سغرب

سغرب
در ۳ماهه سوم مهر ۵۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۵۰۵ است و آذر با رشد خوب ۶۲۸ میلیارد ریال شده است
در دی این عدد ۵۸۹ میلیارد ریال و بهمن ۵۵۹ میلیارد ریال بود و ۱۱ماهه به ۶۱۲۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۳۰ میلیارد ریال بود .

شجم

#شجم اذر۲۲۰۸ میلیارد ریال بود و دی ۳۷۴۵ میلیارد ریال بود که ۲۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۱۴۲۴۴ میلیارد ریال فروش داشته که مدت مشابه قبل ۱۰۶۱۴ میلیارد ریال بود .

سبجنو

#سبجنو
در ۳ماهه مهر ۵۳۸ میلیارد ریال بود و آبان ۵۵۴ میلیارد ریال و آذر ۵۱۹ میلیارد ریال و دی ۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن ۵۴۸ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه ۵۷۹۰ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه این عدد ۵۴۲۰ میلیارد ریال بوده است.

ثامید

#ثامید شرکت توسعه و عمران امید پروژه رنجبریان را طی دو مرحله به صورت نقد،اقساط از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نموده است
با عنایت به جلسه بازگشایی پاکات ، ۱۵ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط به قیمت ۱٫۶۷۶٫۹۳۲ میلیون ریال واگذار گردید و از آنجائیکه مبلغ بهای تمام شده واحدهای مذکور ۱۶۲٫۱۵۷ میلیون ریال بوده است لذا سودی برابر با ۱٫۵۱۴٫۷۷۵ میلیون ریال شناسایی می گردد. اطلاعات تکمیلی در گزارشات آتی ارائه خواهد شد.
۳۰% نقد، ۱۰% تحویل و ۶۰% آن در اقساط ۲۷ ماهه
بهای تمام شده ۱۶۲,۱۵۷

دبالک

#دبالک در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۵۴ میلیاردریالی رسیده و بهمن ۴۹۰ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۱۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۸۸ میلیارد ریال بود

سنیر

#سنیر در مهر ۱۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۰۸ میلیارد ریال و آذر ۲۲۳ میلیارد ریال شد
در زمستان در دی ۲۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۲۵۳ میلیارد ریال بود ۱۱ ماهه ۲۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۵۸۵ میلیارد ریال بود

ساوه

#ساوه در بهمن ۲۱۴۱ ، دی ۲۳۱۳ ، در آذر ۲۱۷۵ میلیارد ریال و آبان ۲۴۴۲ میلیارد ریال فروش زد
۱۱ ماهه ۱۸۹۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است

وبهمن

سرمايه گذاري بهمن #وبهمن تا بهمن ۴۶۰,۹۴۶ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است

کهمدا

#کهمدا
در آذر به ۶۹۷ میلیارد ریال بوده است و دی به ۶۶۷ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۳۴۷ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه ۶۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۴۴۱۱ میلیارد ریال بوده است

سقاین

#سقاین
در ابان فروش ۳۰۶ میلیارد ریال و آذر ۳۳۰ میلیارد ریال شده است و دی ۲۴۱ میلیارد ریال و بهمن ۲۷۴ میلیارد ریال بوده است
۱۱ ماهه ۳۱۶۵ میلیارد ریال شده و مشابه ۲۳۶۶ میلیارد ریال بود .

درهاور

#درهاور در بهمن ۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ماهه ۴۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است

تایرا

#تایرا در دی و بهمن خوب بود
در مهر به ۱۰۴۳۷ میلیارد ریال رسیده و ابان ۱۲۸۰۱ میلیارد ریال
اذر ۱۱۶۹۱ میلیارد ریال و دی ۹۷۲۵ میلیارد ریال بوده است و بهمن ۱۷۲۸۶ میلیارد ریال بوده است
۱۲۱۶۵۷ میلیارد ریال جمع فروش ۱۱ ماهه است و مدت مشابه قبل ۴۸۶۷۶ میلیارد ریال بود

خریخت

#خریخت
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال و اذر ۷۴۱ میلیارد ریال بود . دی ۷۴۰ میلیارد ریال و بهمن ۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به ۵۹۶۳ میلیارد ریال فروش رسیده مدت مشابه قبل ۳۷۶۸ میلیارد ریال بود

حگهر

#حگهر
مهر به فروش ۲۵۹۷ میلیارد ریالی و ابان هم ۲۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است و اذر به ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود
در دی ۲۹۰۵ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۱۲ میلیارد ریال بود و۱۱ ماهه به عدد ۳۲۶۸۹ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است

چکاوه

#چکاوه در بهمن ۳۶۰ ، دی ۳۲۴ ، آذر ۳۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ماهه ۳۷۲۷ میلیارد ریال بوده و که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۰۱۳ میلیارد ربال بوده

فجر

#فجر بهمن متفاوتی زد
در ۳ماهه سوم مهر کمی کاهشی شد و فروش ۲۸۶۸ میلیرد ریال شده و نرخ ۲۶۰,۱۴۶,۳۹۰ ریال بود
در ابان این عدد با رشد ۴۳۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۵,۰۷۰,۶۱۸ ریال بود در اذر ۳۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۲۸۲,۲۰۸,۲۴۶ ریال است
در دی با یک فروش ۴۵۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۰۰,۶۶۶,۶۶۷ ریال بود
در بهمن ۷۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۳۳,۰۸۹,۲۰۰ ریال بود
۱۱ ماهه ۴۶۳۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۷۳۷۹ میلیارد ریال بود

پردیس

#پردیس جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ‌بهايي، درب شرقي دانشگاه‌الزهرا، مرکز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه‌الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ثبهساز

#ثبهساز
افشاي اطلاعات با اهميت – نتايج برگزاري مناقصه مشارکت به منظور احداث مجتمع اقامتي بر روي يک قطعه زمين -واقع در استان گيلان شهرستان کيانشهر-روستاي لسکو کلايه -پروژه آفتاب گيلان

مشارکت به منظور احداث مجتمع اقامتي بر روي يک قطعه زمين -واقع در استان گيلان شهرستان کيانشهر-روستاي لسکو کلايه به مساحت عرصه ۲۲۰،۰۰۰ متر مربع و مساحت قابل احداث ۱۷۲،۶۹۸متر مربع

نتايج برگزاري مناقصه با عنایت به بازگشایی انجام شده در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ بر اساس نتایج به دست آمده شریک انتخاب گردید. برای پروژه اقامتی آفتاب گیلان میزان سرمایه آورده شرکت شامل زمین به مبلغ ۳،۰۵۶،۱۳۰ میلیون ریال و میزان سرمایه آورده شریک به مبلغ ۲،۰۲۸،۰۹۶ میلیون ریال میباشد در مجموع میزان کل سرمایه گذاری به مبلغ ۵،۰۸۴،۲۲۶ میلیون ریال میباشد. با توجه به نوع مزایده که مشارکت درساخت می باشد پس از اتمام پروژه و فروش آن بهای تمام شده و درآمد حاصل از فروش و میزان سود حاصل از فروش مشخص خواهد گردید

افشاي اطلاعات با اهميت – نتایج برگزاری مناقصه مشارکت در ساخت پروژه مسکونی تجاری موسوم به موسایی

با عنایت به بازگشایی انجام شده در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ بر اساس نتایج به دست آمده شریک انتخاب گردید. برای پروژه موسایی میزان سرمایه آورده شرکت شامل زمین و پرئانه به مبلغ ۶۱۱،۳۶۷ میلیون ریال و میزان سرمایه آورده شریک به مبلغ ۱۷۰،۹۷۳ میلیون ریال میباشد در مجموع میزان کل سرمایه گذاری به مبلغ ۷۸۲،۳۴۰ میلیون ریال میباشد. با توجه به نوع مزایده که مشارکت درساخت می باشد پس از اتمام پروژه و فروش آن بهای تمام شده و درآمد حاصل از فروش و میزان سود حاصل از فروش مشخص خواهد گردید

غگزر

#غگزر به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

پخش

#پخش البرز
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-177 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فاسمین

#فاسمین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-203 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان قائم مقام فراهاني ، بالاتر از بيمارستان تهران کلينيک خيابان هشتم پلاک ۱۳ طبقه سوم سالن جابربن حيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

زکشت

#زکشت در بهمن ۳۵۰ میلیارد ریال ، دی ۳۴۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۱ ماهه به عدد ۳۲۴۶ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۵۳۲ میلیارد ریال بود

وپویا

سرمايه گذاري پويا #وپویا در بهمن ۱۲۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲,۴۵۸,۶۶۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

زشگزا

#زشگزا
در ۳ماهه سوم در مهر ۳۸۵ میلیارد ریال و ابان ۵۹۰میلیارد ریال و آذر ۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن هم ۳۷۲ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه ۴۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۳۳۲ میلیارد ریال بوده است

خساپا

#خساپا تمديد زمان مزايده فروش سهام شرکت خودرو سازي بنيان توسعه صنعت پارس (تاپکو)
زمان شرکت در مزایده واگذاری سهام تاپکو تمدید گردید. اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده را دارند بايستي معادل ۵ درصد از ثمن معامله (به مبلغ ۱،۰۴۵،۸۴۰ میلیون ريال) را به عنوان سپرده شركت در مزايده

وامید

پترو اميد آسيا #وامید در ۱۲ماهه به سود ۲۳۵۲ میلیارد ریالی رسیده است .

وبصادر

#وبصادر در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می‌رساند؛ با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تعداد ۱٫۰۱۳٫۹۲۹٫۹۸۷ سهم معادل ۲٫۸۹ درصد از سهام شرکت بیمه البرز به صورت یکجا و نقد عرضه خواهد شد. تاریخ عرضه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ تعیین شده است.

غسالم

#غسالم
فروش بهمن با افت ۹۹۳ میلیارد ریال بود
دی ۱۳۲۰ میلیارد ریال ، آذر ۱۳۰۸ میلیارد ریال و فروش ابان با رشد ۱۳۴۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۱۷۶۱ میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۱۹ میلیارد ربال بود

پلاست

#پلاست
نتایج برگزاری مزایده
موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰۰ تن
نتايج برگزاري مناقصه :شرکت بازرگانی رسام فولاد آسیا به عنوان تنها شرکت کننده در مناقصه و پس از برسی قیمتی , شرایط فنی و نحوه پرداخت توسط کمسیون معاملات شرکت ، به عنوان برنده مناقصه انتخاب و مقرر گردید پس از انعقاد قرارداد فرآیند کار اجرایی گردد
مبلغ مورد توافق: ۱۵۷,۳۰۰ میلیون ریال

سدور

#سدور آذر خوبی نداشت و ۱۹۱ میلیارد ریال فروش داشت در دی این عدد ۱۳۴ میلیارد ریال شدهو بهمن با رشد ۱۹۶ میلیاردریال شدوکمی رشد کرد ولی با پاییز اختلاف زیادی دارد
در مهر ۵۲۳ میلیارد ریال و ابان ۵۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۱ماهه ۴۳۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۸۳ میلیارد ریال بود

وتوسم

#وتوسم در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۱۲۶۲ ریال سود محقق کرده است . شایان ذکر است از مبلغ ۵.۴۱۴.۴۴۱ میلیون ریال سود فروش سرمایه گذاری ها ،مبلغ ۷۱.۱۶۶ میلیون ریال بابت سود فروش سرمایه گذاری در املاک می باشد.

کرازی

#کرازی
در مهر به فروش ۷۹۰ میلیارد ریالی رسیده و صادرات ۲۸۴ میلیارد ریال بود در ابان فروش ۷۸۱ میلیارد ریال شده و ۳۲۳ میلیارد ریال صادرات داشت
در آذر با افت ۶۰۲ میلیارد ریال بوده است
در دی با کمی بهبود ۸۵۷ میلیارد ریال فروش داشته و بهمن ۸۷۴ میلیارد ریال فروش داشت بهتر شده است
۱۱ ۸۶۲۶ ۷۷۵۲ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۵۹۶۶ میلیارد ریال بود

شبهرن

#شبهرن در ۲ماه اخیر صعودی بوده و در بهمن ۱۶۵۸۲ و دی ۱۵۵۳۴ میلیارد ریال بود و در آذر به ۱۴۱۳۲ میلیارد ریال رسید
۱۱ ماهه ۱۵۷۸۳۲ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۹۹۴۲۴ میلیارد ریال بود

ارفع

#ارفع در بهمن با فروش ۷۳۰۳ میلیارد ریال مواجه بود و نرخ ۱۶۳,۸۴۰,۲۳۲ ریال شد
دی افت کرد و ۶۸۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و دی ۱۴۵,۷۰۹,۴۵۰ ریال نرخ فروش داشت
در مهر با فروش ۱۰۵۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۳۵,۴۲۷,۶۱۳ ریال
در ابان این عدد ۱۶۶۶۱ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۸,۲۹۷,۵۶۱ ریال و در آذر با فروش ۱۳۷۸۰ میلیارد ریالی به نرخ فروش ۱۵۰,۸۹۶,۹۶۴ ریالی در نرخ رشد داشت
۱۱ ماهه ۱۱۸۰۸۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۸۱۵۶۳ میلیارد ریال بود

وامید

سرمایه گذاری #وامید در بهمن ماه ۳۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و فقط در بهمن ماه ۱۹,۴۷۶,۲۹۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است که مربوط به سال مالی قبل است

قنقش

#قنقش در بهمن با فروش ۳۹۰ میلیارد ریالی به عدد ۲۳۰۴ میلیارد ریال در ۴ماهه رسیده است

واتی

مهم برای #واتی گروه کارخانجات صنعتي معدني ايران در ۱۲ماهه با شناسایی سود غیرعملیاتی به سود ۶۰۴۲ میلیارد ریالی رسیده است

ومهان

سرمایه گذاری #ومهان در بهمن ماه ۲۴۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا بهمن ماه ۱۶,۶۰۶,۵۹۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ومعادن

#ومعادن ثبت کرد

📌آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93A-149 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۴۴۲۸۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است

پیزد

#پیزد واگذاری ۲۰ درصد از سهام یکی از شرکت های فرعی شناسایی نزدیک به ۵۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها

ختراک

افزایش سرمایه ۲۴۷ درصدی #ختراک از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

شفن

#شفن
نحوه ارزش گذاری بهای ارزهای حاصل از صادرات

پیرو سیاستهای جدید دولت و بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز شرکتهای پتروشیمی در بازار متشکل ارز و طلا ، از این تاریخ مبادلات ارزی شرکت های پتروشیمی بعنوان عرضه کنندگان ارزهای صادراتی و متقاضیان ارزهای مزبور ، از طریق حضور در تابلو دوم بازار فوق انجام و بجای اعمال نرخ ثابت ۲۸۵٫۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار ، بهای ارزها روزانه براساس میزان عرضه و تقاضای آن در بازار مذکور تعیین خواهد شد.

وصنا

افزایش سرمایه ۷۰ درصدی #وصنا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

کایزد

#کایزد در بهمن با فروش ۱۸۸ میلیارد ریالی روی خط میانگین بوده و ۱۱ ماهه ۱۷۲۵ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل این عدد ۱۶۳۴ میلیارد ریال بود

زاگرس

#زاگرس
در مهر ۱۶۳۶۶ میلیاردریال فروش داشت و نرخ ۸۲,۲۴۷,۲۲۷ ریال و ۱۸۸ هزار تن فروش دارد
در ابان ۱۵۹۷۳ میلیارد ریال و ۱۷۶ هزار تن به نرخ ۸۴,۳۵۳,۰۹۲ ریالفروش داشت
در آذر فروش به ۱۲۹۶۹ میلیارد ریال رسیده و ۱۳۶ هزار تن با نرخ ۸۵,۹۳۰,۶۹۱ ریال صادر کرد
در دی ۱۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با افزایش ۸۹,۸۲۱,۶۸۰ ریال شده
در بهمن با فروش ۱۲۴۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و حدود ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۲۰,۴۰۱.۶۹ ریال فروخته است
سهم ۱۱ ماهه ۱۹۸۹۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۱۶۷۸۸۸ میلیارد ریال بود .

فخوز

#فخوز بهمن پرشوری داشت
در بهمن ۴۹۹۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخلی ١۶٢,٣۵۶,٨٠٧ ریال و صادراتی ١٢۶,٩٠٩,۶٢١ ریال بود
دی ۳۷۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۴,۷۴۳,۸۳۹ ریال بود
در آذر با فروش ۴۷۵۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۲۷,۹۷۵,۶۵۶ ریال است
۱۱ ماهه ۴۵۴۱۳۴ میلیاردریال فروش داشته است

وپست

افزایش سرمایه ۱۲۰% در #وپست
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۳۹۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها به منظور بهبود کفايت سرمايه و تقويت ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

زپارس

#زپارس در بهمن با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۷۵۱ میلیارد ریال در ۲ماهه رسیده است

وملل

#وملل در بهمن با درامد تسهیلات اعطایی ۶۷۲۷ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده ۶۱۰۷ میلیارد بوده است
تراز ۱۱ ماهه وملل ۹۸۱۰ میلیارد ریال است

فولاژ

#فولاژ دی و بهمن صعودی بود
آذر ۱۱۴۲۹ و آبان ۱۰۹۸۰ میلیارد ریال فروش زد سهم مهر ۹۶۷۵ میلیارد ریال رسیده بود
دی با عدد خوب ۱۱۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن ۱۲۰۳۹ میلیارد ریال بوده است
۱۱ماهه ۱۱۸۷۹۸ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۸۷۷۸۶ میلیارد ریال بوده است بیشتر است

فاما

#فاما در ۳ماهه گذشته خوب بوده است
سهم در مهر ابان جالب بود و هردو ماه با درامد جالب ۱۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود در آذر این عدد ۱۴۸۵ میلیارد ریال شده و رشد کرد و دی ۱۴۶۱ میلیارد ریال شده است و بهمن ۱۴۹۲ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۲۵۰۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۷۶۵۴ این عدد میلیارد ریال بود.

سصفها

#سصفها در بهمن با فروش ۴۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۵۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۶۵۳میلیارد ریال فروش داشته است

برکت

#برکت در بهمن ۹۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شستا

#شستا در بهمن با شناسایی سود ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریالی از شرکت ملی نفتکش پیش رفته است

بهپاک

#بهپاک در ۱۲ماهه ۷۵۵ ریال سود محقق کرده است. باتوجه تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی نرخ فروش و قیمت تمام شده متاسب با آن نسبت سال قبل فروش ۱۷۰درصد و قیمت تمام شدهه ۲۱۱درصد افزایش یافته است.

چکارن

#چکارن در بهمن به فروش ۲۸۱ میلیارد ریالی رسیده و به فروش ۳۵۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۹۶۵ میلیارد ریال بود

وتوشه

#وتوشه تا بهمن ۹۳۱,۱۴۰ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است

گوهران

#گوهران در بهمن ۸۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا بهمن ۲۹۴,۴۰۹ میلیون ریال سود مجمع دارد .

کیسون

#کیسون واگذاری ۱۰% سهام شرکت عمران کیسون به قیمت ۵۰ میلیارد ریال به مدیران منتخب موظف شرکت مذکور، به تصویب هیئت مدیره کیسون رسید. بهاء تمام شده سهم مذکور ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد. با این واگذاری سهام گروه کیسون در شرکت عمران کیسون به ۹۰% تقلیل می‌یابد. واگذاری ۱۶% سهام شرکت ساختمانی کیسون به قیمت ۶۴ میلیارد ریال به مدیران منتخب موظف شرکت مذکور، به تصویب هیئت مدیره کیسون رسید. بهاء تمام شده سهم مذکور ۱۶ میلیارد ریال می‌باشد. با این واگذاری سهام گروه کیسون در شرکت ساختمانی کیسون به ۸۴% تقلیل می‌یابد.

غمینو

#غمینو در دی کمی افت داشت ولی بهمن جبران کرد و ۸۳۰ میلیارد ریال فروش داشت .
در مهر با کمی افت ۶۶۲ میلیارد ریال شد و آبان ۷۸۴ میلیارد ریال و آذر ۷۲۱ میلیارد ریال شده است
در زمستان در دی ۶۱۷ میلیارد ریال شده
۱۱ماهه ۷۱۷۲ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۳۶۳۱ میلیارد ریال بوده است

ثشاهد

#ثشاهد گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۲۹۰,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

وشهر

#وشهر فروش ۷ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک) – مزایده ۱۴۰۱/۱۲

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *