نگران باشیم یا نباشیم …

عجب روزی بود ! طی این مدت چند ماه اخیر، مدت ها بود که این حجم فشار فروش را در بازار نداشتیم و این مقدار صفوف فروش همراه با بدبینی ایجاد نشده بود و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از خود بپرسند حالا باید نگران این موضوع و این وضعیت بازار باشیم یا خیر .

برخی انقدر بدبین و بداخلاق شده بودند که داستان بلوک و قیمت خودرویی ها را با داستان صندوق پالایش مقایسه کرده و حس بدی به بازار داشتند ولی واقعا ان مقطع کجا و امروز کجا ! ولی حقیقتا حس بی اعتمادی به بازار منتقل شده و این حس باعث بروز این پرسش مهم شده است که بازار نگران کننده است یا خیر!

هر چند خودرویی ها انگار حرف و حدیث ها جور دیگری رقم خورده است و خود سهامداران و خریداران احتمالی در حال منفی سازی سهم هستند و یا حداقل بازی عادی دراین گروه در جریان نیست که فردا با دیدن ترکیب سهامداران ایران خودرو به این نکته پی میبرید !! و چه عجیب که بازار انگار گروگان این بلوک بازی شده است …

بگذریم و سراغ سوال خودمان برویم که آیا بازار نگران کننده است یا خیر ؟!

بازار در حالی پیش می‌رود و شرایط خاصی را دارد که مهمترین سوال بسیاری از سهامداران این روزها همین است که با توجه به گزارش‌های نه چندان دلچسب شرکت ها و همچنین محدوده مقاومت که شاخص از گذر از ان عاجز بود طبیعی است ! بسیاری این سوال را از خود می پرسند و شاید طی سه ماه گذشته این اولین باری است که این طور بازار مردد به فضای پیش رو نگاه میکند ولی آیا واقعاً باید نگران بازار بود و دوباره نشست و تماشا کرد ؟!

برای آغاز این بحث به یک نکته توجه کنید طی روزهای گذشته خبرهای خودرویی جور دیگری به بازار منعکس شد طوری که بسیاری به این نتیجه رسیدند که خودرویی ها آن حرف هایی که زده می شد روی هوا بود و قیمت بلوک چیز دیگری است!

این که این موضوع عمدا بود یا سهوا بماند ولی دیروز بعد از اتمام بازار با توجه به شدت اثر گذاری این موضوع در بازار سرمایه ، خبرها و حاشیه های ایجاد شده به سرعت توسط فردی که جو منفی داده بود تکذیب شد . حرف ما این است که تکذیب این خبر با این سرعت و با این شرایط نشان می‌دهد که بسیاری از چشم ها در حال نظاره کردن بازار هستند و تا حدودی حواسشان به بازار هست و این یکی از دلایلی است که نگرانی بسیاری از افراد را بابت بازار کم میکند اما از بین نمی برد . دقت کنید کم میکند ولی از بین نمی برد …

نکته دیگر نحوه خرید و فروش صندوق توسعه است …

صندوق توسعه و صندوق تثبیت طی ۳ الی ۴ روز کاری گذشته در سمت خریدار بسیار فعال بوده و بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان و حتی بیشتر در بازار خرید انجام داده اند . همینجا یک نکته را بیان کنیم تا برای بسیاری این موضوع روشن شود چند وقت قبل از فروش های صندوق توسعه در بازار دفاع کردیم و برای خود دلایل کاملاً منطقی داشتیم .

خرید های امروز ان صندوق بخشی با نقدینگی ناشی از آن فروش ها و بخشی دیگر با نقدینگی ناشی از واریز صندوق توسعه ملی انجام شده .معتقدیم صندوق توسعه جز معدود حقوقی های بازار است که اتفاقاً در فروش و خرید سهام هیجان زده عمل نمیکند و تحت تاثیر جو بازار نیست .

و از آن مهمتر میداند دقیقا در چه زمانی فروش و چه زمانی خرید داشته باشد و باز جز معدود حقوقی است که پول ناشی از فروش را نیز دوباره در دل خود بازار می ریزد . حالا شما این را مقایسه کنید با رفتار برخی حقوقی ها که یک دهم این صندوق می فروشند اما در بدترین زمان و به بدترین شکل ممکن . درست شبیه فروش های ان دوست بزرگوار در خساپا و فروش امروز در خودرو!!

از همین‌رو معتقدیم فعال بودن صندوق توسعه در سمت خرید و فروش بازار به پویایی میان مدت و بلند مدت بازار کمک خواهد کرد اگر روزی این صندوق صفخرید را عرضه می کند باید قبول کرد که به فکر روزهای منفی بازار هم هست . نحوه فعالیت و انگیزه های صندوق توسعه در بازار که این روزها فعال‌تر شده یکی از اتفاقاتی که باز هم نگرانی بازار را کم میکند اما از بین نمی رود البته این موضوع را می‌رساند که حواس بسیاری به بازار هست .

امروز بسیاری از صفوف فروش بازار را هم همین صندوق به همراه صندوق تثبیت جمع کرد …

نکته دیگری که باید در کنار دو مورد بالا به آن اشاره کنیم و در راستای کاهش نگرانی نسبت به بازار است این بود که فضای تورم انتظاری و تورم کشور باعث شده پولهای پارک شده در سپرده ها راهی بازار شود و از فضای بازار استفاده کنند همین موضوع موجب افزایش حجم بازار نیز شده است و حجم بازار حوالی ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود بسیاری از سهامداران معتقدند که وقتی حجم معاملات و این فضای تورمی وجود دارد و معاملات تا وقتی زیر ۴ هزار میلیارد تومان نرسیده اوضاع می تواند همچنان نگران کننده نباشد اما به محض آلارم های کاهشی در حجم بازار واکنش دیگری را خواهد داشت

در واقع این طور نتیجه گیری میکنیم تا وقتی حجم معاملات همچنان بالای ۴۰۰۰ است نه اینکه نگرانی ما برطرف می شود ولی کمتر نگران بازار هستیم

اما در سوی دیگر فضایی وجود دارد که اتفاقاً برخی سهامداران تاکید می‌کنند که باید نگران باشیم و این فضای نگرانی نیز حول سه جریان در حال گردش است جریان اول فضای سیاسی و تبعات برجام و یا عدم نتیجه گیری برجام است که وقوع هر یک از سناریوها ممکن است بازار را به هر سمتی بکشد و در کل این موضوع فضای مبهمی برای بازار رقم زده است .

نکته دوم گزارش های ماهانه و ۱۲ ماهه شرکت‌ها بود که بازار را نگران کرده که نکند با ادامه این شرایط عامل ارزندگی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های بازار تحت تاثیر قرار گیرد … در سوی دیگر در نکته سوم رخداد های ناشی از اتفاقات تحمیلی دولت به بازار سرمایه رو به افزایش است . از عوارض بگیر تا نرخ گذاری دستوری ، قطع برق و گاز و غیره و بسیاری معتقدند بازار حق دارد که با وجود این عوامل نگران باشد .

بازار رفتار دولت را دیده و در فضای فعلی و با توجه به تصمیمات گذشته ، سهامداران به شدت نگران تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی و اثرپذیری بازار ازاین فضا را دارد . که اتفاقاً نگرانی درست است . این سه موضوع نشان می‌دهد که اتفاقاً نگرانی در مورد بازار با توجه به شرایط تکنیکالی و مواردی که عرض شد خیلی بیراه نیست. اگر گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها فضای خوبی را ترسیم می کرد اینطور صحبت نمی کردیم اما این جریان سود ها هم نشان داده یه جای کار بازار ایراد دارد و کمبود و کاستی بازار را نشان میدهد .

خوب نتیجه گیری چه می شود میان این دو مرز ماندن و رفتن به کدام سمت باید برویم ؟! سهامداران باید نگران بازار باشند یا نباشد ؟!!

به نظر می رسد از نگاه چارتی شاخص ممکن است تا یک میلیون و پانصد و چهل و یک میلیون و ۵۵۰ اصلاح کند و در بدترین شرایط خود به یک میلیون ۴۹۰ برسد اما درست در این محدوده است که برگشت دوباره آغاز میشود از همین رو فعلا چارتیست ها خیلی نگران بازار نیستند البته استراحت و اصلاح را ذات فعلی بازار می دانند.

اما از نظر بازاری و جمع بندی بخواهیم بررسی کنیم معتقدیم موتور بازار خاموش شده یا بهتر است بگویم موتورهای بازار خاموش شده اند موتور هایی که در بهمن و اسفند با استارت قوی خورد بازار را به پرواز در آوردند امروز خاموش و بازار در حال کم کردن ارتفاع است این دو موتور گروه خودرو و پالایش بودند و البته در کنار این دو میتوان سایر صنایع را نیز قرار داد.

اما معتقدیم این دو موتور فعلا خاموش هستند و به محض مشخص شدن رویدادها و اتفاقات این دو و قطعی شدن برخی ابهامات موتور بازار هم کم‌کم روشن شد و دوباره شاهد چرخش و گردش جریان پول در بازار هستیم اگر قرار است زمانی برای برگشت بازار داشته باشیم این دو موتور باید رگه های روشن شدن و گرم شدن و داغ شدن را حداقل به بازار بروز دهند . در حال حاضر احساس میکنیم مولفه های مثبت بازار هنوز در کفه ترازو بیشتر است و هنوز باید نگران بود ولی نه انطوری که برخی مشغول فروش سنگین هستند . معتقدیم در یک اصلاح منطقی بازار فرایند طبیعی را طی میکند و دوباره برگشت می زند و حس بدبینی به بازار نداریم .

منتهی روشن شدن موتورهای بازار و ایجاد یک محرک انگیزه قوی میتواند موثر باشد .

در مورد بازار امروز خیلی چیزی نمی توان گفت بازار بیشتر به ۲ قسمت تقسیم می شد برخی منفی سنگینی را داشتند و برخی دیگر خیلی منفی نبودند ولی جو عمومی و حدود ۸۰% بازار در منفی قرارداشت و بهتر است منتظر وقوع تحولات بهتر باشیم

بتا سهم

#گزارش_بازار

 

 

فشار فروش  فشار فروش  فشار فروش  فشار فروش  فشار فروش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *