغدر ۳ماهه ۹۷ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است که سود خالص۵۱ میلیارد ریال و سود عملیاتی۵۶ میلیارد ریال بوده است

وامید

#وامید در ۱۲ماهه به سود ۱۱۰۱ ریالی رسیده است .
درآمد سود سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین بدلیل برگزاری مجمع عمومی آن شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱، شناسایی نگردیده لذا گزارش حاضر بدون احتساب درآمد سود سهام شرکت مزبور تهیه گردیده است و اثرات احتساب سهم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از سود سهام مصوب شرکت سنگ آهن گهر زمین در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ منعکس خواهد گردید. لازم به توضیح است میزان مالکیت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از سهام منتشره شرکت سنگ آهن گهر زمین در تاریخ تهیه این گزارش ۲۶.۲۸ درصد بوده و سود خالص تلفیقی و اصلی آن شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ترتیب مبلغ ۱۰۸,۳۷۶,۵۱۱ میلیون ریال و ۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱ میلیون ریال می باشد

ارفع

#ارفع و شفاف سازی مصوبه اخیر
پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وضع عوارض صادراتي بر محصولات زنجيره فولاد به استحضار می رساند احتراماً، عطف به بخشنامه شماره۶۰/۲۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ وزارت محترم صمت درخصوص عوارض صادراتي بر محصولات فولادي ، به استحضار مي رساند در صورت حفظ قيمت هاي جهاني محصولات فولادي و پيش بيني صادرات ۲۷۰٫۰۰۰ هزار تن شمش فولادي در سال ۱۴۰۱ به نرخ هر تن ۷۰۰ دلار و نرخ تسعير ۲۴۶٫۰۰۰ريال، درصورت اعمال عوارض ۱۷%(براساس جدول پلکاني)، سبب افزايش هزينه هاي اين شرکت به مبلغ ۷٫۹۰۳٫۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال طبق محاسبه ذيل ميگردد.۷٫۹۰۳٫۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۷%*۲۴۶٫۰۰۰*۷۰۰*۲۷۰٫۰۰۰

دزهراوی

#دزهراوی در ۱۲ماهه به سود ۲۳۱ ریالی رسیده است .دزهراوی در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۳ ریالی رسیده است و ۹ماهه با رشد سود این عدد ۲۲۱ ریال بود.

غصینو

#غصینو خط بیسکویت بهره برداری شده به منظور جایگزینی با یکی از خطوط قدیمی کارگاه بیسکویت خریداری شده است از آنجا که خط مزبور از تکنولوژی جدیدتری برخوردار می باشد لذا ظرفیت تولید روزانه آن نسبت به خط قبلی ۵ تن افزایش می یابد.

شفاف سازی #غمینو
بهره برداری از یکی از دو خط جدید بیسکویت

خط بیسکویت بهره برداری شده به منظور جایگزینی با یکی از خطوط قدیمی کارگاه بیسکویت خریداری شده است از آنجا که خط مزبور از تکنولوژی جدیدتری برخوردار می باشد لذا ظرفیت تولید روزانه آن نسبت به خط قبلی ۵ تن افزایش می یابد.

ساینا

#ساینا در ۳ ماهه به زیان ۱۴۰ریالی به ازای هر سهم رسیده است و اندک سود عملیاتی داشته و با هزینه های مالی زیان ده شده و ۱۳ میلیارد ریال زیان دارد

فباهنر

#فباهنر پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صمت مبني بر وضع عوارض براي صادرات کالاها مبنی بر . به استحضار می رساند وفق بخشنامه شماره ۶۰/۲۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت، نحوه اجراي بخشنامه مذبور داراي ابهاماتي است، لذا به دليل عدم انطباق اسم محصولات صادراتي اين شرکت با ليست ارائه شده در بخشنامه مذکور مي بايست استعلاماتي از مراجع ذي صلاح اخذ گردد. با عنايت به اين مورد امکان براورد آثار اين بخشنامه بر درآمد و سودآوري اين شرکت فراهم نيست. بديهي است پس از روشن شدن ابهامات نسبت به اعلام تاثيرات ناشي از وضع عوارض صادرات بر سود شرکت اقدام خواهد شد.

کفرا

#کفرا به منظور شفاف سازی علت نوسان قیمت سهام، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۸۶۹۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ از شرکت درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشا اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس مذبور را نموده است
لکن به رغم پیگیری های انجام شده از ناشر، اطلاعات درخواست شده ظرف مهلت مقرر ارایه نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

ونیکی

#ونیکی در ۳ ماهه گزارش جالبی داده است و ۴۶۰ ریال سود در ۳ماهه محقق کرده است .باید منتظر گزارش های بعدی و ۱۲ماهه شرکت بود

سهگمت

#سهگمت در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۴۶۳۱ ریال و در سود اصلی نیز این عدد ۴۰۹۴ ریال بوده است .

آریا

#آریا در پایان مجمع سالانه شرکت آریاساسول به ازای هر سهم ۹۴۰ تومان سود تقسیم شد.

حپارسا

#حپارسا در۶ ماهه ۲۹۲۸ ریال و ۳ ماهه به سود ۱۲۷۸ ریالی رسیده است .
در ۳ماهه سهم ۴۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۸۴۲ و سود خالص ۷۳۱ میلیارد ریال شده است

سصوفی

#سصوفی در ۱۲ماهه به سود ۲۵۴۵ ریالی رسیده است
در ۹ماهه ۲۰۹۵ ریال و ۶ ماهه با عدد خوب ۱۳۹۳ ریال و ۳ ماهه ۴۵۸ ریال سود محقق کرده بود

کاسپین

#کاسپین ساخت پروژه های بهسازی پنج خط آمپول و ایجاد خط تولید پریفیلد شرکت منطبق با اصول GMP به اتمام رسیده و قابل بهره برداری می باشد.

رمپنا

شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا – پرتو از زیر مجموعه های #رمپنا در سال مالی خود به سود ۱۰۱۲ میلیارد ریالی رسیده است .

کهمدا

#کهمدا در۹ ماهه ۹۹۶ ریال ، ۶ماهه ۶۸۸ و ۳ ماهه ۲۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است
در۳ماهه ۱۰۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد.
در ۶ماهه ۲۰۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ماهه ۱۹۸۱ میلیارد ریال بود.
در ۹ماهه ۳۱۳۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

فلات

#فلات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ درمحل شهرک غرب، بلوار فرحزادي، انتهاي خيابان سپهر، پلاک ۲۰۶ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

سهگمت

صنايع سيمان نهاوند از زیر مجموعه های #سهگمت در ۱۲ماهه به سود ۸۱۴ میلیارد ریالی رسیده است

کاذر

#کاذر در ۱۲ ماهه ۱۱۲۴ و ۹ ماهه ۸۹۴ ریال سود محقق کرده است . ۶ ماهه ۶۷۳ و ۳ ماهه ۳۶۲ ریال سود هرسهم بوده است .
در ۳ ماهه ۳۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۰میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه به ۶۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۱ میلیارد ریال سود خالص رسیده است .۹ ماهه سود عملیاتی ۸۵۱ و سود خالص ۷۱۸ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه نیز سود عملیاتی به ۱۰۳۶ و سود خالص ۹۰۳ میلیارد ریال بوده

بالبر

#بالبر ۳ ماهه ۱۲ریال و ۶ماهه ۲۱۴ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ ماهه ۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و حوالی ۴۰۰ میلیون تومان سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۶۸ و سود خالص ۶۷ میلیارد ریال بود

سدشت

#سدشت در ۳ ماهه به سود ۴۰۰ ریالی رسیده بود و ۶ ماهه ۷۶۱ ریال بود
سهمی که ۵۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۰۰۰میلیارد ریال شد و سود خالص ۸۹۸ میلیارد ریال بود

تبرک

#تبرک پیرو الزامات هیات پذیرش فرابورس مبنی بر انتقال فقط در طبقات ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ برند تبرک مربوط به محصولات روغن خوراکی و محصولات آردی (کیک ، کلوچه و بیسکوئیت) به شرکت نوش پونه مشهد جهت انتقال به بازار بالاتر این طبقات واگذار گردید.

تفارس

#تفارس به سود رسیده و در ۱۲ماهه ۲۷۶ میلیارد ریال سود خالص داشت
به استحضار استفاده کنندگان محترم از اطلاعات و صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت تامین سرمایه خلیج فارس می رساند ۱- این شرکت در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۰ تاسیس گردیده است و صرفا جهت تکمیل فرمها به دلیل محدودیت در نظر گرفته شده، اقلام مقایسه ایی به مبلغ یک ریال لحاظ نموده است. ۲- درآمد عملیاتی منظور شده مربوط به سود سپرده بانکی می باشد.۳- مبلغ سرمایه شرکت با توجه به اینکه شرکت در سال ۱۴۰۰ تاسیس و سرمایه آن تماما توسط موسسین و سهامداران تامین گردیده است و در فرمهای فوق در خصوص سرمایه اولیه ردیفی در نظر گرفته نشده به ناچار در ردیف افزایش سرمایه در فرمهای صورت جریان وجوه نقد و تغییرات حقوق مالکانه ثبت شده است

کفپارس

#کفپارس در ۳ ماهه به سود ۱۲۸ ریالی به ازای هرسهم رسیده که مدت مشابه ۵۱ ریال بود . سهم ۳ ماهه ۲۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

شپدیس

#شپدیس در ۶ ماهه به سود ۱۶۴۸۶ ریالی رسیده است در ۳ ماهه به سود ۹۳۸۵ ریالی رسیده بود و فروش ۳ ماهه دوم کمتر بود و به تبع ان سود کمتر
در ۳ ماهه به سود عملیاتی ۵۴۱۵۷ و سود خالص ۵۶۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده بود ۶ ماهه سود عملیاتی ۹۳۸۲۹ و سود خالص ۹۸۹۱۴ میلیارد ریال بود

ولشرق

#ولشرق در ۳ ماهه به سود ۲۲ ریالی رسیده است ۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

فزرین

#فزرین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-248 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *