غویتا

#غویتا در خصوص داد خواست ابطال افزایش سرمایه شرکت روغن نباتی گلناز به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی تهران حکم به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی) و صورتجلسه افزایش سرمایه به نفع شرکت ویتانا صادر گردیده است.

سبزوا

#سبزوا اخذ و سند مالکیت املاک خریداری شده در سنوات قبل به متراژ ۱۶۵ متر واحد تجاری و ۱۰۱ متر نیم طیقه در ملک مذکور تماما” با کاربری تجاری

بسویچ

#بسویچ در فروردین با فروش ۴۴۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه سال قبل ۳۴۹ میلیارد ریال بوده است

خچرخش

#خچرخش در فروردین با فروش ۱۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۹ میلیارد ریال بود

لخزر

#لخزر در اسفند ۱۴۷۳ و فروردین ۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۰۴ میلیارد ریال بود

پارتا

#پارتا در فروردین با فروش ۱۰۳۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و مدت مشابه قبل این عدد ۹۶۰ میلیارد ریال بود

وپویا

#وپویا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه الزهرا (سالن همايش نور) برگزار میگردد

کخاک

#کخاک در فروردین ۲۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۳۱,۰۱۷,۸۷۴ ریال است .

خراسان

#خراسان فروردین با فروش ۴۸۶۹ میلیارد ریالی و نرخ صادرات ۱۳۳,۷۳۲,۹۱۳ ریالی مواجه بوده است .

شاملا

#شاملا در فروردین کم فروغ تر ظاهر شد و ۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۹۰ میلیارد ریال بود

شلعاب

#شلعاب در فروردین با فروش ۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است

#شلعاب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به پارک وي- سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد

حفارس

#حفارس در فروردین با فروش ۱۲۱۰ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و کل سال قبل این عدد ۷۴۹۵ میلیارد ریال بود

بفجر

#بفجر #مبین به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

فنوال

#فنوال در فروردین با فروش ۳۶۶ میلیارد ریالی مواجه شده است و مدت مشابه قبل ۱۹۹ میلیارد ریال است .

کسرام

#کسرام در ۶ ماهه ۲۸ ریال سود محقق کرده است و البته ۳۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد .

ستران

#ستران در فروردین با فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مدت مشابه این عدد ۵۸۵ میلیارد ریال است

فجهان

#فجهان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-238 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

فخوز

#فخوز فروردین خیلی خاص نبود و ۲۷۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ بلوم و بیلت ۱۴۴,۸۴۶,۷۳۷ ریال بوده است

غصینو

#غصینو در فروردین با فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده است مدت مشابه قبل این عدد ۶۷۸ میلیارد ریال بوده است

ختراک

#ختراک در فروردین با فروش ۱۱۳۷ میلیاردریالی مواجه بوده و مدت مشابه سال قبل ۶۹۶ میلیارد ریال است

قجام

#قجام با توجه به آنکه سطح اهمیت نتایج برگزاری مزایده گروه ب می باشد لذا اطلاعیه از گروه الف به گروه ب تغییر می یابد.

چافست

#چافست در فروش منظم عمل نمیکند در ۵ ماه اخیر ۲۴۷ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند با فروش ۷۷۸ میلیارد ریالی و فروردین ۲۹۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۲۳ میلیارد ریالی رسید

چکارن

#چکارن در فروردین با فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی کارخود را آغاز کرد

سغرب

#سغرب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم ، نرسيده به پارک وي . خيابان استقلال مجموعه اي فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد

سخوز

#سخوز جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر – نرسيده به چهارراه پارک وي – جنب سوپر استار – مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش – پلاک ۱۱۷ برگزار میگردد

فولاد

#فولاد : تداوم فروش های خوب شرکت در کانال ۱۲ هزار میلیارد تومان
اسفند ۱۲۳۹۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۳۵,۵۲۲ ریال بود در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد که کمی نرخ کم شده است

سشمال

#سشمال سال مالی خود را با فروش ۳۰۰ میلیارد ریالی در دی آغاز کرده و بهمن ۸۵ میلیارد ریال شد و اسفند ۴۷۶ میلیارد ریال و فروردین۳۳۸ میلیارد ریال بود و جمعا ۴ ماهه ۱۲۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۶۹۶ میلیارد ریال بود

پیزد

#پیزد در فروردین ۱۱۰۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۸۱۹ میلیارد ریال بوده است

شفارس

#شفارس از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. با توجه به عدم سوال سهامداران در سامانه تدان ، لذا بنظر مي رسد نوسان قيمت سهام شرکت طي روزهاي معاملاتي اخير ناشي از معاملات سهامداران و شرايط عرضه و تقاضاي بازار مي باشد.

وبوعلی

#وبوعلی در فروردین ۴۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۷۱,۱۹۲ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده است

وسپه

#وسپه در فروردین ۲۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۲۸۵,۸۰۴ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده است

فجر

#فجر فروش در اسفند این عدد ۵۱۷۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۵۹,۳۰۹,۳۹۸ ریال در فروردین با فروش ۳۷۷۱ میلیارد ریال مواجه بوده است ونرخ ۲۶۰,۰۴۴,۹۲۲ ریال

درهاور

#درهاور فروردین با فروش ۱۷۷ میلیارد ریالی رسید مدت مشابه قبل ۱۲۶ میلیارد ریال بود

شکربن

#شکربن در یک فروش جالب در فروردین ۱۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۶۲۳ میلیارد ریال بود

وشهر

#وشهر به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳/۶/۹/۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشي از تصميمات سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه مي باشد

شگویا

#شگویا اسفند خوب بود و بالای ۱۹۰۰ میلیارد تومان و فروردین هم به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است

ختور

#ختور در فروردین ۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۴۳ میلیارد ریال بوده است

غمهرا

#غمهرا در فروردین با فروش ۶۸۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه سال قبل ۵۶۷ میلیارد ریال بوده

فروس

#فروس در فروردین ۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۶۴۳ میلیارد ریال بود . – از دلایل اصلی کاهش مقدار تولید فروسیلیسیم در دوره یک ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بعلت انجام تعمیرات ضروری کوره بوده است.

شستا

خدمات ارتباطي رايتل از زیر مجموعه های #شستا در ۶ ماهه به سود ۴۹۳ میلیارد ریالی رسیده است

وبهمن

#وبهمن تا فروردین ۳۱۷,۲۴۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

توریل

راهوار نيرو آريا از زیر مجموعه های #توریل ۴۹۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است

فتوسا

#فتوسا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-247 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تلیسه

#تلیسه در فروردین ۳۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است . و مدت مشابه قبل ۲۳۸ میلیارد ریال بوده است

فجهان

#فجهان در فروردین با فروش ۱۱۶۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۰۲۹ میلیارد ریال بود

تفارس

#تفارس اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار

خاذین

#خاذین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-257 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۶۴۵,۶۹۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۴۵۵,۶۹۲ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۸۱۰۰۰۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وسینا

#وسینا در فروردین ۴۷۳۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۹۷۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد

آبادا

#آبادا در فروردین با فروش ۲۵۶ میلیارد ریالی مواجه شده بود

کاذر

#کاذر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۶۷ ریال سود محقق کرده است سود اصلی نیز ۱۱۶۸ ریال است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *