ثپردیس

#ثپردیس با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مسائل و مشکلات پیش آمده در پروژه و عدم توافق و حصول نتیجه با شرکت تعاونی شماره ۲ کارکنان مترو و با درنظر گرفتن کلیه جوانب و صرفه و صلاح شرکت با خاتمه قرارداد مشارکت فی مابین شرکت و شرکت تعاونی شماره ۲ کارکنان مترو موافقت نمود. همچنین مقررشدتشریفات فصل مشترک و اقدامات انجام شده توسط پردیس توسط هیات کارشناسی پیگیری و عملیاتی گردد.

خودرو

#خودرو در ۱۲ماهه تلفیقی نسبت به قبل کمی زیان را کمتر کرده و از ۵۳۹ ریال به ازای هر سهم به ۴۸۲ ریال زیان رسیده است
در سود اصلی ۳ماهه ۹۱ ریال ، ۶ ماهه ۱۶۵ و ۹ماهه ۲۹۵ ریال زیان داشت و ۱۲ماهه به ۳۶۸ ریال زیان رسیده و کمی کم کرده است.
.سهم در ۳ماهه ۱۶۷۰۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۱۱۷۵ میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت ۲۷۳۶۷ میلیارد ریال زیان خالص داشت
در ۶ ماهه ۳۰۰۴۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۲۴۴۷ میلیارد ریال هزینه مالی و ۴۹۶۳۵ میلیارد ریال زیان دارد
۹ماهه زیان عملیاتی ۵۴۶۰۷ و هزینه مالی ۳۹۲۶۴و زیان خالص ۸۸۹۰۱ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه زیان عملیاتی ۷۳۰۵۳ و هزینه های مالی ۴۹۸۶۳ میلیارد ریال بود و در نهایت به زیان خالص ۱۱۰۹۳۷ میلیارد ریالی رسیده است
در ۱۲ماهه حسابرسی شده چه اصلی و چه تلفیقی اندکی زیان کم شده است

خموتور

#خموتور در ۳ماهه با رشد ۱۱۸% نسبت به مدت مشابه قبل ۱۱۴ ریال محقق کرده است که ۴۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .

رافزا

#رافزا ۳ ماهه ۸۰۰ ریال سود محقق کرده است و ۱۶۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

غشصفها

#غشصفها در ۳ماهه به سود ۳۵۴ ریالی رسیده است و رشد ۷۰% را دارد سهم ۳ماهه ۳۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

شرنگی

#شرنگی در ۳ماهه به سود ۹۴۴ ریالی رسیده است ۱۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد و رشد ۳۵۵% نسبت به مدت مشابه دارد

وسینا

#وسینا ۳ ماهه به سود ۷۱ ریالی رسیده است که ۷,۲۰۲,۳۰۷ میلیون ریال سود عملیاتی و ۱۸۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

قشیر

#قشیر در ۳ ماهه ۱۳۲ میلیارد ریال زیان محقق کرده است .

غسالم

#غسالم در ۳ماهه به سود ۱۱۴ ریالی رسیده است و رشد ۲۱۸% را دارد که ۵۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

غشوکو

#غشوکو در ۳ماهه ۱۷۳ ریال سود محقق کرده است و ۱۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

شصدف

مجمع عادی سالیانه شرکت صنعتی دوده فام #شصدف با حضور ۷۹ درصد از سهامداران آغاز به کار نمود. باتوجه به آماده نشدن گزارش حسابرس قانونی، مجمع به تاریخ ۹ مرداد موکول شد.

آبادا

#ابادا در ۳ماهه با افت سود نسبت به مدت مشابه مواجه بود و ۳۰ ریال سود محقق کرد
از دلایل کاهش درآمد و سود در سه ماه اول سال جاری می توان به خروج یکی از واحد های گازی نیروگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ از مدار تولید و افزایش دمای هوای منطقه خوزستان ( ثبت بالاترین دمای ۵۰ سال اخیر) که موجب محدودیت تولید واحد های گازی و بالارفتن میزان مصرف آب دمین در واحدهای بخار شده است ، اشاره نمود.

خاور

#خاور مجمع عادی سالیانه شرکت ایران خودرو دیزل به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران لغو شد.

دبالک

#دبالک به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

کروی

#کروی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در استان زنجان ،شهر زنجان به آدرس زنجان-بلوار شريعتي-پايين تر از ميدان پروين اعتصامي-نبش خيابان ششم شرقي اعتماديه-پلاک۱ برگزار میگردد

حفاری

#حفاری پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

شفن

به گزارش همفکران، مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت پتروشیمی فناوران#شفن، به دلیل ثبت دیرهنگام افزایش سرمایه و تهیه نشدن صورت ادغامی سهامداران، جهت انتفاع یکسان سهامداران قدیم و استفاده کنندگان از حق تقدم، به دستور سازمان لغو و اعلام تنفس شد.

کوثر

بیمه #کوثر ۲۱۹ ریال تقسیم کرد

قرن

طرح های توسعه شرکت #قرن در سال ۱۴۰۰

🔷تولید انواع محصولات در برند رویا

🔷تولید محصولات(خمیر دندان) در برند Actident

#قرن ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد

خشرق

#خشرق در ۳ ماهه ۶ ریال سود محقق کرده است و ۱۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد سود خالص در حد ۳۷۰ میلیون تومان است

شتران

به نظر #شتران به زودی گزارش ۳ماهه میدهد فروش و درامد شرکت ۳ماهه به ۵۸۰,۶۶۸,۰۵۲ میلیون ریال رسیده است

#شتران در ۳ماهه به سود ۵۹۹ ریالی رسیده است و رشد ۲۹۶% را در سود نسبت به مدت مشابه دارد
شتران در ۳ ماهه ۱۱۵,۵۳۸,۱۱۶ میلیون ریال سود عملیاتی و ۱۰۱,۷۷۱,۲۸۸ میلیون ریال سود خالص دارد

شپنا

#شپنا هم به زودی در کدال گزارش میدهد سهم در ۳ ماهه به فروش ۹۴۰,۸۷۱,۸۸۴ میلیون ریالی رسیده است .

وسرمد

#وسرمد در ۳ماهه به سود ۲۰۲ ریالی به ازای هرسهم رسیده و ۹۶۸ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

شاوان

#شاوان ۳۰۰ تومان تقسیم کرد

فجهان

#فجهان ۳ ماهه ۷۴ ریال سود محقق کرده است و ۴۰۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۶۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
دلایل کاهش سود دوره نسبت به دوره مشابه قبل عمدتا بابت کاهش فروش صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل و همچنین موجودی محصولات اول دوره سال قبل می باشد که با گندله ضریب ۲۳درصد شمش فولاد خوزستان ساخته شده بودند.(در سال ۱۴۰۰ نرخ ضریب خرید گندله از ۲۳درصد شمش فولاد خوزستان به ۲۸ درصد افزایش یافت)

کحافظ

به گزارش همفکران، در پایان مجمع شرکت کاشی و سرامیک حافظ #کحافظ به ازای هر سهم (پس از افزایش سرمایه) ۳۶ ریال سود نقدی تقسیم شد.

شرکت از محل سود انباشته در سال جاری افزایش سرمایه خواهد داشت.

ثپردیس

#ثپردیس در ۹ ماهه به سود ۳۶۰ ریالی رسیده است

فنوال

#فنوال در حد سال قبل است و ۳ ماهه ۶۱۳ ریال سود محقق کرده است و ۵۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

تکنار

#تکنار در ۳ماهه به سود ۷۳۰ ریالی رسیده است

فبستم

#فبستم در ۶ ماهه ۵۹ ریال سود محقق کرده که از مدت مشابه سال قبل کمتر است .

شمواد

#شمواد در ۹ماهه به سود ۶۴۰۹ ریالی رسیده و ۱۲۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه به سود ۵۳۰۹ ریالی به ازای هر سهم رسیده و ۷۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۶۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

حفاری

#حفاری براي تقسیم سود عملکرد سال مالي منتهي۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از ۱۰ % پیشنهاد هیات مدیره در سنوات گذشته به ۱۵ % سود ابرازي افزایش یابد

واحیا

معادن سنگ آهن احياء سپاهان#واحیا از زیر مجموعه های واحیا در ۱۲ماهه به سود ۲۵۷۸۲ میلیارد ریالی رسیده است

شکبیر

#شکبیر در ۳ماهه به سود ۴۲۸۶ریالی رسیده است و رشد ۴۴% را داشته است سهم ۱۵۳۰۶ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۵۴۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .

غشهداب

#غشهداب در ۳ماهه ۱۸۴ ریال سود محقق کرده است و ۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .

پدرخش

#پدرخش مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ درمحل کيلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشگري )پلاک ۵۱۹ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

کدما

#کدما مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ درمحل ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي هتل المپيک – سالن هگمتانه برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

آریا

#آریا در ۳ماهه به سود ۲۰۴۹ ریالی رسیده و رشد ۲۰% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد سهم ۳ ماهه ۲۵۷۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۱۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.

بتا سهم

#کدال_نگر

ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس ثپردیس 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *