قیمت

بورس کالا

روز شنبه #آمونیاک #خراسان ۱۹۲میلیون ريال معامله شد. #اوره گرانول و پریل هم به ترتیب ۱۵۳-۱۷۴ میلیون ريال قیمت خورد.

الکیل بنزن خطی #شیران ۴۳۷میلیون ريال به فروش رسید.

#شپترو هر تن PVC خود را ۳۹۵-۴۰۷ میلیون ريال فروخت.

#دوده_صنعتی #شدوص یک گام دیگر رشد کرد و به ۴۲۱-۴۲۵ میلیون ريال رسید.

#سیمان نیز با ۱٫۱۴۲میلیون تن عرضه روی رینگ رفت که برای آن ۸۹۶هزار تن تقاضا نشست و ۷۸۵هزار تن مجموع معاملات آن بود.

هر تن #اسفنجی ۱۰۳٫۷میلیون ريال معامله شد.

برای ۱۱۶هزار تن #اسفنجی ۲۲۰۰تن #اوره ۱۲۸۲تن #دوده_صنعتی تقاضایی ننشست.

#شمش_بلوم با ۱۰۵هزار تن عرضه #کنسانتره با ۲۹۰هزار تن و #گندله با ۳۵۸٫۵هزار تن، هیچ معامله ای نداشتند. #کچاد #گندله را ۳۹٫۳میلیون ريال فروخت.

متوسط قیمت پایه #شمش_بلوم ۱۷۵میلیون ريال بود.

تقاضا برای #سیمان شرکت های #سمازن #سابیک #ساروم #سصوفی #ساروم #سخزر #سهرمز #ساوه بالا بود و منجر به رقابت شد.

سولفات سدیم #شاملا نیز ۲۷٫۵میلیون ريال قیمت خورد.

ورق گرم و سرد #فولاد #مبارکه نیز ۲۰۹ و ۲۳۵ میلیون ريال معامله شد.

ولید هلالات

برای دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری و استفاده از سامانه آنلاین معاملات بورس و خرید و فروش سهام ، و همچنین ثبت نام در سامانه سجام ، به وبسایت www.kargozari.org مراجعه نمایید. با سامانه فارابیکسو ، شما به صورت همزمان می توانید در بازار آتی سکه ، زعفران و بورس اوراق بهادار معاملات آنلاین انجام دهید.

روز شنبه آمونیاک خراسان ۱۹۲میلیون ريال معامله شد. اوره گرانول و پریل هم به ترتیب ۱۵۳-۱۷۴ میلیون ريال قیمت خورد. الکیل بنزن خطی شیران ۴۳۷میلیون ريال به فروش رسید. شپترو هر تن PVC خود را ۳۹۵-۴۰۷ میلیون ريال فروخت.

دوده صنعتی شدوص یک گام دیگر رشد کرد و به ۴۲۱-۴۲۵ میلیون ريال رسید. سیمان نیز با ۱٫۱۴۲میلیون تن عرضه روی رینگ رفت که برای آن ۸۹۶هزار تن تقاضا نشست و ۷۸۵هزار تن مجموع معاملات آن بود.

برای دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری و استفاده از سامانه آنلاین معاملات بورس و خرید و فروش سهام ، و همچنین ثبت نام در سامانه سجام ، به وبسایت www.kargozari.org مراجعه نمایید. با سامانه فارابیکسو ، شما به صورت همزمان می توانید در بازار آتی سکه ، زعفران و بورس اوراق بهادار معاملات آنلاین انجام دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *