با توجه به گزارش ماهانه بانک ها طی تیر و مرداد می توان در خصوص وضعیت این صنعت و گزارش انتظاری سود و زیان تابستان، نکاتی را مطرح کرد.

وپاسار

در بهار ۲۳۷ ريال سود ساخت. این بانک در خرداد ماه به یک باره درآمد تسهیلات خود با به شکل با اهمیتی افزایش داد و سود مورد اشاره محقق گردید. طی تیر و مرداد عملکرد بانک در سطح بهار نیست اما می توان یک احتمال برای تعدیل درآمد تسهیلات در شهریور ماه به شکل قابل ملاحظه، قائل شد. بر اساس گزارش های ماهانه، بهار قوی تر از تابستان بوده مگر در شهریور، رویدادی شبیه خرداد صورت گیرد.

سامان

در بهار ۴۶۳ريال سود ساخت که جدای از فعالیت مطلوب عملیاتی دو عامل دیگر هم داشت. نخست اینکه هزينه مطالبات مشکوک الوصول را صفر در نظر گرفته بود. در بهار سال ۱۴۰۰ نیز این سرفصل صفر بود اما در مجموع سال به ۸۰۰میلیارد تومان رسید لذا در تابستان، قاعدتا شناسایی می کند. مساله دوم خالص ساير درآمدها ۶۴۴میلیارد تومان بود که ۴۰درصد از سود خالص این فصل را ساخته بود و البته در فصول قبلی نیز تا حدی تکرار شده است. با این اوصاف سامان به احتمال قوی کمتر از بهار سود می سازد.

وبملت

در بهار ۳۳۷ريال سود ساخته بود. نیمی ازین سود به واسطه برگشت ذخیره بوده که طبعا تکرار پذیر نیست. همچنین بانک ملت زیرمجموعه های انتقالی از دولت را به گروه مالی ملت واگذار کرده و طبعا بر خلاف سال گذشته در تابستان DPS شناسایی نمی کند بلکه این سود تقسیمی در پایان سال و از طریق گروه مالی در این بانک شناسایی خواهد شد. با این اوصاف سود وبملت در تابستان از بهار کمتر خواهد بود اما به لحاظ عملیاتی، این بانک همچون بهار عملکرد خوبی دارد.

وبصادر

در بهار ۱۳ ريال سود ساخت. در تابستان DPS از محل تقسیم سود زیرمجموعه ها شناسایی می کند و به این واسطه احتمال اینکه سود تابستان بهتر از بهار باشد، وجود خواهد داشت.

وتجارت

در بهار ۷ ريال سود ساخت. در تابستان عملیات بانک بهبود قابل توجهی داشته اما هزینه مالی نیز با شیب تندی در حال صعود است لذا محتمل است که سود تابستان بهتر از بهار باشد.

وپارس

در بهار زیان ساخت و به نظر می رسد که به لحاظ عملیاتی در تابستان نیز به سود نرسد.

وخاور

در بهار ۱۳۵ ريال سود ساخت. این بانک در تابستان می تواند عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد با این وجود هزینه مالی در این بانک نشان می دهد که منابع تحت فشار است لذا سود تابستان انحراف با اهمیتی نسبت به بهار نخواهد داشت.

ونوین

در بهار ۲۱۵ ريال سود ساخت. در تابستان به لحاظ عملیاتی در سطح بهار خواهد بود اما برخی هزینه ها روند صعودی دارند لذا سود تابستان اندکی از بهار کمتر خواهد بود. این بانک در زمستان DPS از زیرمجموعه ها دریافت می کند به شکلی که تقریبا در این فصل دوبرابر یک فصل عادی سود می سازد.

وپست

در بهار ۲۷۷ريال سود ساخت و انتظار داریم در تابستان به لحاظ عملیاتی قوی تر هم شده باشد.

وسینا

در بهار ۷۱ ريال سود ساخت و انتظار می رود که به لحاظ عملیاتی در تابستان سود خود را تقویت کرده باشد.

نتیجه:

گزارش ماهانه بانکی ها عمدتا در ماه های بعدی تعدیل می شود لذا این اعداد قطعی نیست و طبعا پیشبینی حاضر بر اساس اعدادی است که ممکن است در آینده تغییر کنند. همچنین آخرین ماه هر فصل عمدتا تفاوت های مهمی نسبت به ماه های ابتدایی و میانی دارد ازین زاویه گزارش شهریور می تواند به صورت کلی سود انتظاری را تغییر دهد.

*بانک ها به لحاظ p.e در محدوده مناسبی هستند و ازین زاویه مورد توجه ما قرار گرفته اند.

*هزینه مالی در بانک ها با شیب تندی صعودی است و نشان می دهد که منابع بانک ها تحت فشار است و احتمالا هزینه پول برای آن ها روند صعودی دارد. عوامل مختلفی که در نهایت فشار کسری بودجه دولت را کاهش دهد در نهایت به نفع بانک ها خواهد بود.

ولید هلالات

#تحلیل_بنیادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *