خدیزل

افزایش_سرمایه
#خدیزل
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بهمن ديزل
درصد افزایش سرمایه: ۶۷%
محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وپویا

#وپویا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-188 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ثامید

#ثامید مزایده فروش ۲۵ واحد مسکونی به متراژ ۳،۷۵۷ مترمربع موسوم به پروژه رنجبریان و مزایده فروش یک واحد مسکونی به متراژ ۱۴۵ مترمربع موسوم به پروژه جنت آباد – طباطبایی مزایده فروش ۲ واحد مسکونی به متراژ ۲۴۶ مترمربع موسوم به پروژه امیرآباد ۴
شرکت توسعه و عمران امید پروژه های خود را به صورت نقد از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل ۲٫۹۵۸ میلیارد ریال برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.

پاکشو

پاکان پلاستکار از ز یرمجموعه های #پاکشو در ۶ماهه به سود ۸۶۲ میلیارد ریالی رسیده است

دسینا

#دسینا در ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۱۱۷۱ ریالی و در سود اصلی نیز همین اعداد است

وبانک

#وبانک به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

ورنا – وساپا

#ورنا #وساپا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ رﻧﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ۷۷/۲ درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) را ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ: ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ) ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺲ: ۱۳۸۲/۰۲/۲۵ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ۱٫۰۰۰ ﺳﻬﻢ ۱٫۰۰۰ رﯾﺎﻟﯽ ارزش ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ: ۹٫۴۸۷٫۰۰۲٫۶۲۰٫۰۰۰ رﯾﺎل ارزش ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري: ۷٫۳۲۳٫۹۶۶٫۰۲۲٫۶۴۰ رﯾﺎل ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷ

ورنا

#ورنا آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس (تاپکو) (سهامی خاص)

افق

#افق در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۵۴۹ ریال و در سود اصلی این عدد ۵۵۹ ریال بوده است

ذوب

#ذوب در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۱۱ ریال زیان و در سود اصلی این عدد ۱۲۴ ریال زیان بوده است

مادیرا

#مادیرا در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۲۴۵ ریال و در سود اصلی این عدد ۱ ریال بوده است

وشهر

#وشهر در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۲۱۹۲ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۸۱۵ ریال بوده است

همراه

#همراه در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۷۳۰ ریال و در سود اصلی این عدد ۵۲۸ ریال بوده است

وپست

#وپست در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی۶۳۶ ریال و در سود اصلی این عدد ۶۱۹ ریال بوده است

دی

#دی در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۸۶ ریال زیان و در سود اصلی این عدد ۱۵۱ ریال زیان بوده است

فاسمین

#فاسمین در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۲۰۴۸ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۹۳۱ ریال بوده است

کسرا

#کسرا در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۳۲۰ ریال و در سود اصلی این عدد ۲۴۳ ریال بوده است

وبصادر

#وبصادر در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی۸۵ ریال و در سود اصلی این عدد ۸ریال بوده است

شاراک

#شاراک در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۲۲۴۵ ریال و در سود اصلی این عدد ۲۱۳۸ ریال بوده است

فملی

#فملی در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۵۴۴ ریال و در سود اصلی این عدد ۵۵۵ ریال بوده است

وپاسار

#وپاسار در ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۶۵۷ ریال و در سود اصلی این عدد۵۵۵ ریال بوده است

خکار

#خکار در ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۱۷۲ ریالی و در سود اصلی این عدد ۱۳۹ ریال است

وپترو

سرمايه گذاري هامون کيش از زیر مجموعه های #وپترو در ۶ماهه به سود ۸۳۳ میلیارد ریالی رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *