زگلدشت

زگلدشت در در دی ۷۱۶ میلیارد ریال ، آذر ۶۷۵ میلیارد ریال ، ابان با رشد ۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه ۵۶۵۴ میلیارد ریال فروش بوده است
مدت مشابه قبل ۲۵۵۹ میلیارد ریال بوده است.

دسبحان

#دسبحان
مهر ۱۲۶۰ میلیارد ریال بود ابان هم ۱۲۳۸ میلیارد ریال بود
در اذر با رشد اندک ۱۲۸۷ میلیارد ریال و دی هم با رشد ۱۳۷۰ میلیارد ریال شده بود
۱۰ ماهه ۱۰۰۷۳ میلیارد ریال بوده است و در مدت مشابه قبل ۶۰۵۲میلیارد ریال فروش داشته است .

زکشت

#زکشت در دی ۳۴۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۰ ماهه به عدد ۲۸۹۵ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۲۸۵ میلیارد ریال بود

سبجنو

#سبجنو
در ۳ماهه مهر ۵۳۸ میلیارد ریال بود و آبان ۵۵۴ میلیارد ریال و آذر ۵۱۹ میلیارد ریال و دی ۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۵۲۴۱ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه این عدد ۵۰۸۸ میلیارد ریال بوده است.

گوهران

#گوهران در دی ۱۱۱۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۳,۵۱۳,۵۰۵ میلیون ریال سود مجمع دارد .

تلیسه

#تلیسه در دی ۵۹۱ ، اذر ۵۷۶ ، آبان ۵۵۲ و مهر هم ۵۵۲ میلیاردریال فروش و درامد داشت و ۱۰ ماهه ۵۰۷۹ میلیارد بود و مدت مشابه قبل ۲۷۸۲ میلیارد ریال بوده است

شفارا

#شفارا آبان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر ۳۸۴ میلیارد ریال و دی ۹۲۱ میلیارد ریال بود و رشد داشته است
۱۰ ماهه ۷۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۵۹۶۳ میلیارد ریال بوده است .

غگلستا

#غگلستا در دی ۹۹۳ ، اذر ۱۲۱۰ ، آبان ۱۱۵۹ و مهر ۱۰۲۵ میلیارد ریالی به عدد ۹۳۶۷ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل که ۵۳۰۹ میلیارد ریال بود بیشتر است

دشیمی

#دشیمی دی خوبی داشت
در ۳ماهه سوم مهر با کمی رشد این عدد ۶۱۵ میلیارد ریال شد و ابان خوبی داشت و ۱۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اذر به ۱۲۲۳ میلیارد ریال رسید
در دی به ۱۲۸۳ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه ۷۶۳۹ میلیارد ریال شد و مدت مشابه سال قبل ۳۸۱۰ میلیارد ریال بوده است

پخش

#پخش البرز
در ۳ماهه سوم در مهر به ۱۱۲۷۵ میلیارد ریال و ابان ۱۶۹۶۹ میلیارد ریال و آذر ۱۷۴۳۵ میلیارد ریال و دی ۱۵۷۱۶ میلیارد ریال رسیده و ۱۰ ماهه ۱۱۶۸۳۸ میلیارد ریال شد. کل سال قبل شرکت ۷۷۹۳۹ میلیارد ریال بوده است

شسینا

#شسینا در دی ۲۱۳ ، آذر ۲۷۲ میلیارد ریال ، ابان ۳۱۵ و مهر ۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه ۲۵۶۱ میلیار ریال مدت مشابه این عدد ۱۹۱۹ میلیارد ریال بود.

سصوفی

#سصوفی
در مهر ۱۱۶۲ میلیارد ریال و ابان ۱۲۱۰ میلیارد ریال بوده است . در آذر با کمی افت ۹۴۵ میلیارد ریال بوده است و دی ۶۰۳ میلیارد ریال و افت داشت
۱۰ ماهه ۱۰۳۱۴ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۶۸۳۸ میلیارد ریال بود

فسبزوار

#فسبزوار در دی با فروش ۳۶۱ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرده است

زمگسا

#زمگسا در دی با فروش ۴۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۰ماهه ۴۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است

خریخت

#خریخت
در ۳ماهه دوم در تیر ۳۷۵ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۸ میلیارد ریال و شهریور با رشد ۵۲۲ میلیارد ریال بود
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال و اذر ۷۴۱ میلیارد ریال و دی ۷۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه به ۵۱۷۴ میلیارد ریال فروش رسیده مدت مشابه قبل ۳۲۴۲ میلیارد ریال بود

قمرو

#قمرو در دی با فروش ۱۰۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع فروش ۲۶۸۱ میلیارد ریال بوده است

خنصیر

#خنصیر در دی ۴۰۸ ، اذر ۳۷۶ ، آبان ۳۶۱ ، مهر ۲۵۹ و شهریور ۲۹۴ ۱۰ ماهه ۲۸۱۲ میلیارد ریال بوده است که نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است.

سنیر

#سنیر در مهر ۱۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۰۸ میلیارد ریال و آذر ۲۲۳ میلیارد ریال شد
در زمستان در دی ۲۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه ۱۹۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۴۱۷ میلیارد ریال بود

خموتور

#خموتور فروشش دردی خوب بود
در مهر با کمی افت ۱۶۷۲ میلیارد ریال و آبان ۱۴۹۷ میلیارد ریال بود و اذر به ۲۲۸۸ میلیارد ریال برگشت
در دی نیز به ۲۲۲۴ میلیارد ریال رسیده تا ۲ ماه اخیرخوب باشد
۱۰ ماهه ۱۷۲۶۷ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل ۷۵۵۳ میلیارد ریال بود

قنقش

#قنقش در دی ۵۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۹۱۴ میلیارد ریال جمع فروش ۴ ماهه بوده است

لابسا

#لابسا در آذر کمی افت کرد ولی دی بهتر شد و ۹۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در آبان فروشش ۱۰۹۳ میلیارد ریال شده و عدد خوبی را زد در آذر ۶۴۳ میلیارد ریال بود .
۱۰ماهه ۷۴۷۳ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۰۳۵ میلیارد ریال بود

فالوم

#فالوم در دی ۲۴۵ ، آذر ۳۴۰ و آبان ۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه به ۳۷۵۲ میلیارد ریال رسیده است

کلوند

#کلوند حذف ۵% ماليات انتقالي در قسمت شناسايي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود (طبقه‌ي زمين)، کاهش آورده نقدي و همچنين اضافه‌شدن مبلغ اندوخته‌ي طرح-و-توسعه است.

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي (تسويه غيرنقد مطالبات سهامداران ناشي از تقسيم سود، جابه جايي در اجزاي حقوق مالکانه، و بهبود نسبت هاي مالي) و اجراي طرح توسعه (توليد کاشي پرسلان سايز بزرگ( نيمه اسلب)) که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

تکمبا

#تکمبا مهر ۳۱۷ میلیارد ریال و آبان ۵۹۷ میلیارد فروش داشت و در اذر ۵۴۴ میلیارد ریال بوده است و دی ۸۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی کرد
۱۰ ماهه به ۴۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۲۱ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا در دی ۱۹۷۶۸ میلیارد ریال ، آذر با کمی رشد ۱۸۳۷۵ و ابان هم ۱۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۲۲۰۱۰۹ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۲۰۸۲۰۹ میلیارد ریال شده است

شپلی

#شپلی به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال در تاريخ ۲۷ ديماه توسط ناشر مبنی بر اعلام اخرين وضعيت خريد اکريلو نيتريل به استحضار می رساند خريد مقدار ۴۰۰۰ تن اکريلو نيتريل قطعي شده و ظرفيت کارخانه اکريليک ۲ از ۴۰ تن به ۶۰ تن روزانه افزايش يافته است .

سیستم

#سیستم در دی با ثبت درامد ۵۴۱ میلیارد ریالی به عدد ۵۳۰۱ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است و البته باید گزارش نلفیقی را نیز مدنظر قرارداد

مداران

#مداران در آذر با درامد ۲۲۵ میلیارد ریالی و دی به عدد ۶۱۵ میلیارد ریالی رسیدو عدد فروش ۳۳۴۱ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است

وبیمه

#وبیمه در دی ۱۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۸۱ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است

سرود

#سرود ابان با رشد ۱۲۳۶ میلیارد ریال و اذر ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشته ۳ ماه اخیر خوب بوده در دی به عدد ۱۱۵۳ میلیارد ریالی رسیده است
۱۰ ماهه ۹۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۵۸۵۲ میلیارد ریال بود

دفرا

#دفرا دی خوب بود و ۸۵۹ میلیارد ریال درامد داشت سهم در مهر به ۷۷۷ میلیارد ریال و آبان ۷۱۹ میلیارد ریال و اذر عدد ۷۶۱ میلیارد ریالی رسید و۱۰ ماهه ۶۶۴۴ میلیارد ریال فروش داشت
در مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۱۰ میلیارد ربال بود

ساوه

#ساوه در دی ۲۳۱۳ ، در آذر ۲۱۷۵ میلیارد ریال ، آبان ۲۴۴۲ میلیارد ریال فروش زد سهم در مهر ۱۷۱۰ و شهریور هم ۱۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۱۶۷۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است

فخاس

#فخاس در دی ۹۰۱۱ و آذر ۱۳۳۲۰ و آبان ۱۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ آذر ۱۴۶,۲۳۳,۵۲۳ ریال و دی ۱۶۲,۷۵۸,۹۳۷ ریال شد
مهر فروش ۱۰۱۲۰ میلیاردریال و نرخ ۱۴۸,۷۱۶,۸۵۰ ریال شد
۱۰ ماهه ۱۰۲۸۰۵ میلیارد ریال بوده و نزدیک مدت مشابه قبل بود که ۸۴۶۱۶ میلیاردریال بود

خلنت

#خلنت در دی ۳۵۲ ، اذر با رشد ۲۴۴ و آبان با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۷۹۴ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۳۸۴ میلیارد ریال بود

شصفها

افزایش سرمایه در #شصفها
درصد افزایش سرمایه: ۵۲۶۳%
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶,۰۸۸,۱۹۰,۵۸۵,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي، بهبود نسبت هاي مالکانه و برخورداري از مزاياي قانوني که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

سغرب

#سغرب

در ۳ماهه سوم مهر ۵۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۵۰۵ است و آذر با رشد خوب ۶۲۸ میلیارد ریال شده است
در دی این عدد ۵۸۹ میلیارد ریال بود و ۱۰ماهه به ۵۵۶۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۱۰ میلیارد ریال بود .

ورنا

#ورنا در دی ۱۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وغدیر

سرمايه گذاري زرين پرشيا از زیرمجموعه های #وغدیر تا دی ۲۲۹۸۴۳۲ میلیون ریال سود خالص داشت و در دی ۶۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فجر

#فجر
در ۳ماهه سوم مهر کمی کاهشی شد و فروش ۲۸۶۸ میلیرد ریال شده و نرخ ۲۶۰,۱۴۶,۳۹۰ ریال بود
در ابان این عدد با رشد ۴۳۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۵,۰۷۰,۶۱۸ ریال بود در اذر ۳۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۲۸۲,۲۰۸,۲۴۶ ریال است
در دی با یک فروش خوب ۴۵۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۰۰,۶۶۶,۶۶۷ ریال بود
۱۰ ماهه ۳۹۲۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۴۲۰۸ میلیارد ریال بود

حفاری

#حفاری و شرکت در مناقصه
عملیات حفاری دو حلقه چاه جدید و تعمیرو تکمیل ۶ حلقه چاه موجود
تاريخ شروع مناقصه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
طرف برگزارکننده شرکت نفت و گاز اروندان
شرح موضوع مناقصه(شامل تصريح شركت در آن و نه نتيجه) قرارداد به صورت EPD بوده و مدت قرارداد ۱۸ ماه از تاریخ شروع بکار می باشد

فافق

افزایش_سرمایه
#فافق
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع مس افق کرمان
درصد افزایش سرمایه: ۳۴%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

غگلپا

#غگلپا در دی با فروش ۱۲۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود
در مهر ۱۲۵۵ میلیارد ریال و ابان ۱۳۰۴ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۱۱۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است.

پتایر

#پتایر هیئت مدیره پس از بررسی بابت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه مهدی شهر سمنان از طریق اوراق،انتشار اوراق مرابحه با مشخصات ذیل را تصویب نمود: موضوع انتشار اوراق : تامین مالی جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات طرح توسعه مهدیشهر سمنان، مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ریال، تعداد اوراق در دست انتشاز: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ورق، نوع اوراق مرابحه:بانام ، نرخ اوراق :۱۸درصد ، دوره عمر اوراق:۴سال، مواعد پرداختهای مرتبط با اوراق مرابحه : هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق، انتشار اوراق مرابحه مذکور منوط به اخذ مجوز نهائی از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود

غشهداب

#غشهداب مهر و ابان خوبی داشت ولی آذر افت کرد و دی دوباره بهتر شد و ۱۱۴۸ میلیارد ریال فروش داشت
در ۳ماهه سوم متفاوت ظاهر شده و مهر به ۱۰۷۴ میلیارد ریال رسید و ابان ۱۱۱۹ میلیارد ریال و اذر ۸۳۹ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۷۴۸۹ میلیارد ریال فروش رسیده است که مشابه سال قبل ۴۹۳۲ میلیارد ریال بود

خفنر

#خفنر در ۲ماهه گذشته خوب بود فروشش در ابان به ۶۴۳ میلیارد ریال و اذر ۷۵۴ میلیارد ریال رسید و مهر ۵۷۷ میلیارد ریال بوده
در زمستان در دی ۶۸۷ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه ۵۳۰۴ میلیارد ریال درامد داشت مدت مشابه این عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریال بود

بجهرم

#بجهرم در دی با فروش ۶۳۵ میلیارد ریالی در ۱۰ماهه به عدد ۶۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *