ساوه

#ساوه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجموعه ورزشي تلاش واقع در تهران – خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم -نرسيده به پارک وي-خيابان استقلال برگزار میگردد

سدور

#سدور در ۱۲ماهه ۴۳۶ ، ۹ماهه ۴۷۳ و ۶ ماهه ماهه ۱۲۵ریال سود داشت

غدشت

#غدشت در ۳ماهه به سود ۱۶۶ ریالی رسیده است و ۱۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۳۱۰ ریال محقق کرد سود عملیاتی ۲۶۲ و سود خالص ۲۱۱ میلیارد ریال بوده
در۹ماهه به سود ۵۴۲ ریالی رسیده و ۳۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

شوینده

#شوینده در ۳ ماهه به سود ۲۲۸ ریالی رسیده است باید سهم را در گزارش ۱۲ماهه دید

ثاخت

#ثاخت برخلاف ۶ ماهه سال قبل امسال در ۶ماهه ۲۳ ریال سود محقق کرده است

سپ

#سپ با سرمایه قدیم در ۳ ماهه به سود ۳۰۳ ریالی رسیده است و ۹۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

قنیشا

#قنیشا ۶ماهه با سرمایه قدیم به سود ۵۳۶ ریالی رسیده است

سیمرغ

#سیمرغ در ۳ماهه ۱۱۳۷ ریال سود محقق کرده است که ۷۰ درصد بیشترازمدت مشابه قبل است
سهم ۱۳۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۱۴۷۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

وبهمن

#وبهمن ۳ ماهه به سود ۲۴۳ ریالی رسیده است

ثغرب

#ثغرب در ۶ ماهه به سود ۲۵ ریالی رسیده است .

سابیک

#سابیک که به زودی راهی بازار می شود در ۱۲ماهه به سود ۱۵۸۵ ریالی رسیده است

وبیمه

#وبیمه ۶ ماهه به سود ۵۷ ریالی رسیده است

واتی

#واتی بعد از مجمع شیران سود شناسايي می‌کند در هرصورت ۳ماهه ۲۲۳ ریال سود محقق کرده است

حکشتی

#حکشتی به نظر نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد در ۹ماهه با شناسایی زیان ۱۷۵۸ ریالی به ازای هرسهم مواجه بوده که ناشی از رشد زیان سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی است

ریشمک

#ریشمک در ۳ماهه به سود ۲۱ریالی به ازای هرسهم رسیده است

چافست

#چافست با سرمایه قدیم در ۶ماهه به سود ۱۲۳ ریالی رسیده است و ۱۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

دعبید

#دعبید در ۳ ماهه به سود ۴۹۳ ریالی رسیده و ۳۶۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

غدام

#غدام دراین ۳ ماهه در مقایسه با ۳ماهه قبل رشد سود عملیاتی داشته و ۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵ میلیارد ریال سود خالص و ۱۶۲ ریال سود محقق کرده است

سکرد

#سکرد در ۳ماهه ۱۴۸ ریال و ۶ماهه ۲۰۷ ریال محقق کرده است که در ۳ماهه ۳۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۵۷ و سود خالص ۴۵۴ میلیارد ریال بوده

وتوسم

#وتوسم رشد خوبی در سود ۳ماهه نسبت به ۳ماهه قبل داشته و با سرمایه جدید ۳۰۸ ریال سود محقق کرده است

پردیس

#پردیس ۳ماهه با سرمایه جدید ۲۷۶ ریال سود محقق کرده است

لازما

#لازما بهبود عملکرد را داشته و در ۶ ماهه به سود ۳۰۹ ریالی رسیده که ۱۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

غبشهر

#غبشهر رشد فروش داشته ولی دراین ۳ماهه با رشد بهای تمام شده نسبت به ۳ماهه سال قبل با کاهش حاشیه سود مواجه بوده است و در نهایت ۳ماهه ۴۰ ریال سود محقق کرده است که ۱۶۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

سپاها

#سپاها در ۳ماهه ۴۳۸ ریال و ۶ماهه ۹۲۵ ریال سود محقق کرده است که در ۳ماهه ۸۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۷۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۹۴۴ و سود خالص ۲۲۶۷ میلیارد ریال بود

اتکای

#اتکای ۳ماهه ۱۰۳ ریال سود محقق کرده است مشابه قبل ۸۴ ریال بود

ثامید

#ثامید ۳ماهه ۲۹۶ ریال سود به‌ ازای هرسهم محقق کرده است

پارسان

#پارسان راباید ۱۲ماهه دید سهمی که ۶ماهه ۶۰ ریال محقق کرده است
سال مالي اکثر شرکتهاي تابعه و وابسته گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، اسفند ماه ۱۴۰۰ به پايان رسيده است و فرصت برگزاري مجامع عادي ساليانه شرکت هاي مزبور از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه ۱۴۰۱ مي باشد. در زمان انتشار اين گزارش، مجامع شرکت هاي تابعه و وابسته هنوز برگزار نشده است و به همين دليل سهم پارسيان از سود شرکتهاي مزبور قابل شناسايي نمي باشد. بديهي است که تا زمان تهيه صورتهاي مالي ۶ماهه حسابرسي شده، اغلب مجامع شرکتهاي تابعه برگزار خواهد شد و طبق استانداردهاي حسابداري سهم از سود سهام مصوب مجامع شرکت هاي مربوطه قابل شناسايي خواهد بود.

۲- اقلام مقايسه اي مربوط به دوره مياني ۶ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹، حسابرسي شده و مربوط به زمان بعد از برگزاري مجامع شرکتهاي تابعه و وابسته اي است که سال مالي آنها منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بوده است. به عبارتي در اقلام مقايسه اي مزبور سهم پارسيان از سود شرکتهاي تابعه و وابسته شناسايي شده است، بنابراين در حال حاضر و قبل از برگزاري مجامع شرکتهاي تابعه و وابسته تا پايان تيرماه ۱۴۰۱، قابليت مقايسه اقلام وجود ندارد.

۳- عملکرد واقعي شرکت بايستي با توجه به نوع فعاليت آن (سرمايه گذاري) تحليل گردد

دی

سرمايه گذاري دستاورد دي از زیر مجموعه های بیمه #دی در ۱۲ماهه به سود ۱۱۱ میلیارد ریالی رسیده است

شپارس

#شپارس ۶ماهه ۱۷۷ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده است. رشد هزینه های مالی یکی از دلایل این زیان است

ساروج

#ساروج افت سود داشت و ۳ماهه ۸۹ ریال محقق کرده است که سود عملیاتی ۱۵۷ و سود خالص ۱۱۹ میلیارد ریال بود

کیمیا

#کیمیا ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-211 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

گکوثر

#گکوثر آرام آرام از زیان خارج می شود . سال ۱۴۰۰ را با ۱۳ ریال سود و تحقق ۴۹ میلیارد ریال سود خالص به پایان برد

شپاکسا

#شپاکسا هم زیان داشت و ۳ماهه ۵۱۶ ریال زیان به ازای هرسهم شناسایی کرده است که ۲۴۸ میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد و ۵۵۷ میلیارد ریال زیان خالص

آریا

سرمايه گذاري پارس #آريان سود خاصی را شناسایی نکرده و در توضیح نوشته اين شرکت سود سهام شرکتهاي تابعه و وابسته خود را براي سال جاری بر اساس استاندارد حسابداري شماره ۳ و ۵ (طبق روال سنوات گذشته)، پس از برگزاري مجامع شرکتهاي مذکور شناسايي مي نمايد. و این امر در مقایسه اطلاعات فوق باید مد نظر قرار گیرد.

غویتا

#غویتا در۳ماهه ۱۰ریال سود محقق کرده است و ۳۵ میلیارد ریال سود خالص و سود عملیاتی داشته است

کگهر

#کگهر در ۳ماهه به سود ۱۶۶۳ ریالی رسیده و ۳۷۰۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۵۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۵۹۰۹ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی محقق کرده است

تنوین

#تنوین در ۱۲ماهه سود اصلی ۶۲۴ و سود تلفیقی ۶۰۲ ریال سود محقق کرده است .

فسبزوا

#فسبزوا در ۳ ماهه به سود ۲۲۱ ریالی رسیده و ۵۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

بکاب

#بکاب در ۳ماهه ۱۴۹ ریال و ۶ ماهه ۵۳۰ ریال سود محقق کرده است .

ملت

#ملت به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تعلیق می گردد.

کتوکا

#کتوکا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس جاده اختصاصي فولاد مبارکه-جنب درب اصلي شرکت فولاد مبارکه-سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار میگردد

وساپا

#وساپا در خصوص آگهی شناسایی و فراخوان سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی و ساخت پروژه ایزد شهر به استحضار می رساند راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ پاکت ها بازگشایی گردید و ۵ سرمایه گذار پیشنهادات خود را در خصوص آگهی مذبور ارائه نمودندکه پس از بررسی کارشناسی در خصوص قابلیت اجرا از لحاظ فنی ، مهندسی و مالی و همچنین بررسی اهلیت پیشنهاد دهندگان ، حداکثر ظرف مهلت یکماه نسبت به اعلام نتیجه نهایی اقدام خواهد گردید.

قشهد

#قشهد در ۶ماهه به سود ۱۴۴۲ ریالی رسیده است

وشهر

با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی #وشهر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تعلیق می گردد.

زشگزا

#زشگزا بهسازی ، نوسازی و افزایش ظرفیت گاوداری از ۲۵۰۰ به ۳۰۰۰ راس دام مولد افزایش حدود ۳۰۰۰ تن شیر در سال – افزایش تعداد ۲۰۰ راس گوساله نر

شجم

#شجم در ۳ ماهه ۴۰۳ ریال محقق کرده است که ۲۷۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۱۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه ۶۴۲ ریال سود محقق کرده و ۴۳۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

اپال

در پایان جلسه مجمع #اپال به ازای هر سهم ۱۶۸ تومان سود نقدی تقسیم شد.

دبالک

#دبالک در ۳ماهه به سود ۲۶۲ ریالی رسیده است و ۲۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

مرقام

#مرقام ۳ ماهه ۲۴۷ ریال زیان محقق کرده بود در ۶ماهه به سود ۲۵۵ ریالی رسیده هر چند هنوز ۸۱ میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد و با سود غیرعملیاتی به این عدد رسیده است

دبالک

#دبالک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي سالن رازي برگزار میگردد

بایکا

#بایکا در ۳ماهه به سود ۴۶ ریالی رسیده و ۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

سفار

#سفار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد استاد مطهري-بعد از خيابان قائم فراهاني- پلاک ۳۳۴- سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي ايران برگزار میگردد.

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *