بسویچ

#بسویچ به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۱۷۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱/۲ ماه را به شرکت تاکید نمود
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۲/۳ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۳۸دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.

کگاز

#کگاز به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲۶ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶)جهت رعایت موارد فوق نموده است

ثعمرا

#ثعمرا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره ۹۱۷۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را ارایه ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۱ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۱۲ مکرردستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.

رمپنا

توليد برق گناوه مپنا از زیر مجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۱۸۸۱ میلیارد ریالی رسیده که سود سال قبل ۵۷۵ میلیارد ریال است

وپارس

گروه مالي پارسيان از زیر مجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه به سود ۱۷۷۵۹ میلیارد ریالی رسیده است

خموتور

#خموتور بر اساس مذاكرات بعمل آمده با مشتري عمده و تصويب هيئت مديره، نرخهاي فروش محصولات اين شركت به طور ميانگين به ميزان ۲۵ درصد افزايش مي يابد.

حفارس

#حفارس به استحضار می‌رساند به استناد نامه ۱۱۲۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ مدیریت شعبه شیراز شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مصوبه کارگروه آرد و نان استان، مقرر گردید کرایه حمل آرد کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۲۰ درصد از میانگین مبلغ ۶۷،۵۰۰ ریال به میانگین ۸۴،۱۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل شرکت در ماه از این محل در شعبه شیراز استان کهگیلویه و بویر احمد، حدود ۱۰۰،۰۰۰ کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم ۸،۴۱۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۱،۶۷۳ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت‌های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ می باشد.

دتهران

#دتهران به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تعلیق می گردد.

بپاس

#بپاس و ثبت افزایش سرمایه …
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۴۴۹۴۴۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۳۰۶۱۸۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *