خچرخش

#خچرخش با توجه به جلسات متعدد توسط کارشناسان هر دو شرکت و برآورد انجام شده و بررسی جداول آنالیز قیمت در مواد تشکیل دهنده این محصولات ، مانند نرخ فولاد آلیاژی و قطعات ریخته گری و نرخ ارز خرید قطعات و سایر هزینه های مربوطه ( حمل و نقل و … ) ، این تعدیل نرخ محصول با توافق طرفین امضاء شده است ، تعدیلات صورت گرفته با توجه به جلسات متعدد مابین دو شرکت ، از نیمه دوم سال در نظر گرفته شده است .

ارفع

#ارفع زمستان توفانی را داشت ولی در فروردین ۵۵۱۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش داخلی ۱۴۸,۱۷۷,۹۸۰ ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۳۴۰۰ میلیارد ریال فروش داشت

کپارس

#کپارس به خوبی اسفند نبود ولی در فروردین ماه به فروش ۲۵۴ میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه سال قبل این عدد۱۰۵ میلیارد ریال بود

خزامیا

#خزامیا استارت خوبی زده
سهم فروردین ماه به فروش ۶۳۳۰ میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه سال قبل این عدد۲۰ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است

ونوین

#ونوین در فروردین ۱۷,۷۲۸,۵۳۳ میلیون ریال سود تسهیلات اعطایی و۱۷,۱۳۰,۶۸۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

وآذر

#وآذر در فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۸۱۶۰۲ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده است

خفنر

#خفنر در فروردین با درامد ۱۹۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه این عدد ۷۹ میلیارد ریال بود

کاسپین

#کاسپین فروردین متفاوتی را دارد و ۷۶۰ میلیارد ریال فروش زده است اسفند زیر ۲۰۰ و فروردین سال قبل ۲۳۵ میلیارد ریال بود

غدشت

#غدشت در فروردین ۲۹۸ و اسفند ۴۸۴ و در بهمن به فروش ۲۷۸ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۰ ماهه ۲۹۱۳ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۴۵۸۷ میلیارد ریال بود و کمتر است

فولای

#فولای در فروردین ۲۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و نزدیک به مدت مشابه سال قبل بود

بزاگرس

#بزاگرس در فروردین با درامد ۲۰۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه این عدد ۱۱۱ میلیارد ریال بود

شپارس

#شپارس در بهمن ۲۷۹ میلیارد ریال بوده است و اسفند ۵۱۵ میلیارد ریال در فروردین به عدد ۳۷۷ میلیارد ریالی رسیده است
و۷ ماهه ۳۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۳۹۷۹ میلیارد ریال بوده است

شدوص

#شدوص در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۴۷۹ ریالی رسیده است سهم با سرمایه قدیم ۲۹۶۲ ریال سود محقق کرده است

سپ

#سپ اولین ماه سال مالی را با فروش ۲۹۶۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن ۳۰۵۸ و و اسفند ۲۹۴۹ میلیارد ریال بود و فروردین به ۳۱۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
۴ ماهه ۱۲۱۱۱ میلیارد ریال درامد داشته است

غبهنوش

#غبهنوش در فروردین با فروش خوبی همراه شده و ۲۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشت اسفند زیر ۱۸۰۰ و مشابه سال قبل هم ۱۴۴۷ میلیاردریال بود

زاگرس

#زاگرس در فروردین با فروش ۱۹۹۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر بود نرخ فروش نیز ۹۵,۲۲۹,۷۷۶ ریال است .

ساوه

#ساوه در در ۱۲ماهه به سود ۷۹۷۹ ریالی رسیده است . در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۳۴۶۸ ریالی رسیده بود در ۹ماهه این عدد با رشدی چشم گیر ۶۲۷۰ ریال شده است

ولغدر

#ولغدر در فروردین با فروش ۶۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۵۵ میلیارد ریال در درامد رسیده است

ثامید

#ثامید پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری رسانه ملي مبنی بر اخبار منتشر شده به استحضار می رساند هيچگونه تفاهم نامه اي با ارگانهاي دولتي منعقد نگرديده است.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

شسینا

#شسینا در فروردین با فروش ۱۴۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه این عدد ۱۲۵ میلیارد ریال بود

غویتا

#غویتا به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

اعتلا

#اعتلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-117 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۸۵۳,۴۵۱,۹۹۲,۰۰۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۶,۵۴۸,۰۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

فروس

افزایش نرخ در #فروس
قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
دريافت مجوز افزایش ۱۳ درصدی در نرخ فروش محصولات (فروسیلیسیم ۶۰-۱۰)

مادیرا

#مادیرا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-266 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

وهامون

سرمايه گذاري #وهامون صبا در فروردین ۲۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فباهنر

#فباهنر در فروردین با فروش ۳۲۴۶ میلیارد ریالی نسبت به اسفند کم شد و نرخ کمی رشد کرد و مدت مشابه سال قبل ۲۱۷۳ میلیارد ریال بود

دکیمی

#دکیمی در فروردین با فروش ۶۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۸ میلیاردریال بود

زدشت

#زدشت در فروردین با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است مدت مشابه این عدد ۲۰۲ میلیارد ریال بود

وتوسم

#وتوسم در فروردین ۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۹۶۴,۱۴۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

خچرخش

#خچرخش به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تعلیق می گردد.

فسرب

#فسرب در فروردین ۱۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش شمش روی ۹۸۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال بوده است

لکما

مهم برای #لکما فروش یک قطعه زمین به متراژ ۳ هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در نظر دارد: یک قطعه زمین به متراژ ۳ هکتار متعلق به خود را در واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند

شبهرن

به تام روانکار از زیر مجموعه های #شبهرن در ۱۲ماهه به سود ۱۳۹۳ میلیارد ریالی رسیده است

درهاور

#درهاور در ۱۲ماهه به سود ۴۹۴۶ ریالی رسیده است

هرمز

#هرمز در یک گزارش جالب در فروردین ۱۷۰۱۱ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۵۰,۸۸۷,۸۶۰ ریال است و مبلغ فروش سال مالی قبل ۹۷۵۲ میلیارد ریال بود

خبهمن

#خبهمن در فروردین۶۳۸میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

جم پیلن

#جم_پیلن در فروردین با فروش ۶۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و نسبت به مدت مشابه قبل که ۵۳۶۹ میلیارد ریال بود رشد داشت

دشیمی

#دشیمی در فروردین با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۲۸۲ میلیارد ریال بود

بهپاک

#بهپاک سال مالی را با فروش ۸۸۴میلیارد ریال آغاز کرد و بهمن ۷۱۶ میلیارد ریال بود و اسفند ۸۷۵ میلیارد ریال شد
در فروردین این عدد ۶۵۷ میلیارد ریال بود و ۴ماهه ۳۰۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۱۶۷۲ ریال بوده است

کترام

#کترام سال مالی را با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است

شاروم

#شاروم کمی در ۳ ماهه اخیر نامنظم فروخت در اسفند ۲۳۷ ، بهمن ۱۵۲۲ و دی ۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین بین ایناعداد بود و ۴۷۲ میلیارد ریال فروش زد

شدوص

#شدوص جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به تقاطع شهيد چمران سالن تلاش مجموعه فرهنگي وزارت کار و امور اجتماعي برگزار میگردد

وپاسار

تراز #وپاسار در فروردین ۳۵۶۱۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۹۶۷۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

فالوم

#فالوم انعقاد قرارداد با شرکت الکتروسازه راژان جهت فروش سیم آلومینیومی

کاوه

#کاوه فروش جالبی در فروردین داشت و ۲۲۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی ۱۴۱,۹۶۵,۹۴۱ ریال است .مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۰۹۹۳ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در فروردین با فروش ۱۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه ۱۰۷ میلیارد ریال بود

آپ

#آپ در فروردین با فروش ۵۴۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و کل عدد سال قبل ۶۴۹۱۷ میلیارد ریال بود

بگیلان

#بگیلان در فروردین با درامد ۵۰۸ میلیارد ریالی به عدد ۳۲۲۶ میلیارد ریال رسیده است

وپارس

#وپارس در فروردین با درامد تسهیلات اعطایی ۹۱۴۹ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۱۶۷۷۵ میلیارد بوده است تراز فعلا منفی است

سپید

#سپید در فروردین ۳۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است
۱-مقدار و مبلغ مرغ زنده شامل مرغ سمین و مرغ بدون آنتی بیوتیک می باشد.

۲- مقدار و مبلغ مرغ آماده طبخ شامل مرغ سمین و مرغ بدون آنتی بیوتیک می باشد.

۳-لازم به ذکر است علاوه بر مبالغ فروش مندرج در جدول بالا مبلغ ۴۱.۷۵۲ میلیون ریال بابت فروش کود مرغی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با یک ماهه فروردین سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۴.۹۰۶ میلیون ریال و مبلغ ۱۰۲.۱۰۰ میلیون ریال بابت فروش آلایشات در مقایسه با یک ماهه فروردین سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۷۸.۹۷۹ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۷.۴۵۱ میلیون ریال پودر جوجه در فروردین سال ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۹۶ میلیون ریال بوده که طبق رویه حسابداری از بهای تمام شده در زنجیره تولید گوشت مرغ کسر می گردد.

۴- توضیح اینکه تفاوت مقدار تولید و فروش در زنجیره تولید گوشت مرغ مصرف شده است.

۵- خرید جوجه در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱.۰۸۰.۴۵۶ قطعه بوده که در دوره مشابه سال قبل به میزان ۶۸۶.۶۷۰ قطعه خریداری شده بود.

۶-علاوه بر تولید مرغ زنده طبق جدول فوق مقدار ۷۴۴ تن مرغ زنده در ماه جاری خریداری و در زنجیره تولید مصرف شده که در دوره مشابه سال قبل ۳۲۲ تن بوده است.

۷- در فروردین سال ۱۴۰۱ جمعا ۲۰ تن بوقلمون زنده خریداری و در زنجیره تولید مصرف شده است.

۸- تفاوت مقدار تولید و فروش بوقلمون آماده طبخ مربوط به خرید ۲ تن لاشه بوقلمون می باشد. فروش جوجه یکروزه بوقلمون مربوط به خرید ۱۳.۰۰۰ قطعه جوجه خریداری شده می باشد که مابه التفاوت جوجه خریداری شده و فروش رفته در زنجیره تولید مصرف گریده است.

خدیزل

#خدیزل با فروش ۱۳۲ میلیارد ریالی در فروردین مواجه بوده است

سیمرغ

توسعه کشت ذرت از زیر مجموعه های #سیمرغ در ۱۲ماهه به سود۳۷۸ میلیارد ریالی رسیده است

وصنا

#وصنا تا فروردین ۲۰۹,۵۲۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وملل

#وملل در فروردین با درامد تسهیلات اعطایی ۵۹۸۱ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۵۱۱۸ میلیارد بوده است

خزر

#خزر با فروش ۲۰۵ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است

پکرمان

#پکرمان در فروردین با فروش ۲۴۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و مدت مشابع سال قبل ۲۳۲۰ میلیارد ریال بود

سکرد

#سکرد اسفند و فروردین خوبی داشت
در دی این عدد ۱۶۱ میلیارد ریال بوده است و بهمن دوباره با رشد ۳۹۵ میلیارد ریال شد و اسفند با رشدی جدی ۵۸۸ میلیارد ریال شده است و فروردین هم ۵۲۰ میلیارد ریال بوده
۷ماهه ۲۸۴۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۲۱۳ میلیارد ریال

خساپا

#خساپا برگزاری مزایده فروش ملک عظیمیه کرج

رتاپ

#رتاپ در اسفند ۲۹۷۷ و فروردین با فروش ۲۷۷۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و کل سال قبل عدد فروش ۳۱۴۲۵ میلیارد ریال است .

جم

پتروشیمی #جم پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر وضع عوارض صادراتي محصولات پتروشيمي به استحضار می رساند عطف به نامه شماره ۸۴۵۵۲/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ مديرکل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي درخصوص عوارض صادراتي محصولات پتروشيمي و باتوجه به فهرست و کدهاي طبقه بندي محصولات مندرج در نامه شماره ۲۹۰۶۲/۰۶۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ مديرکل دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارت امور و اقتصاد و دارايي، به استحضار مي رساند که موضوع در مورد محصولات اين شرکت مصداق ندارد.

زماهان

#زماهان در فروردین ۲۷۹ و اسفند ماه به فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه ۱۰۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است
در طی ماه جاری تعداد ۳.۳۵۴.۴۶۷ عدد تخم مرغ نطفه دار معادل ۲.۷۲۰.۵۹۳ قطعه جوجه به سفارش مشتریان در دستگاه های جوجه کشی خوابانده شد که تعداد ۲.۳۲۲.۲۲۵ قطعه جوجه به مشتریان تحویل داده شده و تعداد ۳۹۸.۳۶۸ قطعه به واحد زنجیره تولید گوشت مرغ منتقل شد . علت افزایش نرخ ۱۸ درصدی تخم مرغ نطفه دار نسبت به ماه قبل ، کاهش تولید جوجه یکروزه در سطح کشور و افزایش میل به جوجه ریزی توسط مرغداران به دلیل عرضه نهاده ها با نرخ دولتی میباشد . علت افزایش مقدار تولید گوشت مرغ نسبت به ماه قبل ، افزایش انتقال جوجه های تولیدی به زنجیره و توسعه آن میباشد

کرماشا

#کرماشا در فروردین ۳۶۳۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۵,۱۱۲,۰۱۰ ریال بوده است .

جم

#جم به استحضار می رساند که با عنايت به اينکه نرخ هاي جديد اثرات قابل ملاحظه‌اي بر سود و زيان شرکتهاي پتروشيمي خواهد داشت و در حال حاضر حسب اعلام رياست محترم “شورا و مرکز ملي رقابت” طي نامه شماره ۱۰۲-۰۱-۱۹-ص مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ اين موضوع در آن شورا در دست بررسي و عنداللزوم تجديد نظر مي باشد؛ فلذا در حال حاضر افشاء خاصي در اين خصوص براي اين شرکت متصور نمي باشد.

امین

#امین پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) با سررسید ۴ ساله از تاریخ انتشار (۱۴۰۱/۰۲/۱۰)

مدیریت

#مدیریت در فروردین ۲۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۰۱,۷۹۰ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده است

ذوب

#ذوب در فروردین ۳۰۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۳۱۳۹ میلیارد ریال بوده است .میزان تولید چدن مذاب کوره بلندها در فروردین ماه ۲۳۸،۷۳۴ تن و میزان تولید شمش فولادی در فروردین ماه ۲۰۷،۲۱۶ تن می باشد.
نرخ تیرآهن ۱۴۴,۰۲۶,۲۷۷ ریال بوده است

خمحرکه

#خمحرکه در فروردین با فروش ۷۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه سال قبل ۷۲۳ میلیارد ریال بود

خمهر

#خمهر در فروردین با فروش ۱۰۳۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه سال قبل ۱۱۸۲ میلیارد ریال بود

کسرا

#کسرا در اسفند ۴۲۵ و در فروردین با فروش ۲۸۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه قبل ۱۸۵ میلیارد ریال است

وتجارت

تراز #وتجارت در فروردین ۳۳۲۵۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۹۲۰۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

نوری

#نوری فروردین با فروش ۷۴۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود . در بهمن با فروش خوب ۸۳۶۶۷ میلیارد ریالی و اسفند ۸۲۲۱۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است و فروردین هم وضعیت بدی نداشته است . شرکت توضیح داده به دلیل عدم امکان تفکیک مقادیر تولید به فروش های داخلی و صادراتی، تمامی مقادیر تولید در بخش داخلی گزارش گردیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت  آنالیز قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *