بترانس

#بترانس در شهریور فروش خاص و جالبی زده و ۴۸۸۰ میلیارد ریال درآمد داشته است کل ۵ ماهه قبل ۷۹۱۶ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۱۹۱ میلیارد ریال رسید و باید کمی صبر کرد
۷ماهه به عدد ۱۳۹۸۸ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۸۲۹۳ میلیارد ریال بود .

کشرق

فروش #کشرق
در تیر این عدد ۱۳۷ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۹۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۳۳ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۳۱ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه به ۱۰۴۵ میلیارد ریال رسیده که نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

بالاس

#بالاس در شهریور معادل کل دوره قبل درامد ثبت کرده و به عدد ۴۲۹ میلیارد ریالی دردرامد ها رسید و مهر با افت ۱۰۱ میلیارد ریال بود و ۹۹۷ میلیارد ریال درامد داشته است که کل سال قبل ۱۸۹۹ میلیارد ریال بود

کتوکا

#کتوکا در تیر با افت ۷۰۹ میلیارد ریال بود و مرداد ۵۶۷ میلیارد ریال شد
در شهریور با فروش ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و و مهر هم بالای ۱۰۰ بود و ۱۰۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه ۶۵۵۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۴۳۶۶ میلیارد ریال بوده است

خاهن

#خاهن در ۳ ماهه اول ۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش زد
در تیر به عدد ۱۲۰۶ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۷۵۷ میلیارد ریال و شهریوربا رشد دوباره ۲۱۴۰ میلیارد ریال بود و مهر به ۱۵۰۱ میلیارد ریال رسید
جمع فروش ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۹۳۹ میلیارد ریال بود

استقلال

#استقلال پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ادامه می یابد.

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۲۹۹ و خرداد ۲۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر ۱۶۷۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۵۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۸۱۷ میلیارد ریال و مهر ۱۷۶۹ میلیارد ریال شد۷ ماهه ۱۲۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۸۱۱۲ میلیارد ریال شد

زنگان

#زنگان در مهر با فروش ۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ماهه ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشت

کمینا

#کمینا با توجه به عدم تغییر سطح عملکرد شرکت توضیحات ارائه شده از افشا گروه الف به افشا گروه ب تغییر می کند.

حریل

#حریل تیر ۶۲۵ میلیارد ریال شد و مرداد ۵۰۶ میلیارد ریال بوده
در شهریور این عدد ۴۹۶ میلیارد ریال شده و مهر با افت ۳۱۱ میلیارد ریال شده است
در مجموع ۷ ماهه ۲۹۷۶ میلیارد ریال درامد داشته است. کل عدد سال قبل ۴۹۹۷ و میانگین ان حوالی ۴۲۰ میلیارد ریال بود

بزاگرس

#بزاگرس در مهر ۲۵۶ و ۷ماهه به عدد ۱۹۴۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۵۰۷ میلیارد ریال بود

گدنا

#گدنا در شهریور ۵۰۲ میلیارد ریال و مهر ۴۰۴ میلیارد ریال فروش داشته و ۳۰۰۵ میلیارد ریال فروش ۷ ماهه سهم بوده است که از کل سال قبل بیشتر است

فزرین

#فزرین در مهر ۳۸۹ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و ۴۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۲۶۳۵

درازک

#درازک در تابستان رشد خوبی داشت
تیر ۱۱۹۶ میلیارد ریال شده و مرداد هم به ۱۵۷۱ میلیارد ریال رسید در شهریور این عدد ۱۳۶۴ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۴۲۳ میلیارد ریال رسیده است
۷ماهه ۷۸۷۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۶۰۶۷ میلیارد ریال بود

حتوکا

#حتوکا در تیر به فروش ۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۵۸۷ میلیارد ریال و شهریور ۸۷۳ میلیارد ریال بود
در مهر به ۴۶۵ میلیارد ریال رسید و ۳۴۷۱ میلیارد ریال درامد دارد . عدد کل سال قبل ۴۱۷۱ میلیاردریال بود

بهپاک

#بهپاک تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب ۲۲۹۹ میلیارد ریال شده است در شهریور هم عدد فروش جالب بود و ۴۶۷۱ میلیارد ریال فروخت
در مهر کمی کم شد ۳۳۲۶ میلیاردریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۱۶۲۲۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۵۴۱۶ میلیارد ریال بوده است

کزغال

افزایش_سرمایه #کزغال

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت زغال سنگ پروده طبس

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-209 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تماوند

#تماوند پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شركت سرمايه گذاری صبا تأمين (سهامي عام)
پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شركت سرمايه گذاری صبا تأمين (سهامي عام) جمعا به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود سالانه ۱۹ درصد با مشارکت شرکت تامین سرمایه امین به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال (نماد صبا۵۲) و مبلغ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نماد صبا۵۱) توسط تامین سرمایه دماوند. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده برای شرکت تامین سرمایه دماوند جمعاً به مبلغ ۲٫۹۱۸٫۴۰۰ میلیون ریال که شامل ۸۵۵٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۲٫۰۶۳٫۴۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.

دیران

#دیران در تیر با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی و مرداد ۳۱۰ میلیارد ریالی وشهریور ۳۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ماهه اخر سال مالی خود در مهر ۳۶۴ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا به عدد ۲۸۸۲ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه قبل ۲۴۳۴ میلیارد ریال بود

فروی

#فروی در مهر ۴۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه ۴۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۳۰۸۵ میلیارد ریال بود

فارس

بلوک #فارس گویا توسط اهداف خریداری شد و شتران خریدار بلوک نبوده است .

قثابت

#قثابت به استحضار ميرساند با عنايت به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، در مواردي که شرکت بيش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسي يا فرابورسي) ديگر را واگذار نمايد و يا مبلغ واگذاري بيش از ۵ درصد دارايي هاي شرکت در صورت هاي مالي سال قبل باشد امکان افشاي گروه “الف” وجود دارد، لذا با توجه به موارد مذکور با توجه به سطح اهمیت واگذاری(مقدار سهام واگذار شده کمتر از ۵ درصد می باشد) افشای این اطلاعیه از افشای گروه الف به افشای -گروه ب تغییر نمود.

وسپه

#وسپه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-025 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۷,۹۳۰,۴۹۲,۱۳۳ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲۶,۵۰۷,۸۶۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *