بورس

شفاف_سازی
#بورس

📌 انعقاد قرارداد بابت اجاره رکهای دیتا سنتر- فاز دوم

قرداد اجاره رکهای دیتا سنتر- فاز دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ کل قرارداد ۳۶۹٫۶۰۰ میلیون ریال – به ازای هر ماه ۳۰٫۸۰۰ میلیون ریال

سشرق

سيمان سفيد شرق از زیرمجموعه های #سشرق در ۳ماهه ۶۶۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است

ثپردیس

#ثپردیس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-خيابان شيخ بهايي جنوبي- شهرک والفجر- انتهاي خيابان ايرانشناسي- ميدان شهداي دانشجو- خيابان نهم- پلاک ۶ برگزار میگردد

قاروم

#قاروم

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت قند اروميه

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰%

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

شفن

شفاف_سازی

#شفن

تحصيل سهام

شركت تحصيل شده: شرکت دماوند انرژی عسلویه

شرایط تسویه: ۴۰درصد نقد و الباقی مبلغ ۶ ماه بعد

کماسه

شفاف_سازی
#کماسه

📌نتيجه نهايي دعوي له شرکت

پس از رسیدگی پرونده شرکت تامین ماسه ریخته گری در شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مرحله تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شهید مدنی تهران در خصوص صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸(صادره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸نقض و دعوی خواهان بدوی رد شد و طبق رأی قطعی صادره توسط شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹، شرکت تامین ماسه ریخته گری کلیه تشریفات و مراتب قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸را رعایت نموده و در نهایت رأی قطعی به نفع شرکت صادر گردید.

زنگان

مهم برای #زنگان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور افزايش سرمايه (تامين نقدينگي پروژه هاي در دست اجرا در شرکت) که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

زنگان

افزایش_سرمایه

#زنگان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعت روی زنگان

درصد افزایش سرمایه: ۹۰۰%

محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته

قشرین

#قشرین در ‌گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۱۹۹ ریالی رسیده است

سباقر

#سباقر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در استان خراسان جنوبي ،شهر اسديه به آدرس شهرستان درميان، کيلومتر ۳۴ جاده اسديه به بازارچه مرزي ميل ۷۳ ، کارخانه سيمان باقران برگزار میگردد

تاپیکو

#تاپیکو در گزارش ۶ماهه به سود ۱۸۷ ریالی رسیده است که البته گزارش شرکت را باید ۱۲ماهه دید

وثنو

#وثنو ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-003 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۸۹۵۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۰۵۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تاپیکو

شفاف_سازی

#تاپیکو

اعلام قطعیت در تحصیل سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه

به استحضار می‏رساند گزارش ارزشگذاری نهایی مورد معامله توسط شرکت تامین سرمایه مرضی الطرفین(لوتوس پارسیان) ارائه و مورد تایید خریداران و فروشنده قرار گرفته است. مزید استحضار اینکه قدرالسهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از معامله مزبور به میزان ۹٫۰۷ درصد از مجموع سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه با بهای تمام شده ۳۶٫۸۷۵ میلیارد ريال می باشد.

شغدیر

شفاف_سازی
#شغدیر
تحصیل بخشی از سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه

به استحضار می‏رساند گزارش ارزشگذاری نهایی مورد معامله توسط شرکت تامین سرمایه مرضی الطرفین(لوتوس پارسیان) ارائه و مورد تایید خریداران و فروشنده قرار گرفته است. مزید استحضار اینکه قدرالسهم شرکت پتروشیمی غدیر از معامله مزبور به میزان ۴/۲۵درصد از مجموع سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه با بهای تمام شده ۱۶٫۵۹۸ میلیارد ريال می¬باشد.

لازما

#لازما در ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۱۰۹ ریالی رسیده است

دابور

#دابور در مهر و ابان کمی کاهشب بود در مهر با کمی افت نسبت به ماه قبل ۱۲۰۰ میلیارد ریال و ابان ۱۱۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۱۷۵۳ و مرداد ۱۲۱۸ میلیارد ریال بوده و۸ ماهه ۹۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۶۸۸۴ میلیارد ریال بوده است

خودرو

شرکت ايران خودرو خراسان(سهامي خاص) از زیرمجموعه های #خودرو در ۶ماهه به سود ۳۹۵۳ میلیارد ریالی رسیده است

کارا

#کارا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،اندوخته طرح و توسعه ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و اصلاح ساختار توليد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

دکوثر

#دکوثر گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور افزايش سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

وثنو

افزایش_سرمایه
#وثنو

📌آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-003 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۸۹۵۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۰۵۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

غشصفا

افزایش سرمایه ۳۸ درصدی #غشصفا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

کورز

افزایش سرمایه ۹۹۰۰ درصدی #کورز از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

خکرمان

شفاف_سازی

#خکرمان

نتايج برگزاري مزايده

فروش ۴۵٫۹۰۰٫۰۰۰ سهم شرکت صنایع خودروسازی مدیران معادل ۴٫۵۹ درصد از کل سهام آن شرکت به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال

بالبر

افزایش_سرمایه

#بالبر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کابل البرز

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰%

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

کگل

کدال
افزایش_سرمایه
افزایش سرمایه ۸۰ درصدی #کگل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مورد تائید حسابرس قرار گرفت

دالبر

#دالبر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-142 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ۱۶آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جديد دانشکده دارو سازي-سالن رازي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دکوثر

افزایش_سرمایه
#دکوثر

📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازي کوثر
درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰%
محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران

کی_بی_سی

#کی_بی_سی فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی ۳۱۲ فرعی از ۱۱۷ اصلی به مساحت ۶۷۵ متر مربع عرصه و ۶۷۶ متر اعیانی واقع در تهران ، شهرک غرب فاز چهارم خیابان زرافشان خیابان دوم پلاک ۲۰ (نوبت دوم)

حفاری

#حفاری به دلیل اختلاف نرخهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه، نسبت به برآورد کارفرما مناقصه مجدد تکرار خواهد شد.

از سوی دیگر اجاره روزانه یک دستگاه دکل حفاری دریایی ۳۰۰فوتی به مدت یکسال

تامین یک دستگاه دکل حفاری ۳۰۰ فوتی

لپیام

#لپیام گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سایر اندوخته ها به منظور افزايش سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

گشان

#گشان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاخير در انتشار صورت هاي مالي سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند عدم معرفي نماينده شرکت گروه مالي بانک صادرات و متعاقب آن مستعفي شدن شرکت مزبور و نيز استعفاي نماينده بانک صادرات ايران و انتخاب جايگزين انان موجب مطول شدن پروسه ثبت صورت هاي مالي در کدال گرديد

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

پردیس

#پردیس و ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *